ССБ недоволства от интервю на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев

ССБ недоволства от интервю на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев

Председателят на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ) Атанас Атанасов излезе с поредно становище на организацията, с което изразява недоволство от отправени критики към представители на съдебната власт.

Този път то идва от интервю за "Правен свят", дадено от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев. В интервюто председателят на новия антикорупционен орган изрази възмущението си от отправеното преюдициално запитване от съдията от Софийски градски съд Катерина Енчева  до Съда на Европейския съюз, което касае дело за отнемане в полза на държавата на имущество на укриващия се в Белград бивш банкер Цветан Василев.

"Правен свят"  публикува без редакторска намеса пълния текст на писмото на съдия Атанас Атанасов, изпратено до Председателя на Народното събрание, Членовете на Съдийската колегия на ВСС и Европейската комисия:

До:

Председателя на Народното събрание,

Членовете на Съдийската колегия на ВСС

Европейската комисия

Уважаеми госпожи и господа,

Обръщаме се към Вас, доколкото считаме, че разполагате с компетентност да предприемете действия по повод развилата се в последните дни кампания срещу съдебно решение на Софийски градски съд, с което се отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС, срещу съдебната система, както и срещу постановилия го съдия, която кампания се изразява в медийни атаки с участието и на ръководителя на висш държавен орган.

Съдебният акт, който е обект на тази кампания, е постановен в рамките на компетентността на съд, разглеждащ възложено му гражданско дело, страни по което са Комисията за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и лица, спрямо чието имущество е поискано отнемане. Въпросите дали да се отправи преюдициално запитване относно тълкуването на Правото на ЕС и с какво съдържание да е запитването са от изключителната компетентност на националните съдилища на държавите членки на ЕС. Механизмът на преюдициалното запитване, предвиден в чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз обезпечава правилното функциониране на системата за съдебно сътрудничество, като от особено значение за тази система е независимостта на националните съдилища /т. 43 от Решение на Съда на ЕС по дело № С-64/2016 г./. В този смисъл и компетентните държавни власти на Република България следва да обезпечат независимостта на българските съдилища както при осъществяването на тяхната правосъдна дейност, така и в случаите, когато вземат решение за отправяне на преюдициално запитване относно тълкуването на Правото на ЕС.

В публикувано на 2.04.2018 г. интервю за интернет сайта "Правен свят" председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество господин Пламен Георгиев подробно коментира съдебното решение за отправяне на преюдициалното запитване, изразявайки своята "изненада" от него и излагайки "факти", които го "смущават". Сред тези "факти" са коментар на етапа от съдебното производство, в който е взето решението за отправяне на запитването; коментар на приложимото, според господин Георгиев, общностно право по отношение на конкретния съдебен казус; коментар на поставените до Съда на ЕС въпроси; коментар на последиците от решението да бъде отправено преюдициалното запитване както за конкретното дело, така и за други дела, по които страна е ръководената от господин Пламен Георгиев институция. Отбелязвайки, че отправянето на преюдициалното запитване е "право" на съда, господин Георгиев съвсем еднозначно изразява своята позиция, че това запитване е било ненужно за правилното решаване на делото, че също така ненужно ще го забави и ще затрудни работата на комисията му, както и изразява несъгласие със съдържанието на отправените в запитването въпроси, окачествявайки част от съдържанието им за "невярно", "откровена лъжа", "абсурдно твърдение". Може да се приеме, че в цялост интервюто внушава, че българският съд е некомпетентен, зависим, обвързан, както и че института на преюдициалното запитване е в тежест на Българската държава, тъй като процедурите много се бавили, а конкретните национални дела били от изключителна важност. Ние считаме, че подобни изказвания поставят под съмнение принципите на които се гради Европейския съюз и върховенството на правото, една тенденция която се наблюдава и при други държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Намираме, че първите крачки към подобен модел вече са направени.

Така направените коментари от страна на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество представляват недопустима намеса в работата на съда. В случая следва да се има предвид, че освен представител на страна по висящото съдебно производство, господин Пламен Георгиев има качеството и на ръководител на държавен орган, който съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество следва да се ръководи от принципите на законност и обективност. В това си качество председателят на КПКОНПИ следва да се въздържа от коментари, засягащи по същество работата на съда и с които подкопава авторитета на съдебната власт. Наличието на такива коментари от страна на висш представител на държавен орган извън системата на съдебната власт винаги застрашава независимостта на съда и създава предпоставки за опорочаването на бъдещите процесуални действия. Република България нееднократно е била осъждана от Съда за правата на човека за нарушили изискванията за обезпечаване на справедлив съдебен процес изявления на представители на държавната власт. В този смисъл и се обръщаме към председателя на Народното събрание с молба да запознае народните представители с нашето писмо, предвид правомощията им по чл. 17 от ЗПКОНПИ да осъществяват контрол върху дейността на ръководената от господин Пламен Георгиев комисия.

Отправяме настоящето писмо и до членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, защото считаме за наложителна тяхната реакция по отношение на направените от ръководителя на КПКОНПИ коментари на съдебното решение на СГС. Защитата на съда и на отделния съдия от недобросъвестни коментари от страна на висш представител на държавната власт произтича от функциите на Висшия съдебен съвет, като членовете на Съдийската му колегия са тези, които следва да предприемат съответните действия, така че институционално да бъде осигурена срещу недопустима намеса дейността на съда по законосъобразно и справедливо разглеждане на делото.

Призоваваме за пореден път членовете на Съдийската колегия на ВСС да реагират и по отношение на поредните координирани анонимни медийни атаки срещу съдии по повод на тяхната работа по дела, както и срещу сегашното ръководство на СГС. В еднакво звучащи публикации, макар и разпространени от различни медии, не се обсъждат правните съображения на съда за отправяне на преюдициалното запитване, а се отправят квалификации, засягащи личния и професионален авторитет на съдията, разглеждаща делото, приписват се без каквито и да е конкретни факти недопустими обвързаности и се твърди, че съдът е действал за да обслужи ответниците по иска на КПКОНПИ. В тези публикации се обвързва съдебното решение с факта, че в момента СГС се управлява от изпълняващ длъжността председател, атакуват се съдии само поради членството им в Съюза на съдиите в България и се отправят откровени заплахи за разправа и въвеждане на "Полския модел" за съдебна реформа. Липсата на реакция от страна на ВСС срещу такива публикации създава благоприятна среда за оказване на нелегитимен натиск върху съда и засяга всички съдии, потенциални обекти на злонамерени атаки, които биха се оказали незащитени от органа, призван да осигурява необходимата им институционална подкрепа.

Адресираме настоящето писмо и до Европейската комисия в качеството й на "пазител на правото на ЕС". Считаме за недопустимо в страна на ЕС, председателстваща понастоящем и Съвета на Съюза, упражняването от страна на национален съд на правомощието му да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС да бъде коментирано в негативен аспект от страна на висш представител на държавната власт и да става обект на злонамерени медийни атаки, непоследвани от съответна реакция от страна официални държавни органи. Призоваваме за реакция от страна на ЕК и доколкото засягането на независимостта на българския съд по повод активността му да осигури спазването в страната на правния ред на Съюза, засяга и принципите, възприети и защитавани от страна на ЕС.

4 април 2018г. Гр.София

От името на УС на ССБ:

Атанас Атанасов

 

Още по темата

Актовете на кметове за прекратяване на наеми за общински мери, пасища и ливади са подсъдни на районния съд

Предишна новина

7 жалби са постъпили в АпСпНС срещу определението делото КТБ да продължи в отсъствието на Цветан Василев

Следваща новина

Коментари

13 Коментара

 1. 13
  | нерегистриран
  14
  -7

  Я как веднага лъсна при кои подсъдими олигарси е на хранилка ССБ.  Алооо, професионалната организация ССБ, вие няма ли някой ден да попитате примерно дали не трябва да се плащат дежурствата на съдиите в почивните дни, пък и нощния труд през седмицата?

  А, да, вие дежурства не давате, защото сте все родени началници, които не се цапат с работа, а за нощния труд в офисите на подсъдимите олигарси ви се плаща видимо напълно достатъчно!

 2. 12
  | нерегистриран
  9
  -10

  ССБ - мърши, които представляват само себе си!

  Долу...

 3. 11
  ЦУМист | нерегистриран
  11
  -1
  До коментар #10 от "Айде, айде | нерегистриран":
  Трябва да си признаят за "чистото" финансиране и въобще как е допуснато точно това да се случи! И ССБ и АПБ са създадени през лятото на "култовата" и революционна 1997 г., с логистиката на $КОЙ?[[_70316_]]

  Историята помни и по-лоши примери:[[_70317_]]

 4. 10
  Айде, айде | нерегистриран
  4
  -5

  Трябва да си признаят за "чистото" финансиране и въобще как е допуснато точно това да се случи! И ССБ и АПБ са създадени през лятото на "култовата" и революционна 1997 г., с логистиката на $КОЙ?[[_70316_]]

 5. 9
  съдия Енчева и съпругът й - нетрадиционното семейство | нерегистриран
  11
  -7
  До коментар #3 от "Сектата на соросутите | нерегистриран":
  Българският хелзинкски комитет поддържа Сектата на съдиите в България.

  Катерина Делчева Енчева - съдия в СГС, Николай Енчев Енчев - съдия в СГС. Семейството от двама съдии в СГС Енчеви са и семейни КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 3 (ТРИ) СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА "СЪДИЯ" ВЪВ ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД. Вся съдебна власт семейство Енчеви! Свидетели сме на исторически прелом в българската съдебна реформа - нейната фамилизация! Семейството-основната градивна единица на съда.

  http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/spisak-VKS-GK.pdf

 6. 8
  Черна котка, бял котарак | нерегистриран
  7
  -2
  До коментар #4 от "Били възмутени?! | нерегистриран":
  А аз съм отвратена, че взимат милиони от чужди разузнавания. При това точно от такива, които са пускали играчки-плачки на български деца.

  Който плаща, той поръчва музиката, нали така?[[_70313_]]

 7. 7
  дебелоидите и соросоидите | нерегистриран
  15
  -3

  Значи на прокопито на милионите може запори, а на пееф - нищо, че палячото даже припява на жълтите му парцали? ССБ, вместо да ревете като ощипани моми, тук оставка трябва да искате, защото бившо ченге и бивш прокурор няма - уврежданията са трайни и остават за цял живот, а този се изживява като новия Цветан на мисълта. ВСС и вие трябва да вземете мерки - това тук съд ли е или боксова круша, върху която всеки може да се упражнява?

 8. 6
  | нерегистриран
  15
  0

  Което, 2, не означава, че нямат право на мнение и страните по делото !

  И като имат трибуна ще я използват .

  Така, както правят и ССБ, всъщност.

  Друг е въпроса ССБ с какво представителство разполага, както и съюза на Богданка, от приказките.

  Отвратена съм от цялата Бг действителност, на която много и отиват всичките тези креслювци и всичките тези високи трибуни, вкл.и Правен свят, който е толкова правен, колкото ни е правова и държавата.

  Но пасаран !

 9. 5
  VIP | нерегистриран
  18
  -12

  Аз вчера казах ли Ви, че дечицата на Капка, Нелата и т.н. веднага ще издекламират поредната си песен, че те са СЪДИИ; че са най добрите и никой никога никъде не може да им критикува актовете. Само председателят на сектата все пак да внимава какво му дават да подписва Весито и Мирка, че от мерак да им слугува почна да си слага подписа под многословни и досадни (както винаги) фермани! Чудя се само, ако Светлин Михайлов или русата Богданка бяха критикувани така за техен съдебен акт, сектата на Сорос щеше ли да пише в тяхна защита; изобщо какъв е критерият дали да те защитават или да пасуват? Явно е личностен! Я да вземат да си направят едно реално преброяване на редиците, за да видят, че вече никой не може да ги търпи. Използваха името ССБ за да си осигурят постове в СГС, САС и ВКС и нищо друго не ги интересува. Председателят им и той е болен на тема кога ще отиде в САС, че му било дошло времето. Между другото, предлагам следващият път Точката от ИВСС да даде интервю, в което да каже че кака Мирка от СГС не си пише делата; ако и тогава измислят декларацийка, вече честно ще го призная за фокусници. Весели празници! Ще се включа на следващия им фейлетон.

 10. 4
  Били възмутени?! | нерегистриран
  11
  -15

  А аз съм отвратена, че взимат милиони от чужди разузнавания. При това точно от такива, които са пускали играчки-плачки на български деца.

 11. 3
  Сектата на соросутите | нерегистриран
  15
  -15

  Българският хелзинкски комитет поддържа Сектата на съдиите в България.

 12. 2
  ххххх | нерегистриран
  14
  -16

  №1 това да не е Ганковото кафене, че да се обсъждат лакърдии. Запитването е законно.

 13. 1
  | нерегистриран
  21
  -20

  Я стига сте се държали като "свещени крави" или "божества" !

  То се искат качества, за да отстоявате позиции, а аз, колеги, не считам, че притежавате такива в арогантните си настоявания.

  Съдебните актове могат и следва да бъдат коментирани, което няма нищо общо с инстанционния им контрол, въздействие, влизане в сила, изпълнителна сила и пр.

  21- ви век сме, все-пак ! Накърнили им били независимостта, видите ли !?!

  То за съдиите и съдебните актове претенциите ви са като за умрял - или добро, или нищо !

  Възмутени били, видите ли !

  То и аз съм възмутена, че от 20 години всички се занимаваме със СГС, ама никой не ме пита.

  Такъв фасон, формализъм и неизпълнение на длъжностни задължения, сал в СГС има, но отрицателните последици ги носим всички !

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.