Внимание! Какво трябва да знаем при измама в Интернет-част 2

Внимание! Какво трябва да знаем при измама в Интернет-част 2

Най-новите проучвания сочат, че Ковид-пандемията измени трайно начина на пазаруване на потребителите. Повече хора се ориентират към онлайн търговията с цел физическа дистанция и избягване на близки контакти с множество хора. Търговците въведоха и намаления на предлаганите продукти при заплащане онлайн. Ръстът на електронната търговия не остана незабелязан и от интернет измамниците. Широко разпространени са измамите с електронните плащания. Възможността клиентите да могат да използват и купуват безопасно дадени стоки, без непременно да посещават търговеца, доведе до множество хакерски атаки и кражба на информация от потребителите.

Същност и видове интернет измами        

Интернет измамата представлява всякакъв вид незаконна онлайн транзакция, извършвана от киберпрестъпник. Жертвата обикновено е онлайн потребител, който в резултат на извършената измама губи пари, чувствителна информация и лични данни, както и собственост по интернет. Има множество методи за измами при интернет плащания:

Фишинг (бел.авт./на английски: phishing – от нарочно промененото fishingриболов): Това е опит за събиране на лична информация чрез измамни имейли и уебсайтове, и е един от най-старите видове кибер атаки. Фишингът е широко разпространен и техниките за измама стават все по-усъвършенствани. Целта на хакерската атака е да убеди потребителя, че съобщението е свързано лично с него - искане от банката, застрахователна компания, фактури за заплащане и други с цел да въведе личните си данни. Всички имейли или уебсайтове, които изискват лична информация като кредитна карта, банкова сметка или идентификационни данни за вход, са склонни към фишинг.

Кражба на самоличност (identity theft): Това е престъпление, при което някой неправомерно получава и използва личните данни на друго лице по някакъв начин, който включва измама с икономическа изгода. Този тип измами обикновено включват киберпрестъпник, който прониква в защитните стени на интернет потребителя чрез стари системи за сигурност или чрез отвличане на идентификационни данни за вход чрез публичен Wi-Fi. След това хакерът използва получената информация за извършване на незаконни онлайн платежни транзакции. Тъй като киберпрестъпникът разполага с всички важни подробности на потребителя, той може да заобиколи защитните стени и ограниченията за откриване на измами. Кражбата на самоличност съществува и извън онлайн пространството.

Pagejacking (кражба на страница): Бизнес сайтовете за електронна търговия понякога са атакувани от кибер престъпници, които се опитват  да насочват клиентите им към ненадежден източник на уебсайт. Този нежелан сайт може да съдържа злонамерени програми, които нарушават системите за сигурност на потребителя и източват неговите лични данни.

Как се случва измамата с плащанията?

Измамата с плащанията може да се случи по следните начини:

-Изгубени или откраднати вече заплатени стоки;

-Неразрешени транзакции за онлайн плащане;

-Фалшиви искания за възстановяване и връщане на парични средства;

Какво следва да направи потребителят, за да предотврати измама при електронно заплащане?

Най-сигурният начин за предотвратяване на измама е разпознаване на фалшивите и измамни интернет страници и имейли. Въвеждането на лична информация в недостоверен източник е изключително опасно. Потребителят може да бъде спасен ако внимателно следи къде и как подава чувствителна информация.

С цел защита на потребителите в Европейския съюз беше приета Директива за платежните услуги, включваща набор от регулаторни разпоредби, свързани с увеличаване на сигурността на онлайн плащанията. Директива въвежда нови правила, насочени към засилване на сигурността и регулиране на онлайн платежните услуги. Законодателната уредба засяга доставчиците на платежни услуги, банките, платежните институции, институциите за електронни пари и техните клиенти. Основната цел е да се подобри защитата на потребителите и да се създаде по-сигурна платежна среда като се намалят и разходите за платежни услуги. Новите мерки също така ще гарантират, че всички онлайн плащания, действащи в ЕС, са обект на надзор и подходящи правила.

Основни методи за защита на интернет потребителите в рамките на ЕС, въведени с Директивата са:

-Протоколът за удостоверяване на онлайн транзакция -„3D-Secure“. За да потвърди операцията, потребителят следва да въведе код за еднократна употреба, изпратен чрез съобщение до мобилния му телефон;

-Въвеждане на лимит за дневни транзакции от 150 евро;

-Ограничена отговорност на потребителя, жертва на онлайн измама в размер на 50 евро (целта на този метод е насърчаване на докладването на кражби или загуби на платежни инструменти и намаляването на неразрешени платежни операции). Платецът не следва да носи отговорност, в случай че не е бил в състояние да разбере за загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежен инструмент;

-Предоставяне на информация за банковите сметки и наличности. Потребителят следва да има неограничен достъп до размера на паричните средства, който притежава;

-Двуфакторна идентификация на клиенти. Това е допълнително ниво на сигурност, използвано за по-добра защита на потребителя, което има за цел да гарантира сигурността на интернет профила;

-Намаляване на разходите на търговците при приемането на дебитни и кредитни карти на потребители;

-Незабавно възстановяване на средствата по неразрешена платежна операция. Доставчикът на платежни услуги следва да възстанови сумата на платеца незабавно и не по-късно от края на следващия работен ден, след като е забелязал или е бил уведомен за операцията, освен когато доставчикът на платежни услуги на платеца има разумни основания за подозрение за измама и съобщи писмено тези основания на съответния национален орган. 

През последните години се увеличиха рисковете, свързани със сигурността на електронните плащания. Безопасността и сигурността на платежните услуги са задължително условие за доброто функциониране на електронната търговия. Потребителите следва да бъдат защитени по най-добрите възможни начини, но това не изключва тяхното задължение за повече внимание при извършване на онлайн плащания.

Още по темата

Австрия въвежда задължителна онлайн регистрация преди влизане в страната

Предишна новина

Не бива дебатът за отговорността на главния прокурор да измества разговора за настоящите му постижения

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.