През 2014 г. 38% от обществените поръчки са с нарушения


Проверка на 2440 обществени поръчки на стойност 1 816 102 938 лв. са направили финансовите инспектори през 2014 г. Те са установили 1437 нарушения при 924 поръчки, което е 38% от общия им брой. Това сочи отчетът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), приет на заседанието на Министерския съвет вчера, съобщиха от правителствения пресцентър.
При 416 обществени поръчки (17 на сто от проверените) са установени нарушения, свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. От тях при 330 обществени поръчки на стойност над 347,2 млн. лв. не са проведени процедури за възлагането им. При 36 поръчки възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, при 24 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това, при 5 случая неоснователно са проведени процедури на договаряне без обявление.
При 508 обществени поръчки (21% от проведените) са констатирани нарушения, които имат процедурен характер (неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и др.).
През 2014 г. финансовите инспектори са установили нарушения на бюджетната и финансовата дисциплина в размер на 14,184 млн. лв., за които органите на АДФИ ангажират административно-наказателна отговорност, в т.ч. нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност; извършени разходи, без одобрени средства по бюджетите, използване на целеви субсидии не по предназначение и други.
За установените административни нарушения са съставени 1614 акта, в т.ч. 981 на физически и 633 на юридически лица. По образуваните административно-наказателни производства са издадени 814 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на близо 2 млн. лева. На органите на прокуратурата са изпратени 167 доклада от финансови инспекции.

Прокуратурата е сезирана по сигнали за умишлено повреждане на асансьори

Предишна новина

Около 15 хил. души чакат да получат българско гражданство от 2013 г.

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.