Сабрие Сапунджиева: Съдебни изпълнители да събират глобите


Получаваме удостоверение за тежести по електронен път, казва Сабрие СапунджиеваРеформите в правосъдието и в този мандат на министерството ще останат недовършени. Въпреки това бяха направени редица промени в нормативни актове, други са подготвени, но така и няма да видят бял свят заради краткия мандат. Какво остана несвършено и с какво се гордее екипът на министерството "Стандарт" попита зам.-министър Сабрие Сапунджиева.фото Стоян Йотов

- Госпожо Сапунджиева, съумяхте ли да дисциплинирате частните съдебни изпълнители? Има ли жалби срещу тяхната дейност?

- Ако съм направила нещо в Министерство на правосъдието за изминалите 8 месеца, то е и в резултат на труда на хората, с които работих. Благодаря и на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова - млада жена с европейско мислене, поведение и разбиране за работа на администрацията. Реформата в принудителното изпълнение беше направена заедно с екипа на министерството и частните съдебни изпълнители. И ако сега има проблеми, те се дължат на това, че след 2008 г. реформата в принудителното изпълнение, особено след като дадохме старт на частното съдебно изпълнение, остана недовършена. Следваше дейността на частните съдебни изпълнители да бъде подложена ежегодно на анализ и мониторинг. Към март направихме преглед на Закона за частното съдебно изпълнение, но предстоеше да се направи наблюдение и на дисциплинарната отговорност. В началото на тази година изготвихме много сериозен доклад, който представлява мониторинг на дисциплинарната отговорност на ЧСИ, изготвен от инспектор Жана Шаранкова.

Въпреки политическата криза сега мобилиза-
цията в министерството е пълна

Инспекторатът на министерството се състои само от 9 човека. Те контролират около 2000 частни, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси и синдици. От 1 юни до 1 юли, във връзка с подадени жалби и сигнали от физически и юридически лица срещу действия на ЧСИ, са разпоредени със заповед на министъра 594 проверки на дейността им или с 50% повече от преходния период. От тях 32 са завършили с искане на дисциплинарната комисия за търсене на дисциплинарна отговорност. В резултат на анализа на тези проверки, изготвихме законодателни промени и в Закона за частното съдебно изпълнение.

- Изготвихте промяна в Тарифата за частното съдебно изпълнение, като върху платената сума в срока за доброволно изпълнение не следва да се събират такси. На какъв етап е?

- Тарифата в момента е на съгласувателна процедура, обявена е на сайта на Министерството на правосъдието (МП) за обществено обсъждане и до края на мандата на това правителство ще бъде приета от Министерски съвет. Това е изключително важно за гражданите. Не бива да сатанизираме частните съдебни изпълнители. Но в случая те не бива да се сърдят и ги призовавам да не роптаят срещу промяната, защото в момента събират пари за нещо, за което не са положили труд, което от своя страна е неоснователно обогатяване. Иначе простите такси за образуване на делото и за връчване на призовка за доброволно изпълнение - остават. Т.нар такса "успех" в срока за доброволно изпълнение обаче не следва да бъде събирана.

Това ще стимулира длъжника да плаща по-бързо

В противен случай ще дължи повече.

- Какво става с идеята Ви сумите от глоби за дисциплинарни нарушения, извършени от частните съдебни изпълнители, да отиват в държавния бюджета, а не в този на Камарата на ЧСИ?

- Имаме готов проект за изменение и допълнение на Закона за ЧСИ. До дни ще го качим на сайта на МП. В него е предвидено сумите от глоби по дисциплинарните производства да постъпват в републиканския бюджет. След като държавата, чрез министъра на правосъдието, възлага правомощията на ЧСИ, глобите следва да постъпват в бюджета на държавата, а не да се събират в полза на трето лице - Камарата на ЧСИ, която има двама представители в дисциплинарната комисия. И те, за да попълнят бюджета на камарата, налагат глоби. Въпросът следва внимателно да се обмисли и да се изследва възможно ли е създаването на специален фонд, в който да постъпват сумите от наложените глоби, а средствата да се ползват за обучение на ЧСИ и служителите им.

- С какво се гордеете?

- Нещо, с което много се гордея и което, за съжаление, няма да бъде прието от този парламент, е изготвеният проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК. Той ще бъде публикуван за обществено обсъждане следващата седмица. С него се въвеждат три европейски регламента. С предложените текстове във връзка с Регламент номер 650 от 2012 г. се възлага европейско удостоверение за наследство да се издава от нотариусите, защото това е охранително производство. Предвижда се още издаденото удостоверение да подлежи на обжалване пред Окръжния съд, където се обжалват актовете на нотариусите.

Предвидили сме

възможност за вписване на европейско удостоверение за наследство

в което са отбелязани дяловете на наследниците. Това ще облекчи и съда, и административните органи. Според мен, това е много важна реформа, с която се намалява и административната тежест. Готови са и промените в Закона за съдебната власт. С тях сме предвидили държавните съдебни изпълнители да могат да събират публични вземания. Има предложение от събраните суми да се изплаща процент на лицето, което ги е събрало. Основно промените се отнасят до въвеждане на електронното правосъдие.

- Какво стана с идеята Регистърът на особените залози да мине към Агенцията по вписванията?

- Регистърът на особените залози е изцяло електронен. Реализирането на идеята се забави, тъй като искаме това да стане заедно с регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които са 53 000. В момента тяхното вписване и регистрация става в Окръжните съдилища. За съжаление за това няма да ни стигне времето. Работна група ще трябва да одобри техническото задание за изготвяне на софтуер, тъй като паралелно с промените в нормативната база върви проект по ОПАК за изготвяне на софтуер.

- Ще се разшири ли обхватът на Регистъра на пълномощните, който сега обхваща разпоредителни сделки само за недвижима собственост. От Агенцията по вписвания предлагаха в него да бъдат включени и пълномощните, свързани с договорите за прехвърляне на дружествен дял, и всички документи за промяна на собствеността на фирмата?

- Подписах писмо за среща с Нотариалната камара по този въпрос. От Външно министерство има искане консулските служби също да имат достъп до този регистър, тъй като техни служители заверяват пълномощни или пред тях се явяват лица с пълномощни за извеждане на деца в чужбина и издаване на документи за самоличност на непълнолетни. Достъп до този регистър трябва да има и дирекция "Апостил" на Министерство на правосъдието, тъй като се поставя апостил на завещания, в които има недвижими имоти. Надявам се да ни стигне времето да го направим.

- Има ли идея Агенцията по вписванията да стане самостоятелна структура?

- Когато се изгради електронното управление, каквато амбиция и стратегия имаше това правителство, това неминуемо ще се случи.

- Какво още успяхте да свършите досега като заместник-министър?

- По промените в Закона за кадастъра и имотния регистър работихме в комисията по Инвестиционни проекти. След като те бяха приети и обнародвани, Министерството на правосъдието обяви и проекта за промени в Правилника за вписванията, по който работихме паралелно. Надявам се той да бъде приет от това правителство, тъй като с пакета от тези законодателни реформи ще стартира Имотният регистър. Агенцията по вписванията има сключен договор по ОПАК за доработване на Имотния регистър. Там също бе свършена немалко по обем работа. Бяха намалени с 22% най-често ползваните от бизнеса и гражданите такси. Гордея се с това. Електронното удостоверение за тежести вече е факт в Правилника за вписвания. След изграждане на софтуера услугата ще стартира. Наблюдава се значително нарастване на финансовите отчети в сравнение с предходните две години. Част от стратегията за електронно управление на агенцията е тя да се превърне в единен център, в който бизнесът да подава отчетите си. Имаме и проект за подобряване на регистъра за имуществени отношения между съпрузите. До края на юли агенцията по вписванията ще разполага с единен телефонен номер за цялата страна, както и изграден към него информационен център за въпроси на граждани и представители на фирми.

От 13 май т.г. заработи и мобилното приложение на Търговския регистър. Всеки гражданин вече може

по всяко време на денонощието да прави справки през мобилния си телефон

по партидите на търговски дружества.

- Къде виждате себе си след няколко месеца?

- Бях предложена от ДПС за заместник-министър и първия, и втория мандат. Ако партията прецени, че има нужда от моите знания и опит, ще се подчиня, ако не - все пак опитен юрист като мен винаги може да намери своята реализация. Не съм мислила какво ще стане, защото тук все още има много работа.

- Ще продължите ли да работите в министерството?

- Това не зависи от мен. Неведнъж съм имала възможност да кажа, че най-хубавото нещо на демокрацията е мандатността. Считам, че от длъжността следва да ме освободи премиерът, който ме е назначил. Сега по-скоро имаме нужда от това политиците да гарантират приемственост на институциите. В последните 25 години такава липсва. Не може всеки път, всеки мандат, да започва отначало.

Семейни връзки във Върховния административен съд

Предишна новина

Как невинната глупост невинно убива *

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  не искам да се регистрирам | нерегистриран
  4
  0

  Ако е направила нещо в последните месеци като зам.министър е да назначи като съдии по вписванията и съдия-изпълнители хора на ДПС. За професионален опит и знания няма смисъл да говорим. За конкурси - ами...

 2. 1
  666 | нерегистриран
  4
  0

  Прах в очите...и неграмотно законотворчество!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.