Консултантска къща "Велинов & партньори"

Навременният правен съвет към бизнеса спестява проблемите в зародиш, това е работеща формула, категорични са Светослав Герджиков и Асен Велинов, advokatite.bg

В консултантска къща "Велинов & партньори", един от партньорите е "под прикритие". Всъщност те са двама - Асен Велинов и Светослав Герджиков. Но са решили да "спестят" Герджиков от табелата, за да не се правят асоциации с известния му баща проф. Огнян Герджиков.

Светослав и Асен са състуденти от Софийския университет, завършили са в един випуск, но в различни потоци и общо взето по време на следването не са имали много контакти. После всеки тръгнал по пътя си. Герджиков се е занимавал с търговско право. Велинов - с трудово и осигурително. Но се "намерили" и симбиозата се е получила. През 2017 г. тяхната консултантска къща навършва 15 години от основаването си.

Защо консултантска къща, а не адвокатско дружество

"Решихме да създадем по-интересен тип организация, която да подпомага клиента в управлението на бизнеса като цяло. Да предложим по-широк набор услуги.  Адвокатското дружество представлява по същността си сдружаване между адвокати, т.е. класическото адвокатско дружество предоставя само и единствено юридически консултации и правно обслужване. Ние разглеждаме поставените въпроси през повече от една призми - разбира се, адвокатският поглед има най-съществена роля, но не пропускаме управленския, икономическия, бизнес елементите в казуса. В общи линии, вярвам, че сме направили нещо по-интересно и по-практично за хората като организация", обяснява Светослав Герджиков.

Идеята, която следват и до днес, е да дават съвети както в правната сфера, така и при взимането на чисто управленски, стратегически и други бизнес решения, така да се каже обслужване на "на едно гише".

Мащабът е голям

Основната им специализация е в областта на търговското, облигационното и вещното право. Но съдействат на клиентите и с трудови консултации, съвети по административноправни, данъчни и други въпроси. Занимават се също и с регистрация на търговски марки и решаване на спорове в областта на интелектуалната собственост. Онова, което ги отличава от много кантори е, че имат специалисти в сферата на обществените поръчки и поемат изготвяне на документации както от страна на възложителя, така и за изпълнителите.

"Интересното е, че точно този предмет не се изучава в университетите и за много юристи Законът за обществените поръчки е изцяло непонятен. В материята има много тънкости, които ако не работиш всеки ден точно това и не четеш постоянно практиката на Комисията за защита на конкуренцията, няма как да дадеш правилен и адекватен съвет", казва Светослав Герджиков.

В последните години се наложило да работят и по събиране на просрочени вземания и представителство в производствата по несъстоятелност.

Имат и доста казуси с международен елемент.

Пример? Отговаря партньорът Герджиков: "Сещам се за множество  примери с една българска спедиторска фирма, която работеше предимно на територията на Германия и й съдействахме за разрешаване на разнообразни казуси по дейността ѝ там. Също така имахме възлагане от една голяма българска банка за събиране на нейни вземания от чуждестранни юридически лица, ако не се лъжа в Италия, търсихме варианти за обезпечаване интересите ѝ и т.н. Наскоро осъдихме и едно гръцко дружество и сме в процес на изготвяне на стратегия за събиране на вземането. В общи линии, разнообразни са сферите ни на дейност и винаги се водим от главната цел за максимална защита интересите на клиентите ни. Когато по някой казус е приложимо местното право на друга държава, търсим колеги на място, които са запознати в детайли със законодателната уредба и могат да реагират бързо и адекватно в съответната държава".

Тръгнали са двама, вече са 13

В момента в консултантската къща работят 12-13 юристи, но с тенденции за нарастване, защото условията го изискват. Намирането на кадри обаче се е оказало сериозен проблем.

"Постоянно сме в търсене на нови, знаещи и мотивирани хора. Основното, което търсим у кандидатите, е да мислят, да оглеждат казусите от всички посоки, да се поставят на мястото на насрещната страна и да предвиждат ходовете ѝ. Важно качество, което искаме да притежават членовете на екипа ни, е отговорност към поставените задачи и амбиция за развитие както в професионален, така и в личен план. Ние не сме чиновници, които работят от 9 до 17 ч. и затваряйки вратата на офиса да забравяме за проблемите на хората. Напротив, професията ни е такава, че се налага да мислим 24 часа в денонощието по възложените казуси. Често се случва да разменяме мисли и идеи с колеги в малките часове и почивните дни и благодарение на това да предлагаме най-добрите изходи от ситуацията.

Търсим млади и необременени хора. Задължително е владеенето на английски, втори език е предимство. Обикновено се насочваме към възпитаници на Софийския университет, въпреки че има и изключения. Принципът винаги е бил по-млади кадри, които да изграждаме с времето", очертават ситуацията партньорите.

"Всички наши клиенти се оплакват от проблем с кадрите, той е най-сериозният в момента на пазара, според мен. Случва се от деня, в който започнем да търсим човек, до деня, в който го назначим, да минат 7-8 месеца", илюстрира Асен Велинов.
Светослав Герджиков продължава: "На трудовия пазар в последните години излизат все повече юристи заради безобразно големия брой факултети, които дават дипломи на всеки, който е решил и си е платил таксата за обучението. Получава се парадоксът от сто правоспособни юристи, които кандидатстват при нас, да отсеем максимум пет само на базата на подаденото CV, и впоследствие да сме доволни ако успеем да назначим един, който да е преминал през всичките тестове, въпросници, казуси и събеседвания. За съжаление, това е много показателно за качеството на съвременното образование в България, но от друга страна отговаря на въпроса защо са толкова търсени услугите на утвърдените консултанти и специалисти".

На фокус

Всички ли в къщата са адвокати?

Не. И партньорът Герджиков не е вписан като адвокат, защото не се явява в съда, техният фокус не са делата.

Обяснява: "Нашият фокус е да поемем едно юридическо лице и да го консултираме текущо, което е много по-изгодно за него и е по-практично, така предотвратяваме проблемите, които могат да се появят в хода на дейността му.Затова винаги обясняваме на всички клиенти, че най-важната функция на консултанта/ юриста, е да подготви договора така, че в най-пълна степен да описва идеята на страните, но в същото време, ако се стигне до неизпълнение и съдебни производства, интересите на клиентите ни да са защитени в максимална степен. Вярваме, че навременната правна консултация, изпреварваща възникване на проблема, е най-работеща. Защото стигне ли се до съдебен процес, няма печеливши - едната страна бива осъдена и плаща главници, лихви, разноски, другата чака с години, за да получи парите си. Разбира се, адвокатите, с които работим, са печелили и невъзможни дела, но се стремим да ползваме процесуалните им умения само в краен случай".

За доверието

Кои са най-големите рискове пред търговеца в България?

"Много са. Фокусираме се върху превенцията при всеки клиент. А можем наистина да го спасим от много неща. Най-вече се опитваме да го спасим от самия него", абсолютно сериозен е Асен Велинов.

За да е успешна мисията обаче е нужно доверие. В тази връзка партньорите напомнят поговорката: "Пред лекар и адвокат се казва всичко". Когато нови клиенти са им спестявали информация, после са страдали самите те. Защото добрият юрист рано или късно ще разбере всички детайли по казуса, "тайната" няма как да бъде опазена. Но ако ги споделят още на първата среща, просто улесняват нещата.

"Спечеленото доверие обаче е доста голямо бреме върху плещите на адвоката. Често в различни ситуации  клиентите ни казват: "Реши ти как да действам в този казус, имам ти пълно доверие" или "От всички най-много доверие имам на теб, знам, че само ти няма да ме подведеш". Това, съгласете се, е доста натоварващо за адвоката. Налага се да вземаш и напълно човешки, ежедневни решения вместо клиента, защото той вярва, че ще се справиш по-добре от него", казва Светослав Герджиков.

Типичните им клиенти са български и чуждестранни юридически лица в различни сфери на икономиката. Повечето биват обслужвани текущо, с някои работят по определени проекти.

Имат и сериозни търговски дела, както и обжалвания по реда на Закона за обществените поръчки.

"Предпочитаме да работим с по-малък брой корпоративни клиенти, но да имаме възможност да обръщаме специално внимание на всеки от тях. При нас работят юристи с разнородна специализация, което ни дава възможност да покриваме всички нужди на нашите клиенти. Позволяваме си лукса да не поемаме всеки клиент и всеки казус, който достигне до нас. За разлика от търговията, където най-важен е оборотът, при нас водещо е високото качество на продукта, който предлагаме", заявяват партньорите.

Обществените поръчки или как се прави бизнес с държавата

Много трудно, е отговорът.

Светослав Герджиков: "Законът за обществените поръчки, приет през 2004 г., е в челните места по изменения, те са десетки и това е вредно. Идеята на законите е да има правна сигурност и предвидимост, а в България, за съжаление, напоследък това изобщо не се случва. Има и обратни примери - Законът за задълженията и договорите, където принципите са още от римското право и въпреки допълненията, същността е останала непроменена, поколения юристи го учат и нещата вървят. Но това са изключения.

В ЗОП най-много на две години се правят съществени промени, които дори и влизат в сила след дни, броят на процедурите непрекъснато расте и това създава проблеми. Миналата година беше приет нов закон, който преуреди изцяло правилата. Има един латински термин vacatio legis (времето между приемането на закона и влизането му в сила – б.р.) – идеята е като се приеме един закон да влезе в сила след месеци, в Германия влизат и след години, за да имат време всички да се запознаят, да навлязат в дълбочина. Тук е обратното. Никой не знае какво върши, започват скандали, хаби се обществена енергия. И то, защото всичко се прави на парче. Слагат се кръпки и толкова!"

Асен Велинов илюстрира хаоса със ЗОП.

"През 2003 г. USAID направиха сериозен проект и събраха екип от над 40 човека, професионалисти в обществените поръчки, представители на всички сфери – възложители, изпълнители. Ние бяхме в качеството на консултанти, независими експерти. Първата част беше да се направи предложение за законопроект, който да отговаря на обществените изисквания и на двете европейски директиви за обществените поръчки. Екипът положи сериозен труд, беше анализирана почти цялата европейска практика, написа се много приличен проект (това е законът, на който сега се правят хиляди промени) и през 2004 г. той влезе на първо четене в парламента. Само че между първо и второ четене му се случиха много интересни неща и на финала излезе продукт, който лично за мен беше тотално непонятен. До такава степен бях отвратен, че близо една година спрях да се занимавам с обществени поръчки", разказва партньорът.

Велинов е категоричен - един от големите проблеми на обществените поръчки е липсата на реален съдебен контрол. През 2004 г. обжалването по тях е предоставено на особена юрисдикция - Комисията за защита на конкуренцията, която е държавен орган. Така се получава, че действията на възложителя – държавата, се контролират от орган на държавата! И става дума за разходването на десетки милиарди левове от хазната.
Да, решенията на КЗК се обжалват пред Върховния административен съд, но той е касационна инстанция, а не по същество. На практика, съдебен контрол няма.
А има ли решение? Разбира се, отговорят партньорите.

След като се намери ресурс за създаване на специализиран наказателен съд срещу организираната престъпност, защо обществените поръчки, по които се харчи голяма част от бюджета, да не бъдат поверени на специализирани в материята магистрати? Така делата няма да отиват в общия кюп и да се водят с години, но и контролът ще е налице.

Светослав Герджиков напомня, че е бил създаден и арбитраж към Агенцията за обществените поръчки, но той така и не е могъл да заработи.

Примери от практиката

Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват?

Светослав Герджиков: "Тъй като клиентите ни са както възложители на обществени поръчки, така и изпълнители, проблемите са разнообразни. Примерите за трудности при възложителите са свързани най-често с въвеждането на критериите за подбор. Което е продиктувано от страха да не бъдат залети от китайски фирми със стоки, за чийто произход може само да се гадае. При потенциалните изпълнители на обществените поръчки проблемите също не са по-малко. Най-сериозните от тях са свързани с преодоляване на все повече и повече изисквания от страна на възложителите към възможностите за изпълнение на кандидатите.

За съжаление и при търговците, които правят бизнес с държавата, има проблеми и те не са никак малки. Ще дам следния пример: Определен възложител, чрез обществена поръчка иска доставка на определено прогнозно количество консумативи. След като съответният кандидат спечели поръчката и подпише договор за доставка, той внася гаранция за добро изпълнение в размер до 5% от цената па поръчката - разбирайте 5% в повечето случаи. За да спечели, той е предложил не само най-ниска цена, а и съответния срок за разсрочено плащане. Този срок може и да е 60 дни. Освен това е необходимо да се докаже и съответният финансов ресурс - под формата на банкова гаранция, кредит, овърдрафт и т.н.  Сега си представете как възложителят в тези 60 дни прави няколко сериозни заявки и съответният изпълнител е длъжен да ги достави, но в същото това време, при всяка доставка издава фактура, като ДДС-то по нея се внася до 14-то число на следващия месец. Какво излиза - първо се плаща банкова гаранция, след това кредит, после си внася ДДС и накрая си чака парите на 60-тия ден. Ами, ако не дойдат? Само за уточнение - в голяма част от случаите - не идват! Ето това са част от проблемите на търговците, които правят бизнес с държавата".

По-различно ли е при европейските проекти? Оказва се, не.

"Търговското дружество или сдружението с нестопанска цел кандидатства по европейски проект и го печели. Длъжно е да разходва средствата по реда на ЗОП. Минава предварителен, а после и последващ контрол за законосъобразност от съответния държавен орган, усвоява средствата за целта, за която са били предназначени и след една година например държавата му налага финансови корекции в размер на 10% от сумата за нарушения при провеждането на поръчката. Нарушения в документацията, които хипотетично биха могли да ограничат конкуренцията и която, забележете, е проверявана не един, а два пъти от държавния орган, натоварен с тази функция. Къде отива мотивацията на бенефициентите да кандидатстват по оперативните програми и гаранцията им, че впоследствие няма да се наложи да връщат част от усвоените вече средства?", пита Герджиков.

Отговорната мисия "Управление на човешкия капитал"

В консултантската къща "Велинов & партньори" предлагат и съвети по управлението на човешкия капитал - най-ценният ресурс на всяка фирма.

"Всеки мениджър, който е прозрял тази истина, прави най-доброто за хората си. Обикновено управлението на човешкия капитал в една фирма се извършва от специалист човешки ресурси (HR). Голяма част от тяхната работа е свързана пряко с трудовото право, а ние като юристи, разбиращи от това, сме търсени именно, за да помагаме на HR отделите във фирмите с правните знания и умения и  управленски опит. Като примери това са проблеми свързани с назначаване, уволняване, стимулиране и кариерно развитие на определени служители, отпуски, командировки, осигуряване, разработване на бонусни схеми и прочее. Друга сфера, в която сме много търсени, е колективното трудово договаряне. Гордеем се, че адвокат Велинов е специализирал и преподавал тази материя в УНСС. Може би и това е причината да бъдем канени като консултанти по КТД на големи работодатели", разказва партньорът Герджиков.

Асен Велинов допълва: "Не е достатъчно да назначиш и уволниш един човек, да решиш въпросите с командировките и осигуровките, трябва да се мисли и за кариерно развитие и мотивация. Но най-вече за ясна структура на управлението".

И дава пример - мениджър на сериозна фирма идва и казва: "Не вършат работа, четири пъти искам от един служител един документ, не става и не става! Накрая сядам и си го правя сам". В случая несправилият се със задачата е служител в отдел, от когото е поискана справка за направения внос".

Какъв е бил съветът, който този мениджър е получил от консултантската къща? "Че мениджърът на фирма със 70 човека изобщо не бива да комуникира с този служител. Той не може да работи с всички, а с не повече от 5 човека, това е доказаният предел (неслучайно още от римско време има петдесетници, стотници и т.н., додава Герджиков). Затова в големите фирми и в министерствата има отдели. Т.е. фирмата трябва да има ясна йерархична структура, за да може да се управлява. Конкретният съвет към мениджъра беше: Изискай документа от съответния началник", казва Велинов.

Антикризисните мерки - актуални до днес

В портфолиото на къщата са и антикризисни мерки и съвети. Какви съвети дават Велинов и Герджиков?

Ето какви: "В периода на кризата през 2008, 2009 и 2010 г. рязко се промени икономическата обстановка, което завари неподготвени голяма част от хората, а в още по-голяма степен и бизнеса. Съществуваше изявена тенденция всички да обслужват един или няколко кредита, обнадеждени от икономическия подем в предкризисните 4-5 години.  Изведнъж част от персонала и материалните активи се оказаха излишни и много бързо започнаха да трупат загуби на предприятията, които се озоваха със силно намалени приходи. Тук се изразяваше нашата роля - да се опитаме да извадим от вцепенение управителите, които не осъзнаваха добре, че всичко се е променило необратимо и да преструктурираме бързо бизнеса им, докато не са фалирали напълно. Тогава минахме и през масови уволнения, и през закриване на предприятия, и през несъстоятелности, и през предоговаряне на дългове. От сегашна гледна точка е ясно, че по-малко щети понесоха тези, които съумяха бързо да реагират, да продадат ценни, но ненужни вече за бизнеса им активи, да свият персонала и да вземат непопулярни, но в дългосрочен план единствено правилните решения. Който не ни послуша, загуби всичко, че и отгоре".

Значи ли това, че след отшумяването на кризата бизнесът е станал по-гъвкав и разумен?

"Не съвсем - ред тенденции от кризисните години са валидни и днес. Не се гледа стратегически, не се мисли освен за оптимистичен, и за песимистичен вариант, за буфери и резерви. Най-далечният хоризонт е следващият месец", отговарят партньорите.

За това помощта в стратегическото планиране и развитие на бизнеса е повече от актуална.

Лично за избора и бащата

На финала личните въпроси са неизбежни.

Питаме: "Правото предопределен избор ли ви беше, г-н Герджиков?".

"Предопределен донякъде, защото аз завърших Класическата гимназия и още оттогава имам хуманитарна, а не техническа насоченост. Освен това съм трето поколение юрист - дядо ми по бащина линия, Стефан Герджиков, беше изявен съдия с много силно развито чувство за справедливост. Не е без значение и факта, че и от доста ранна детска възраст общувах с колегите на баща ми, което също сигурно е изиграло съществена роля. Спомням си, че бях 6-7 годишен и понякога ходехме да обядваме в стола на Софийския университет, по-известен като "Яйцето", при което срещахме някой изявен професор и баща ми между другото ме питаше пред него за елементите на правната норма. Аз с най-сериозно изражение казвах - хипотеза, диспозиция, санкция, все едно това е най-нормалното нещо на света за едно дете. Естествено, че после се забавлявах на реакцията от другата страна, но явно това е оказало влияние върху мен от най-ранна детска възраст", усмихва се Светослав Герджиков.

Децата на известни родители, поели по стъпките им, казват, че това е нож с две остриета?

"Абсолютно вярно, даже второто острие е по-силно. Непрекъснато трябва да се доказваш, тежко бреме си е. Това е основната причина и за името на консултантската къща. Още в началото мислехме как да се казва и аз прецених, че сложим ли и моето име, който и клиент да дойде ще започне да пита кой работи в къщата, дали работи баща ми, защо не работи... Така че предпочетох да съм в сянка, да съм "и партньори", за да  не се насочва фокусът само върху моята фамилия", казва Герджиков-син.

Макар да нямат общ бизнес с професор Герджиков, се е стигало и до куриози.

"Работим за наш клиент, водим дело, защитаваме го в съда и от другата страна представят становище, подписано от баща ми. Тогава в офиса настъпва смут: Как така ще оборваме доводите на проф. Герджиков?! А аз се шегувам и казвам, че няма проблеми щом фамилията е получила хонорар и от двете страни. Чисто и просто ние спазваме пълна конфиденциалност спрямо клиентите си и затова нито той знае с кого работим, нито аз се интересувам той кого консултира и това не променя нашата защита. ", казва Светослав Герджиков.

Като юрист с юрист все пак си говорите, нали?

"Разбира се, неизбежно е. Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от опита и грешките на другите. В тази връзка мисля, че е напълно логично и нормално човек да се учи от и съветва с родителя си в трудни ситуации. Когато е специалист в същата сфера, още по-добре. Истината е, че той не е в течение на нашите казуси, но това не значи, че не се съветвам с него по особено заплетени случаи", отговаря синът.