Инспекторатът към Висшия съдебен съвет

Да се постигне баланс между независимостта и отчетността на съдебната власт, при който независимостта няма да бъде схващана от обществото като заплаха, поради липса на отчетност, а механизмите за отчетност няма да засегнат сърцевината на правораздавателната дейност. С тези мотиви с четвъртата поправк...