post-featured-image-89105.png

Резултати от анкетата на „Правен свят“: Съдебната ваканция е най-предпочитана мярка срещу разпространението на COVID-19

Най-предпочитаната мярка за дейността на съдилищата в условията на все по-широко разпространяващата се зараза от COVID-19 в органите на съдебната власт е съдебната ваканция. Това показват резултатите о...
post-featured-image-89007.jpg

EUIPO с анкета до българските младежи, за да проучи нагласите им към интелектуалната собственост и защита й

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), пусна анкета за проучване на нагласите на българските младежи по отношение защитата на правата на интелектуалната собственост. Кампани...
post-featured-image-88826.jpg

Ловешкият окръжен съд започва проучване на общественото мнение за работата на съдилищата в съдебния си регион

Окръжният съд в Ловеч публикува на официалната си интернет-страница анкета, чрез която да разбере нагласите на обществото относно работата на съдилищата в своя съдебен регион. Тя е в секцията „Об...