Станков, Тодоров, Хинков и Спасов

  Адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов"е една от малкото корпоративни адвокатски кантори в България с всеобхватна практика, включително в областта на наказателното право. Бизнес-ориентираният ни подход осигурява работещи междусекторни решения за местни и междунаро...