ВСС напредва по препоръките от Брюксел


Кадровиците работят на пълни обороти от началото на годинатаКадровиците от Висшия съдебен съвет работят активно по препоръките от Брюксел, свързани с механизма за наблюдение и сътрудничество. От началото на седмицата у нас са група експерти от Европейската комисия, които се запознават с изпълнението на препоръките от последния доклад. Миналата седмица ВСС одобри доклад за дейността на прокурорите и следователите, които са част от работната група, изготвяща Стратегия на човешките ресурси в съдебната система към Комисията за анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт. Предстои подобен анализ да бъде изготвен и за работата на съдиите, но там обобщаването на информацията за тяхната работа отнема повече време. Комисията прие и анализ на натовареността на административните ръководители и заместниците им при случайното разпределение на делата в съдилищата.Активната работа на ВСС цели цялостното подобряване дейността на съвета, както и възвръщане на доверието в съдебната система. Една от причините е не само наблюдението от Брюксел, но и от родната общественост, която е особено чувствителна на тази тема. В края на тази седмица ще бъде обсъдена и Годишната програма на ВСС съвместно с неправителствените организации от Гражданския съвет. От началото на годината в кадровия орган напредват по план, без никакви закъснения. Изпратен е пакет с предложения до Министерство на правосъдието, свързани с изпълнението на препоръките в мониторинговия доклад. Вече е готов и функционален анализ на администрацията на ВСС и са създадени две работни групи. Едната работи върху предложенията за оптимизиране на администрацията, а другата - за актуализиране на класификатора на длъжностите в органите на съдебната власт. Те са съобразени с новите правилници за дейността на съдилищата и прокуратурата. Две работни групи са създадени и в Комисията по предложение и атестиране. В тях участват представители на съсловните организации, магистрати от всички апелативни райони и от върховните съдилища и прокуратури. Те ще работят за подобряване на атестирането и кариерното израстване на магистратите. През последните месеци от тази комисия са успели да реализират и редица предложения за подобряване на работата. Открити са 388 процедури, от които 45 за административни ръководители. Отправените към съвета предложения за приемане на комплексни оценки след проведено атестиране са 353. Има 27 предложения за провеждане на предсрочно атестиране и придобиване на статут на несменяемост. Довършени са петте конкурса за повишаване и преместване в различни органи на съдебната власт за 29 длъжности. Предстои да приключат и процедурите за още 5 конкурса - за апелативните прокуратури, за окръжните съдилища и за окръжните прокуратури, при които се очаква да бъдат заети общо 104 длъжности за съдии и прокурори. Планирането за заеманите длъжности е извършено още през януари и те ще бъдат заети от младши съдии и прокурори. ВСС успя да оптимизира военните съдилища и прокуратури. От началото на април от съществуващите 5 вече функционират само 3. Работещите в тях военни магистрати са преназначени в други съдилища в страната. Добра работа е свършена и в Комисията по професионална етика и превенция на корупцията. От началото на годината са разгледани 146 преписки, 132 сигнали и жалби, отворени са 8 пликове от антикорупционните кутии и са приети 133 становища за нравствените качества на магистратите, участващи в различни конкурси. В някои от случаите Комисията се е самосезирала по медийни публикации. За първите месеци от 2014 година новообразуваните дисциплинарни производства срещу магистрати са 13 на брой, 7 от тях вече са приключени, има и наказани. За сравнение през 2013 година от ВСС са образували 36 дисциплинарки, от които 27 са приключените за цялата изминала година. Създадена е работна група за изработване на критерии при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати, които ще бъдат обсъдени с Гражданския съвет. По този начин ще бъде гарантиран единен подход при дисциплинарната отговорност. Не е спряла и дейността на ВСС по подобряване на процеса за спазване на принципа за случайното разпределение на делата. Изготвен е междуинституционален План за действие за 2014 г. с участието на всички ангажирани институции и органи, целящ подобряване на срочността и качеството на наказателните производства. Като цяло с действията си ВСС показва един сериозен напредък по много от показателите, по които оценяват от Брюксел. Очакванията са, че наблюдателите от ЕК ще оценят положително дейността на кадровия орган и това ще бъде отразено в предстоящия им доклад

Захари БЕЛЧЕВ

Новият НК струва 60 хил. лв.

Предишна новина

YouTube сезира турския Конституционен съд

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    | нерегистриран
    1
    0

    Добра статия ! Даваща представа за работата на ВСС Не всичко е черно както казват някои медии

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.