Мария Цачева

"Винаги съм се изненадвала защо не можем да излезем от този стереотип на противопоставяне и вместо да очерняме хората, които изпълняват съдебните актове, вместо да се учим на трикове, които да създават пречки в тази работа, да започнем да си изпълняваме задълженията. Съдебният изпълнител преди всичко упражнява публична функция и наистина трябва да си свърши работата, за да има правов ред в държавата."

"Вратата е отворена, моля, влизайте без да звъните", прочита посетителят, стигнал до кантората на частния съдебен изпълнител Мария Цачева в центъра на София. Вярно е – вратата е отворена, достъпът – безпрепятствен. "Здравейте!", дава знак за присъствието си екипът на "Правен свят". Миг по-късно от кабинета си излиза хубава, млада, крехка и елегантна дама. Тя е ЧСИ Мария Цачева. Оказва се, професионалист от кариерата. От тази година е начело и на дисциплинарната комисия към Камарата на частните изпълнители – там, където наказват провинилите се от гилдията. Трудно и неприятно е да се съдят колеги, защото безгрешни няма, признава юристката.

С правото в кръвта

Правото й е в кръвта – юристи са бащата, майката, дядото. Явно е и орисия – в семейството на съпруга също гъмжи от възпитаници на ЮФ – съдии, адвокати. На този фон бъдещото поприще на двете й деца изглежда предопределено.

Все пак – защо именно частен съдебен изпълнител? Отговорът: "Започнах юридическата си работа като адвокат, впоследствие се вписах като синдик. Интересно ми беше всичко, свързано с производството по универсалното изпълнение, издирването на имуществото на длъжника, попълването на масата на несъстоятелността, отменителните искове, ръководех се от желанието да удовлетворя в максимална степен кредиторите.

В работата си като адвокат във връзка с обслужването на мои клиенти и на една банка в несъстоятелност се занимавах с изпълнение и тогава се сблъсках с проблемите на държавното съдебно изпълнение - като се започне от безкрайното чакане в тесните коридорчета, за да направиш една елементарна справка, мине се през неадекватното отношение към адвокатите и необятната продължителност на едно изпълнително дело. Бързо установих, че наличието на изпълнителен лист не означава всъщност нищо, когато няма кой да го приведе в действие. Така ме завари новината за новия закон за частното съдебно изпълнение и веднага реших, че това е моята нова професия като юрист."

И още: "Винаги ме е е привличал процесът, процедурата по осъществяването на притезания, активността, проявена в сферата на живота, най-близко до хората, динамиката на отношенията. Въпреки че в обществото се говори за ЧСИ като за "печалбари", моята мотивация никога не е била финансова, парите не са били водещи нито при избора на професията ми, нито при упражняването й. Интересно ми е осъществяването на предмета на делото, радвам се като видя резултата от действията си – това е за мен изпълнението".

В мир с длъжника?

В кантората на Мария Цачева месечно се водят 100-120 дела. Общо събраните вземания за 2014 г. са 12 264 000 лв., но в тази сума влизат също такси, разноски, лихви и т.н., уточнява частният изпълнител. През 2014 г. чрез реализиране на вземането екипът й е приключил 652 дела.

В момента в кантората работят 10 човека, като в бройката не влизат самата ЧСИ, както и призовкарите и компютърните специалисти, които са на плаващо работно време. Сега Мария Цачева има един вписан помощник с тенденция те да станат повече, защото трима от работещите в офиса вече са взели изпита за помощник изпълнители. Част от служителите са назначени след конкурс по обява, други са били препоръчани от колеги. Но не това е водещото. "Важно е човек да е прецизен, внимателен, сдържан и отговорен, тъй като всеки ден сме в непосредствен контакт с хора - и взискатели, и длъжници, които често са афектирани във връзка с делата. Всъщност това е единствената юридическа професия в сферата на гражданския дял на правото, при която се осъществява такъв голям сблъсък между страните по делото. Поощрявам активността и иновативността, защото не е все едно дали длъжникът е поръчител по банково дело, който си плаща доброволно или е изпечен хитрец, професионален длъжник, който прилага всевъзможни трикове, за да забави или осуети изпълнението", рисува палитрата на ежедневието ЧСИ Цачева.

Интересно, да не би да се опитва да живее в мир с длъжниците? "Човек не би трябвало да има проблеми, когато си върши нормално работата. Стремим се наистина да обясним на длъжника реалната ситуация, неговите права, възможности, както и последиците от действията му. Нерядко хората се хвърлят да подават жалби и възражения, без да осъзнават, че така вредят най-вече на собствените си интереси. В повечето случаи длъжникът не си дава сметка, че, подписвайки празна бланка с единственото възражение: "Не дължа!", завърта поредно производство, принуждавайки кредитора да предяви иск и да внесе още 2% държавна такса. А след година, година и половина всички разноски за бъдещото съдебно изпълнение пак ще легнат на негов гръб – не само разноските за заповедното, но и за исковото производство, за вещи лица, експертизи, адвокати и юрисконсулти. Това поведение просто е неразумно", категорична е Мария Цачева. И продължава: "Професионализмът в работата изисква да изведеш длъжника от емоцията и да го приближиш до делото, до реалните действия, до конкретните възможности, до трудните решения. Няма негативно отношение към длъжника, това е една широко експлоатирана тема, едно преекспонирано медийно противопоставяне, от което някои популистки настроени политици са опитват да направят актив. Винаги съм се изненадвала защо не можем да излезем от този стереотип на противопоставяне и вместо да очерняме хората, които изпълняват съдебните актове, вместо да се учим на трикове, които да създават пречки в тази работа, да започнем да си изпълняваме задълженията. Съдебният изпълнител преди всичко упражнява публична функция и наистина трябва да си свърши работата, за да има правов ред в държавата."

Затова по нейните критерии успешната кантора се измерва не с броя на делата, а с качеството на работата, с вниманието и ангажираността, които се влагат във всяко дело и всеки казус. "Никога не съм се стремяла да организирам "голяма кантора", да трупам големи обеми дела, тъй като предпочитам да имам личен поглед върху нещата, да мога да си позволя индивидуално отношение към взискателя и делото. От гледна точка на взискателя, разбира се, добър ЧСИ е този, който ще му събере вземането по най-бързия начин, но това не винаги е толкова лесно. Затова за взискателя е много важно да има добър контакт със съдебния изпълнител, да получава навреме информация, да има възможност да коментира всички въпроси, касаещи неговото дело", разяснява юристката.

Хайде на меда!

Въпреки че според някои работата на ЧСИ е скучна и монотонна, това съвсем не е така, има всякакви куриозни случаи, уверява Мария Цачева. И го доказва: наскоро й се наложило да продава буркани с пчелен мед на Женския пазар.

Всичко започнало с дело за въвод във владение – длъжникът неоснователно заемал помещение, малко магазинче в порутена сграда на ул."Цар Симеон", което упорито отказвал да напусне. "Ситуацията беше трагикомична, тъй като, изваждайки принудително длъжника, осеяхме целия "Цар Симеон" с всевъзможни вехтории, задръстихме движението. Но взискателите забелязаха, че в магазинчето има и буркани с пчелен мед, които могат да бъдат осребрени, така че поне да покрият разноските в това производство. Така се принудихме да опишем бурканите с меда. Но възникнаха усложнения – оказа се, че има трети лица, медари-производители, които са дали стоката на консигнация и също предявяват претенции. Започна голяма кореспонденция с медарите, голяма част от тях установиха правата си. Остана все пак известно количество мед, което приехме, че е на длъжника, осребрихме го по реда на продан на движими вещи чрез търг с явно наддаване (на Женския пазар – б.р.) и така удовлетворихме една много малка част от вземането на взискателя за разноски", спомня си с усмивка юристката.

Без толерантност

Случвало ли й се да връща клиенти? Никога, е категоричният отговор. Щом си приел да изпълняваш публичната функция, с която те е натоварила държавата, бъди така добър да си свършиш работата, дори и да не е "най-сладката", заявява Мария Цачева.

Дава примери: "Работя както с повечето големи банки, така и с адвокати и физически лица, вратата на кантората ми е отворена за всички. Има един вид дела, коите не са от предпочитените от колегите и това са делата за издръжки и за родителски права. Работата по тях е деликатна, сложна и често по-натоварваща от имуществените отношения по другите казуси. Същевременно е чиста загуба за кантората, защото делата са безплатни и всички предварителни разходи се поемат на практика от съдебния изпълнител. Но ЧСИ има и социална фунция и не може да откаже делата, по които няма финансова изгода. А и като майка на две деца, смятам, че проявята на този тип безотговорност, да не плащаш издръжката на детето си, е недопустима и няма никакво основание да се толерира. Затова тук съм безкомпромисна и полагам всички усилия който дължи издръжка да си я плаща своевременно."

И "бизнесът" върви

В последната година има чувствително нарастване на броя на успешно реализираните публични продани, отчита частният съдебен изпълнител. Според нея в това отношение сайтът на Камарата на ЧСИ е на път да измести imot.bg, като форма на предлагане на имоти. "Хората придобиха голяма грамотност в процедурите, явяването на търгове е много професионално, участниците знаят какво да очакват и като цяло продажбите се увеличават", обяснява юристката. Разбира се, не всичко е цветя и рози - има висящи дела с несъбрани вземания, които периодично се проверяват. Става въпрос най-често за т.нар. "кухи" дружества– нямат имущество, но са участвали в търговския оборот и са натрупали задължения към работници и служители, към контрагенти, към държавата. Характерна е и една категория физически лица, които укриват доходи, работят без договор и осигуряване, често напускат страната, за да търсят възможности в чужбина, по-далече от съдебните изпълнители.

По този повод Мария Цачева разказва случай от практиката с международен привкус: "Поръчител, който плати дълга на главния длъжник и се конституира като взискател по делото реши, че няма да остави така нещата и ще събере вземането си, независимо от това, че длъжницата беше напуснала страната и от няколко години живееше и работеше в Холандия. Изготвих документите, които ЧСИ следва да състави в този случай, той си набави и останалите книжа и след няколко месеца човекът ми се похвали, че събрал цялото си вземане с помощта на съдебен изпълнител в Холандия. Така че светът е малък и ако се прояви активност, винаги има шанс за успех."

Оптимистично звучи и отговорът на въпроса ще се справят ли ЧСИ с вземанията на съдебната власт, ако им ги възложат?

"Разбира се, според мен частното съдебно изпълнение няма алтернатива в момента. ЧСИ е активен, познава много добре закона, знае как да събере вземането, владее технологии и тънкости, полага усилия включително да квалифицира себе си, персонала си, кантората си", категорична е Мария Цачева.

Дисциплинарните дела – без тревожни тенденции

На финала стигаме и до дисциплинарните дела срещу ЧСИ.

"За тази година дисциплинарните производства са 40 (при 168 работили частни изпълнители в страната. През пролетта се проведе конкурс, успешно издържан от още 44 юристи - б.а). Тази година всичко е нормално, няма някакви тревожни тенденции в поведението на колегите, няма нарушения, които да разкриват общи белези. Миналата година имаше проблем с цесиите, който стана публично достояние – говоря за схемата, при която едно вземане се раздробява на много малки части и всяка от тях се претендира самостоятелно, за да се кумулират разноски. Тази година засега нямаме такива дела, или тези, които имаме, нарушенията са извършени през 2014 г.", казва председателят на дисциплинарната комисия. Дотук няма постановено и решение за налагане на най-тежкото наказание – лишаване от правото да се упражнява професията. Има едно временно отстраняване от длъжност, като предварителна мярка, което се обжалва пред ВКС.