Ралица Негенцова

"Привърженик съм на диалога, но мога да водя и тежки битки в името на кауза. Уважавам чуждото достойнство, но не за сметка на моето, още по-малко за сметка на достойнството на адвокатурата."

Потомците на знаменити фамилии са "обречени" на тяхната слава. А това нерядко е и тежка участ за хората мислещи, знаещи, можещи.

Ралица Негенцова посреща констатацията с усмивка.

Светя със своя собствена, а не с отразена светлина

Семейството й е гордост, но и участ. А за своето място под слънцето се е борила. Сама.

"От една страна съм горда, че произхождам от такова семейство. От друга обаче това е голяма и страхотна отговорност, много "висока летва". Като всеки човек и аз бих искала да светя със своя собствена, а не с отразена светлина. Разбирате, че за постигане на целта бяха нужни много повече работа и усилия. Често общественото мнение в отношението си към известните фамилии не си дава сметка за това. Навсякъде като че мислеха, че изходната ми точка на знания и опит следва да е на много по-високо ниво без да се съобразяват, че аз съм отделен човек със своя индивидуалност и интереси. Не се оплаквам - тъкмо обратното! Само казвам, че тези усилия дават допълнителна добавена стойност при изграждането на характера", откровена е юристката.

Рецепта за професионализъм

Адвокатството все пак е в кръвта й. Освен родителите, защитници са били и двамата й дядовци – и по бащина, и по майчина линия. Генчо Негенцов, известен като Ран Босилек, е завършил право в Брюксел, има докторат по право и известно време също е бил адвокат. "Не е неразбираемо. Както адвокатите се борят за защита правата и интересите на своите клиенти, така и в творчеството си дядо ми винаги се е стремял към тържество на правдата и справедливостта и утвърждаване на отколешни житейски ценности по един ненатрапчив начин", обяснява неговата внучка.

Рецептата за професионализъм обаче е получила от баща си – да се гмуркаш в дълбокото сам. Оцелееш ли, значи те бива.

"Изключително благодарна съм на баща ми, който винаги ме е насърчавал да се боря сама за утвърждаването ми като професионалист. Нееднократно на въпроси на колеги и приятели защо не ме води със себе си и да ме запознава с работата, а навсякъде ме пуска сама, той с усмивка отговаряше: "Така се учи човек да плува. Ако ще се дави, да се дави в началото, а не и двамата да си губим времето", спомня си Ралица Негенцова. И до днес е убедена в правотата на родителя – в съдебната зала близки и роднини няма, единственото, на което можеш да разчиташ са собствените ти подготовка и знания. А залогът е огромен – интересът на клиента.

Председател на ВАдС – мисия трудна, но възможна

А сега – за адвоката и за председател на висшия съвет на многобройната свободна, независима и самоуправляваща се гилдия. Според данните към началото на годината в адвокатските регистри са вписани 13 013 човека.

Как се съвместява адвокатстването с председателстването, има ли колизии и какви? Мисията е трудна, но е възможна, разбираме от отговорите на Ралица Негенцова.

"Човек, за да се захване с някаква работа, трябва да си направи обективна оценка и да подреди приоритетите си. Изключително много обичам професията си и вече 30 години я практикувам с желание. От една страна е добре председателят на Висшия адвокатски съвет да влиза в съдебната зала. Само така той може да усеща специфики и проблеми на адвокатурата. От друга страна е невъзможно да имам същия обем работа като адвокат, защото като отговорен човек денонощно си давам сметка, че представлявам цялата българска адвокатура. Малко хора знаят, та дори и колеги, че моят ден започва рано и всеки ден, за да успявам с множеството ангажименти, съм на работното си място като председател от около 7.30 часа. Денят ми обикновено е 12-14 часа. Натоварването е огромно, но знам, че трудът не е напразно", откровена е председателката.

И още: "Уважавам чуждото достойнство, но не за сметка на  адвокатурата или моето достойнство. Привърженик съм на диалога и предпочитам с опонента ми първо да потърсим допирните точки и правните доводи, за да решим проблемите разумно. Убедена ли съм в правотата на каузата след дипломацията, съм готова да вляза и в битка, колкото тежка да е тя, като никога не забравям, че над всичко трябва да са интересите на българските граждани. Този ориентир е незаобиколим принцип за мен, включително когато отстоявам интересите на всички български адвокати."

А каква е самата адвокат Негенцова, включително според наложилото се мерило на "интересни" дела – и като казуси, и като публичен шум? 

"Много са делата, които са били предизвикателство както за мен, така и за участниците в процесите, други са били със значителен обществен интерес, но адвокатската етика не позволява да бъдат обсъждани тези казуси. Не съм привърженик на публичността, на който и да било казус, защото трудно се стига до обективната истина и се пречи на правосъдието", е отговорът.

А как избира клиентите си? "Изборът на адвоката е докато поеме даден казус. Аз имам категория  дела, които по никакъв начин и никой не е в състояние да ме накара да поема защита по тях, защото са в ярко противоречие с житейските ми и човешки принципи", заявява Ралица Негенцова.

Целта – единство на гилдията

Мандатът на председателя на ВАдС изтича. Равносметката?

"Единство" беше мотото на моята платформа за избора ми за председател на ВАдвС, но и основна цел в работата ми през целия мандат. Единство на адвокатурата като професионална общност и усещането за принадлежност към нея у всеки колега адвокат, единство на столицата със страната, единство и приемственост на поколенията, единно виждане за бъдещето на професията ни. Освен свободна и независима по Конституция, тя трябва да е силна, горда, отговорна и уважавана - това е моята лична цел като председател на ВАдС. А за да изпълнява възложените й задачи, адвокатурата трябва да брани интересите  на гражданите, на съдебната система, на правосъдието изобщо на цялото общество. Дълга и упорита бе борбата, за да се достигне до правомощията, дадени на Висшия адвокатски съвет по чл. 150 ал. 4 от Конституцията, с които вече можем да сезираме Конституционния съд. Тепърва гражданите ще усетят ефекта и ползите от тези правомощия и доверие, които адвокатурата получи", отговаря Негенцова.

Адвокатите не искаме ничий хляб!

Знакови за управлението й остават промените в Закона за адвокатурата, приети на нож от нотариуси, съдебни изпълнители, юрисконсулти, счетоводители. С мотива, че поправките отнемат права на техните професии, за да се "трудоустроят" безработните адвокати. През юли т.г., с доста уговорки, проектът бе приет за първо четене от правната комисия на НС. Тя е убедена, че няма забележки толкова към самия закон, колкото съмнения за превратно тълкуване на няколко от предлаганите текстове. От ВАдС предлагат да съдействат за редактиране на разпоредбите така, че да няма възможност за различното им тълкуване. 

"Адвокатска е дейността, с която се защитават правата, свободите и законните интереси на физическите и юридическите лица, за които е необходима юридическа правоспособност и е по възлагане от клиент. Обществото трябва да има гаранции, че ще получава квалифицирана юридическа помощ и защита. А това може да стане през ясно дефиниране на адвокатската дейност и, особено важно – чрез повишаване на отговорността", казва председателят на ВАдС.

Предлаганите промени не засягат професии, чиято дейност е регулирана в закон. Нито пък ограничават по какъвто и да е начин изпълнението на задълженията на служители по трудови договори (каквито са юрисконсултите например). 

"Адвокатът, за разлика от всички, които ни атакуват, подлежи на дисциплинарно наказание при ненадлежно изпълнение на своите задължения по Закона за адвокатурата. При неизпълнение или на лошо изпълнение на задълженията си като адвокат той носи отговорност пред клиента си и по общия ред. Каква отговорност носят юрисконсултите (когато действат извън трудовия си договор и консултират трето лице) или счетоводителите, ако увредят интересите на своите клиенти в един правен казус? Никаква! Ние не пречим на нито един счетоводител да изготвя и подава своите финансови отчети и никъде не сме казали, че във фирмата трябва да има задължително адвокат. Нека всеки върши това, от което наистина разбира, има право да го върши и носи ясна отговорност за дейността си. Така че ние не искаме ничий хляб! Важно е цялото общество и народните представители да осъзнаят тази наша цел и да ни подкрепя", казва Негенцова.

Склонна ли е на компромиси по този въпрос Ралица Негенцова?

Отговорът: "Да! Но само при едно условие – ако те водят до основната ни цел – да се внесе повече правен ред и сигурност на пазара на правни услуги. Склонна съм на компромиси, само ако чрез тях обществото получава гаранции за квалифицирана юридическа помощ и защита. 

Всяко безпринципно отстъпление в името на някакъв "измамен мир" противоречи на моята етика като гражданин и председател на висшия орган на адвокатурата."

Всички са били единодушни, че страната има необходимост от съдебна реформа. И че адвокатурата е част именно от тази съдебна реформа. Защото адвокатите са ежедневно, ежечасно и в съдилищата, и навсякъде, където трябва да бъдат защитени правата, свободите и законните интереси на гражданите и на юридическите лица. 

Казано простичко – не може да има правосъдие без българската адвокатура, казва Ралица Негенцова. И продължава: "Затова и ЗИД на ЗА е крайъгълен камък в този процес. В същото време дебатът го вкара повече в политическа фaзa и риторика, отколкото в професионален план.
Доказателство са субектите, които взеха отношение: КНСБ, КТ "Подкрепа", БСК, КРИБ, счетоводители, брокери на недвижими имоти, всякакви НПО-та. Не искам да обобщавам, но голяма част от опонентите ни всъщност извършват адвокатска работа, без да имат право на това и без да носят на практика каквато и да е отговорност, ако увредят интересите на онзи, който се е обърнал към тях. Част от тези субекти ни упрекват в лобизъм и очевидно следват старата латинска сентенция "Светът иска да бъде лъган" Време е да се каже ясно – ако ни упрекват, че сме лобисти, заявявам ясно: Да, ние сме лобистите  на българското обществото. И всеки компромис с неговия интерес ще срещне личната ми съпротива и тази на българската адвокатура
".