Траян Бъсеску очаквал 60-80 наказателни дела


Бив­шият румън­ски президент Траян Бъсеску очаква срещу него да бъдат започ­нати 60–80 наказателни дела, съоб­щава аген­ция Медиафакс.

В телефонно обаж­дане до телевизия Бъсеску, който бе президент на Румъния от 2004 до 2014 г., поясни, че когато прик­лючил ман­дата си на кмет на Букурещ и станал президент, срещу него имало около 700 жалби от наематели на национализирани имоти или от "дребни биз­нес­мени", на които кмет­с­т­вото раз­рушило магазин­четата.

"Ако съм нарушил закона, ще отговарям, но аз съм убеден, че съм процедирал правилно и при спаз­ване на законите (…)", заяви Бъсеску и допълни, че това ще реши съдът.

Бив­шият дър­жавен глава комен­тира иронично провер­ките, които прокуратурата започна отново на закупен от него апар­тамент в Букурещ по времето, когато е бил кмет. "Раз­бира се, по-важно е положението с един апар­тамент, откол­кото как са починали над 1000 души по време на революцията в Букурещ. Г-н Тибериу Ница (глав­ният прокурор — бел. ред.) е много по-затормозен от къщата, откол­кото от това как са умирали хора по време на революцията", комен­тира Бъсеску.

Вой­ната между управ­ляващата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) и опозицион­ната Национал­нолиберална пар­тия (НЛП) удвоиха дет­с­ките над­бавки, съоб­щава в. "Адевърул" и допълва, че либералите са се въз­пол­з­вали от отсъс­т­вието в пленарна зала на депутатите от СДП и са вмък­нали поп­равка в проек­тозакон, пред­виж­даща удвояване на над­бав­ките за деца.

Поп­рав­ката бе приета от депутатите в залата, след като ден по-рано ресор­ната пар­ламен­тарна комисия я беше отх­вър­лила. Според сега дейс­т­ващото законодател­с­тво на всяко едно от над 3,5 млн. деца в Румъния се полагат месечни над­бавки в раз­мер на 42 леи (20 лева).

Сега, след като промените в закона бъдат обнарод­вани от президента Клаус Йоханис, децата до 18-годишна въз­раст ще получават по 84 леи месечно.

Премиерът Вик­тор Понта заяви, че правител­с­т­вото и СДП също под­к­репяли увеличението на над­бав­ките и проб­лемът бил заради това, че либералите не са посочили финан­совия източ­ник, при положение, че това увеличение ще струва на бюджета 1,8 млрд. леи годишно.

ЕС обмисля тежки глоби за нарушения на "правото на забрава"

Предишна новина

Бившият кмет на Видин отива на съд

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.