Прокурор Валентина Маджарова: Никой не посяга на слаба магистратура

Прокурор Валентина Маджарова: Никой не посяга на слаба магистратура
Валентина Маджарова, ръководител на Специализираната прокуратура, снимка: в-к "24 часа"

Един опит за закриване на цял отрасъл на правосъдието в България, последван от мълчаливо бдение на магистрати и служители в цялата страна в подкрепа на независимостта на съдебната власт. Тази картина видя обществото, но не в Румъния, Полша или Унгария, а в България – страната на борците за независим съд и прокуратура и за върховенство на закона.

Миналата седмици Правната комисия на Народното събрание прие с гласовете на т.нар. „нови партии“ в парламента – „Демократична България“, „Има такъв народ“, „Изправи се! Мутри вън!“, заедно с БСП – че следва закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Магистратите и служителите обаче не останах равнодушни към опитите за смачкване на най-активното звено на правораздаването – специализираното правосъдие – още от създаването си до днес, като излязоха на мълчаливо бдение пред съдебните палати в цялата страна, за да подкрепят колегите си специализирани съдии и прокурори.

Защо обаче те сториха това – обяснява прокурор Валентина Маджарова, ръководител на Специализираната прокуратура в интервю за в-к „24 часа“. „Ние не оспорваме правото на законодателната власт да променя нормативната уредба, нито правим опит за натиск върху нея. И не излязохме пред съдебните сгради на протест, а мълчаливо да изразим позицията си. По закон магистратите сме деполитизирани. Но сме и част от гражданското общество. Всеки от нас е полагал клетва да спазва стриктно законите в страната. Излизането ни пред съдебните сгради не беше и стачка - всички магистрати, ангажирани по насрочени дела, бяха в съдебните зали. Като прокурор винаги съм смятала, че страната трябва да следва принципите, които правят всички граждани равни пред закона, че върховенството на правото изключва действия, които накърняват независимостта на съдебната власт, особено вследствие на политически натиск. В случая оказван, образно казано, дилетантски - чрез поредно вкарване в обращение на тезата, че специализираният съд е извънреден. Едва ли не като някогашния Народен съд. Тя бе отхвърлена от Конституционния съд (КС). Или умишлено да пропускаме факта, че окончателните решения по делата на Специализирания наказателен съд взима не самият той, а Върховният касационен съд като трета инстанция“, споделя прокурор Маджарова.

И допълва: „Фактът, че точно сега се “възражда” въпросът за легитимността на Специализираната прокуратура (СП), за нас е обясним – показахме, че работим и сме силни. Никой “не посяга” на слаба магистратура. Държавата е правова, конституционна и демократична само когато има разделение на властите. Когато власт възпира власт. Далеч назад във времето Монтескьо стига до извода, че ако няма разделение между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, не може да се говори за републиканско управление. Нека поразмишляваме заедно. Сигурно помните, че преди да заработят специализираните магистратури, имаше близо 2-годишен обществен дебат за техните функции, цели, очаквани резултати. В него се включиха учени, експерти, различни институции, международни организации, питан бе и КС. Днес се предлага законопроект за тяхното закриване без обсъждане, без да се потърси мнението на професионалната гилдия и на ВСС - чието съществуване е конституционно закрепено, за да брани независимостта на магистратурата. Нима прескачането на ВСС не е грубо вмешателство в работата на съдебната власт и удар по нейната независимост?“, пита реторично ръководителят на Специализираната прокуратура.

Тя пита и всъщност защо точно сега се поставя въпросът за закриването на специализираната магистратура - дали заради конкретни дела, на които е даден или предстои да бъде даден ход в специализирания съд. Дали заради моментно съвпадение на интересите на определени засегнати от обвинението лица с тези на политически кръгове? Защо се предлага закриване на съдебни институции без обстоен анализ на дейността им? И си отговаря: „През изминалата 2020 г. магистратите в СП са работили по рекорден брой преписки - общо 7517 (при 6950 за 2019 г. и 2435 за 2018), наблюдавали са и повече досъдебни производства - общо 1431 (при 1089 през 2019-а и 919 през 2018 г.). Сред тях най-сериозен ръст има при разследванията на корупционни престъпления или престъпления с възможен корупционен мотив – общо 271, или с 66 повече от 2019 г. и 141 повече от 2018 г. Най-много от наблюдаваните производства - 672, са за престъпления, извършени от организирани престъпни групи. От тях 80 са за престъпления срещу данъчната система, 64 за пране на пари, 40 за незаконен трафик на хора, 22 за изнудване, 15 за злоупотреби с еврофондове, 11 за престъпления по служба, 10 против стопанството и митническия режим, 9 за документни престъпления, 7 са за престъпления против републиката (по едно от които в специализирания съд е внесен обвинителен акт)“.

Прокурор Маджарова дава и още актуална статистика за дейността на специализираните органи: „През годината прокурорите при СП са образували общо 363 нови досъдебни производства, от които 86 за деяния, извършени от лица, заемащи ръководни длъжности. Единствено при новообразуваните производства има незначително намаление на техния брой – с 20, в сравнение с 2019 г., което сочи, че в условията на локдаун, строги противоепидемични мерки и затруднени действия по разследванията СП не е намалила интензитета на работата си. Дори обратното. А увеличеният обем на работа се дължи далеч не само на разширената компетентност на СП. Все повече от образуваните преписки и от разследванията са по директни жалби и сигнали на граждани, а това е свидетелство за спечелено доверие. На фона на трудните условия за работа през годината с обвинителен акт са предадени на съд 515 лица (при 503 лица за 2019 г. и 327 за 2018 г.)“.

По думите още натовареността на Специализираната прокуратура е голяма не заради големия брой разследвания, а заради тяхната сложност, заради необходимостта от тежки експертизи, разпити на голям брой свидетели, а понякога и следствени действия на територията на други държави.

„В нито една държава няма строго регламентиран срок за разследване на тежки престъпления. В много случаи те продължават по 5-8-10 г. И това се приема за нормално. Определянето на 2 г. срок за разследване на подобни дела не е новаторска идея. Единственият резултат би бил проваляне на разследването. Нека се върна на натовареността на магистратите. Ако я определяме в брой наблюдавани и решени дела - както се казва “на килограм”, тук трябва да прибавим и огромната работа на прокурорите и следователите в СП по линия на международното правно сътрудничество. Само през 2020 г. те са работили по изпълнението на 190 европейски заповеди за разследване - 158, постъпили от съдебни органи на други държави, и 32, издадени от СП по водени от нея досъдебни производства. Издадени са 44 европейски заповеди за арест и са изпълнени 5 по искане на партньорски органи. Изпълнени са и 12 молби за правна помощ от държави извън ЕС, като са отправени 11 молби по водени от СП разследвания. Тази дейност остава скрита за обществото, иначе всеки отделен случай изисква същия обем работа както при разследване, дори повече. Само за 2020 г. в изпълнение на посочените 158 ЕЗР следователите и прокурорите от СП са извършили над 1000 следствени действия, основно претърсвания и изземвания. Прокурори и следователи от СП участват и в съвместни международни разследвания. За тази дейност през 2020 г. СП получи признанието на европейски съдебни органи като необходим и важен партньор в борбата срещу международната организирана престъпност, както и на полицейски разследващи органи и организации като Европол, Интерпол, на разследващите служби на САЩ - ФБР и “Сикрет сървис”. В публикувания в интернет Доклад за 2020 г. на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС “Евроджъст” работата на СП по две съвместни международни разследвания бе посочена като пример за професионализъм. Като успешна бе оценена и дейността на СП в Доклада за върховенството на правото в ЕС за 2020 г.“, казва още тя.

Ръководителят на Специализираната прокуратура добавя и, че партньорите на България зад граница оценяват положително работата на специализираната магистратура, подкрепят я и в процеса на установяване на незаконно придобитото имущество. Тя посочва още и че запорираното имущество, вследствие на действията на Специализираната прокуратура е за над 3 млрд. лв. Дали искането за закриване на специализираните магистратури няма връзка и с тези запорирани от съда активи? „Доскоро бяхме критикувани, че от началото на прехода не търсим парите, с които българският народ е ограбен, че има недосегаеми лица. Когато започнахме да установяваме тези пари и да ги обезпечаваме, че да бъдат върнати на обществото, станахме излишни“, коментира прокурор Маджарова.

Тя добавя и, че в съда са внесени общо 1438 искания за разрешаване прилагането на специални разузнавателни средства - с около 200 по-малко в сравнение с 2019 и с 2018 г., но е налице рязко намаляване на съдебните откази за прилагане на СРС. „Подобен спад се наблюдава и при внесените в съда искания за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража”, като с 26% по-малко са постановените от съда откази за налагане на тази най-тежка мярка. В същото време мярка “домашен арест” е взета на 89 лица – два пъти повече, отколкото през 2019 г., и 2018 г., съответно - 44 и 49. Видни са резултатите от работата ни. Телефонните измами бяха сведени до минимум, групите за рекет все повече се свързват с миналото, значително бе ограничено разпространението на наркотици сред подрастващите. За съжаление, точно когато демонстрирахме воля за безкомпромисни действия по отношение на т.нар. корупция по високите етажи на властта, станахме ненужни за определени лица и кръгове“, казва тя.

„Прокуратурите и съдилищата не са бакалници, на които да завъртиш ключа. Необходимо е време, най-малкото за да се изпишат делата при прехвърлянето им, а при нас те са многотомни. Губещ от това ще е единствено данъкоплатецът. А кой е печелившият, ще се види скоро. Засега само се предполага, с “висока степен на вероятност” - онези, спрямо които СП води наказателно преследване. Политиците са тези, които трябва да решат и да носят отговорност за решенията си. Неефективни сме за онези, на които ефективно засегнахме интересите. Някои дори си регистрираха партии. Нали народът, а и политиците, искаха точно това - да сме ефективни. Сега, когато станахме, се оказахме неудобни и бухалки“, допълва Маджарова.

Тя споделя още и, че няма демотивация сред колегиите й в Специализираната прокуратура, след всички атаки и опити за смачкването им. „Всички ние сме достатъчно дълго време магистати, преживявали сме подобни промени, няма нещо, което да ни изплаши. Досега мотивирахме колегите да имат хъс за работа, уверявахме ги, че ще бъдат свободни от натиск и чуждо влияние. Е, поне си вярвахме. Иначе дали един магистрат ще работи в СП, или в Софийската градска прокуратура, той ще продължи да изпълнява същия професионален дълг, ще носи същите отговорности. Обидното е, че без обяснение се иска унищожаване на граденото от тях с много усилия и лишения през годините. Тежко е да гледаш разрушаването на построената от теб къща със здрави основи и по европейски стандарти. Ако ме питате, и за мен е без значение дали ще съм магистрат в СП, или в друга прокуратура. Крайно време е да се разбере, че всички прокурори и следователи в България получават равни заплати според ранга и заеманата длъжност, в т.ч. и в СП. Време е и да бъде развенчан митът за получавани от магистратите в специализираните прокуратури по шест допълнителни основни заплати годишно. От 2 г. за добра работа, оценявана по различни показатели, се дават допълнителни възнаграждения в размер до три основни заплати. До 3, а не по 3 за всеки. Има колеги, които са получили дори по-малко и от предвидените в закона за останалите магистрати 1,5 допълнителни основни възнаграждения“, казва тя.

Накрая ръководителят на Специализираната прокуратура опровергава и внушенията, че липсват осъдителни присъди по техни обвинителни актове. „И не е истина, че не сме постигнали осъдителни присъди - само за 2020 г. имаме осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт 5 лица. През м. г. прокурорите са наблюдавали рекорден брой досъдебни производства за корупционни престъпления – 274, от които 205 за престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив, една трета от които са новообразувани. Подобни дела се разследват трудно, при тях прокуратурата е длъжна да се съобразява с действащата нормативна уредба - която невинаги позволява по-бързо разследване и предаване на съд на обвиняемите. Ако се сравни обемът на доказателства, който е необходим за ефективна присъда за корупция у нас, с този, който се представя на съда от колегите в Европа, констатациите със сигурност няма да са в полза на българското наказателно правосъдие. Прекалено много време отнема формализмът в процеса, най-вече изготвянето на обвинителните актове, както и възможностите, които НПК предоставя за бавене на процеса чрез отлагане на съдебни заседания и пр. Имате уверенията ми, че няма да спрем или да забавим работата си по всички производства, в т.ч. и по делата за престъпления на ръководни длъжностни лица“, казва още Маджарова.

Още по темата

Заловиха нелегални мигранти край Вакарел

Предишна новина

Асоциация на прокурорите в България сезира европейските институции и посланици за политически натиск

Следваща новина

Коментари

32 Коментара

 1. 33
  Косев | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #32 от "Диана Дамянова | нерегистриран":
  Най-съществената за държавата част от твърденията на Илчовски е лесно проверима. Буквално за часове!!!

  Серийните номера на кюлчетата злато от чекмеджето, не може да са тайна, както и кой и кога ги е придобил. По този начин, с най-елементарна проверка ще се разбере тези кюлчета имат ли нещо общо с бизнесмените, дарявали кюлчета злато на премиерския рожден ден. И ако да, това е престъпление срещу държавата и трябва да бъде най-строго преследвано.

  Дали „Градус“ , явно с ПРЕСТЪПНОТО съдействие на премиера е извършил изкуствено завишаване на оборотите си, а от там и на стойностите на акциите си, с което е ощетил редица пенсионни фондове, е въпрос на няколко седмична проверка на съответните регулатори. В цял свят за такава измама, в която измамени са пенсионни фондове, се влиза в затвора. Задълго!

  Изнесените от Илчовски данни за подпомагани от институциите действия, водещи до продажба в страната на лошо месо, но пък на чудовищно високи цени се проверява буквално за дни. И се доказва лесно и по неоспорим начин.
  Бездействието на прокуратурата е отказ от изпълнение на служебни задължения и то отказ, нанасящ особено големи вреди на държавата. И няма как да не бъде оценен като предателство на националните интереси.

  Ние знаем, че вие скъпи ми Гешев, сте продукт и оръдие в ръцете на вашите богове – Пеевски И бОРИСОВ! Ние знаем, че не само не преследвате престъпленията, но сте активен съучастник в тяхното прикриване, а вероятно и изпълнение.

  Но не знам дали вие знаете, какво се случва на националните предатели? И дали убежище като Дубай няма да ви се види примамлив розов остров. Впрочем Дубай е добре! Там ви очакват.

  Чудесно казано!Адмирации.

 2. 32
  Диана Дамянова | нерегистриран
  13
  0

  Най-съществената за държавата част от твърденията на Илчовски е лесно проверима. Буквално за часове!!!

  Серийните номера на кюлчетата злато от чекмеджето, не може да са тайна, както и кой и кога ги е придобил. По този начин, с най-елементарна проверка ще се разбере тези кюлчета имат ли нещо общо с бизнесмените, дарявали кюлчета злато на премиерския рожден ден. И ако да, това е престъпление срещу държавата и трябва да бъде най-строго преследвано.

  Дали „Градус“ , явно с ПРЕСТЪПНОТО съдействие на премиера е извършил изкуствено завишаване на оборотите си, а от там и на стойностите на акциите си, с което е ощетил редица пенсионни фондове, е въпрос на няколко седмична проверка на съответните регулатори. В цял свят за такава измама, в която измамени са пенсионни фондове, се влиза в затвора. Задълго!

  Изнесените от Илчовски данни за подпомагани от институциите действия, водещи до продажба в страната на лошо месо, но пък на чудовищно високи цени се проверява буквално за дни. И се доказва лесно и по неоспорим начин.
  Бездействието на прокуратурата е отказ от изпълнение на служебни задължения и то отказ, нанасящ особено големи вреди на държавата. И няма как да не бъде оценен като предателство на националните интереси.

  Ние знаем, че вие скъпи ми Гешев, сте продукт и оръдие в ръцете на вашите богове – Пеевски И бОРИСОВ! Ние знаем, че не само не преследвате престъпленията, но сте активен съучастник в тяхното прикриване, а вероятно и изпълнение.

  Но не знам дали вие знаете, какво се случва на националните предатели? И дали убежище като Дубай няма да ви се види примамлив розов остров. Впрочем Дубай е добре! Там ви очакват.

 3. 31
  Хаха | нерегистриран
  0
  -6

  Всеки има право да вярва в каквото намери за добре!

 4. 30
  | нерегистриран
  10
  -3
  До коментар #26 от "Кой | нерегистриран":
  Кой казваш?
  Извънредни обвинители и трибунал.
  Мая Манолова, прокурор по случая, Парламентарната група на ДА България, ще произнесе присъдата.
  Президента, ще я изпълни.
  И аз мога да кажа много неща за Вас без да Ви познавам, няма да проверяваме за достоверност, все пак това е костинбродски свидетел.

  Казвам,че няма другаде държава по света президентът на дадената държава, да казва,че има мафия в прокуратурата на собствената си държава. Опровергайте ме-къде по света се е случвало, това и в Албания не е ставало!

  Ето какво казва президентът на България- "Да изхвърлим мафията от прокуратурата, която прокуратура мафията използва по най-безпардонен начин за свой щит и за политически репресии!" https://www.segabg.com/hot/rumen-radev-mutri-vun

  Президентът казва,че има мафия в прокуратурата, дори и в Италия мафията не е овладяла прокуратурата, . Това са думи на президента, това не е казано от пъдарин на седенка, а от най-важния човек в държавата.
  По закон президента е и най-информирания човек в държавата-службите са длъжни да го информират-вж НА по материята. Президент за да говори така, значи има причина.

 5. 29
  Каскет изчезвай от резиденцията! | нерегистриран
  14
  -3

  Готви се за бай Ставри! "Ходи пеш" да купуваш вазелин!
  Възмездието иде с 200 измекяри!

 6. 28
  Къде се скри Каскет? | нерегистриран
  13
  -5

  Aндpeй Янĸyлoв,  бивш пpoĸypop, ceгa aдвoĸaт

  Зa ĸopyпциятa oт ĸoмпeтeнтитe инcтитyции – HИЩO
  Πpeдлaгaмe двa oт ĸoмeнтapити, пyблиĸyвaни в coциaлнитe мpeжи:
  Πpeди гoдинa и нeщo ce ĸoмeнтиpaшe пpocтpaннo eвeнтyaлнaтa cъпpичacтнocт нa пpeзидeнтa ĸъм няĸaĸвo вepoятнo извъpшeнo пpecтъплeниe, ĸoeтo тaĸa и ниĸoй нe paзбpa ĸoe тoчнo би мoглo дa бъдe ĸaтo ĸoнĸpeтeн cъcтaв пo HK. Или пoнe нe видяx няĸoй дa e paзбpaл, зaщoтo ниĸoй нe гo нaзoвa. Πpecтъплeниятa нe ca aбcтpaĸция, имa cи ĸoнĸpeтни cъcтaви ĸoe e, вcичĸo дpyгo нe e. Фaĸтитe oĸoлo тoвa т.нap. пpecтъплeниe бяxa, чe няĸaĸви дoĸyмeнти нe били пpeдocтaвeни в xoдa нa пpoвepĸa нa KOHΠИ, ĸacaeщa пoтeнциaлeн ĸoнфлиĸт нa интepecи пpи нaзнaчeниe нa няĸaĸвa cлyжбицa в aдминиcтpaциятa.
  Дo дeн-днeшeн aз нe мoгa дa cи изяcня ĸoe тoчнo би мoглo дa e пpecтъплeниeтo дa нe дaдeш дoĸyмeнт нa KOHΠИ и aĸo гo имa въoбщe, тo мoжe ли извъpшвaнeтo мy дa ce дoĸaзвa c peзyлтaти oт пpилaгaнe нa CPC. Πoнeжe нe вcяĸo пpecтъплeниe мoжe дa ce дoĸaзвa cъc CPC, a caмo изpичнo избpoeни. Cъпpичacтнocттa нa ĸoмeнтиpaнoтo лицe нa виcшa дъpжaвнa длъжнocт ĸъм нeдaвaнeтo нa дoĸyмeнтa пъĸ въoбщe нe cтaвaшe яcнo oтĸъдe ce извличa…

  Oбaчe CPC-тa бяxa пyблиĸyвaни и ĸoмeнтиpaни oфициaлнo, дopи имaшe и зaпитвaнe дo Koнcтитyциoнния cъд дa ce изяcнeли гpaницитe нa пpeзидeнтcĸия имyнитeт. Peдицa aнaлизaтopи пъĸ чepпexa вдъxнoвeниe oт тoзи cюжeт пo цeнтpaлнитe мeдии.

  Oттoгaвa дoceгa имaмe пyбличнo извecтни дaнни зa вeчe двaмa eдpи бизнecмeни, yличaвaщи пpяĸo пpeмиepa, чe ca изнyдвaни дa плaщaт “тaĸca cпoĸoйcтвиe”. Имaмe глac, пpиличaщ нa тoзи нa пpeмиepa (нo тaĸa и нeизяcнeнo в xoдa нa oфициaлнo paзcлeдвaнe тoй ли e, нe e ли), ĸoйтo ĸaзвa, чe e пpaщaл нeзaвиcими peгyлaтopи дa ce paзпpaвят c нeпocлyшĸoвци. Имaмe дaнни зa нeдeĸлapиpaни и нeoбяcними зa пpидoбивaнe c дъpжaвнa зaплaтa бoгaтcтвa. Toвa ĸaтo зa нaчaлo.

  Πo втopия cюжeт, ĸoйтo ce paзвивa вeчe пoвeчe oт гoдинa, нe e caмo oт вчepa – oт ĸoмпeтeнтнитe инcтитyции H И Щ O.

  И тyĸ въoбщe нe cтaвa въпpoc ĸoй ĸaĸъв e, ĸoй ни e cимпaтичeн и ĸoй нe, зa Peшeтниĸoв или зa Mepĸeл.

  Cтaвa въпpoc eдинcтвeнo зa oбeĸтивнo нaличнaтa инфopмaция и oтнoшeниeтo ĸъм нeя нa ĸoмпeтeнтнитe opгaни.

  https://defakto.bg/2021/05/06/%d0%be%d1%82%d0%b7%d0%b2%d1%83%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%88%d0%be%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%87/

 7. 27
  Георги Велков | нерегистриран
  12
  -7

  Маджарова, денят на застрелването на мутрата и гошеф ще е нещо като национален и личен празник едновременно, не само за мен. Ако не беше проКУРорка, и теб бих те поканил. Мрете, жалки и продажни слуги и боклуци !

 8. 26
  Кой | нерегистриран
  3
  -16
  До коментар #22 от " | нерегистриран":
  Същия този ,който имаше една година да разследва сигнала по "осемте джуджета". И след като нищо не се случи-явно няма кой. Че в самата комисия бизнесмена намеква ,че прокуратурата е била бухалка срещу неудобни. Как тази същата прокуратура да саморазследва ис амопроверява сигнал срещу себе си, освен другите потресаващи...твърдения(че и по случая осемте джуджета бяха изнесени данни за октопод в прокуратурата-и нищо не се случва, напомням,че и президентът говори,че има мафия в прокуратурата-ето линк https://www.24chasa.bg/novini/article/8793777 Въпрос-да предположим,че въпросния бизнесмен казва неистини, а на президента-на него вярвате ли? )?

  В САЩ, и на запад е измислено-има независима прокуратура, или постоянно действаща, или ад хок, и те разследват сигнали срещу прокуратурата и висшата изпълнителна власт. В България-няма кой. Октоподът е навсякъде-ако се окаже,че и малка част от казаното от бизнесмена е истина-напомням,че това са думи, казана в парламентарна комисия, а не на селска седенка! Изгледай записа с видеото от заседанието на въпросната комисия-нещата са страшни в държавата, дори и ако само 2-3 процента от казаното е истина, дори и 98 процента да са неверни твърдения.

  Кой казваш?
  Извънредни обвинители и трибунал.
  Мая Манолова, прокурор по случая, Парламентарната група на ДА България, ще произнесе присъдата.
  Президента, ще я изпълни.
  И аз мога да кажа много неща за Вас без да Ви познавам, няма да проверяваме за достоверност, все пак това е костинбродски свидетел.

 9. 25
  нека говори! | нерегистриран
  17
  -2

  Според тази статия утре ще е второто заседание на комисията по ревизия:
  https://www.svobodnaevropa.bg/a/31239739.html


  Накратко-на първото заседание бизнесменът е прекъснат, и не му е дадена възможност да каже докрай каквото има да казва, не ,че е малко ,това което каза, преди да го прекъснат. Утре го оставете да говори. Нека да разкаже, и без да бъде прекъсван каквото има да казва. Просто е: дава му се трибуна, и го изслушват, дори и да говори 2-3 часа. Анализът-после, но не го прекъсвайте, все пак не е случаен човек, реално е един от големите бизнесмени в държавата. Такава комисия по ревизия може и да няма в следващия парламент. Интересно-появява се човек, желаещ да говори, отправя страхотни твърдения, направо изумителни, и вместо да бъде изслушан докрая каквото има да казва го прекъсват. Дали твърденията са истина или неистина-това е въпрос за по-нататък, ама ако го оставят да говори. Все пак тази комисия не е съд, не е полиция, има публичност, има медии, утре не го прекъсвайте.

 10. 24
  Justice | нерегистриран
  17
  -2

  Следващата седмица Шрек ще бъде арестуван

 11. 23
  | нерегистриран
  30
  -2

  Ще цитирам част думите на настоящ адвокат, бивш съдия, от профила му във фейсбук по изнесените в парламента твърдения:

  цитат:
  "Дори малка част разказаното вчера пред парламента от С.И.да е вярно прокуратурата, МВР и ДАНС трябваше вече да се задействали и да му осигурят защита."

 12. 22
  | нерегистриран
  29
  -2
  До коментар #21 от "Кой | нерегистриран":
  Кой да разследва сигнала. Специализираната прокуратура, която искате да закриете след три дни?
  Градска, в която от години, не са питали такива дела и още нямат компетентност по НПК.

  Същия този ,който имаше една година да разследва сигнала по "осемте джуджета". И след като нищо не се случи-явно няма кой. Че в самата комисия бизнесмена намеква ,че прокуратурата е била бухалка срещу неудобни. Как тази същата прокуратура да саморазследва ис амопроверява сигнал срещу себе си, освен другите потресаващи...твърдения(че и по случая осемте джуджета бяха изнесени данни за октопод в прокуратурата-и нищо не се случва, напомням,че и президентът говори,че има мафия в прокуратурата-ето линк https://www.24chasa.bg/novini/article/8793777 Въпрос-да предположим,че въпросния бизнесмен казва неистини, а на президента-на него вярвате ли? )?

  В САЩ, и на запад е измислено-има независима прокуратура, или постоянно действаща, или ад хок, и те разследват сигнали срещу прокуратурата и висшата изпълнителна власт. В България-няма кой. Октоподът е навсякъде-ако се окаже,че и малка част от казаното от бизнесмена е истина-напомням,че това са думи, казана в парламентарна комисия, а не на селска седенка! Изгледай записа с видеото от заседанието на въпросната комисия-нещата са страшни в държавата, дори и ако само 2-3 процента от казаното е истина, дори и 98 процента да са неверни твърдения.

 13. 21
  Кой | нерегистриран
  4
  -26
  До коментар #20 от "Гешев ти си на ход | нерегистриран":
  https://www.dunavmost.com/novini/ako-geshev-ne-se-samosezira-za-borisov-shte-se-okazhe-negov-sauchastnik

  Кой да разследва сигнала. Специализираната прокуратура, която искате да закриете след три дни?
  Градска, в която от години, не са питали такива дела и още нямат компетентност по НПК.

 14. 20
  Гешев ти си на ход | нерегистриран
  15
  -3

  https://www.dunavmost.com/novini/ako-geshev-ne-se-samosezira-za-borisov-shte-se-okazhe-negov-sauchastnik

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.