ЧСИ Георги Дичев

"Id facere laus est, quod decet, non quod libet" Seneca "Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш" Сенека