Председателят на ВКС иска Съдийската колегия на ВСС да излезе със становище срещу публикация, съдържаща неудобни за Лозан Панов факти

Председателят на ВКС иска Съдийската колегия на ВСС да излезе със становище срещу публикация, съдържаща неудобни за Лозан Панов факти
Колаж: Правен свят

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) иска Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да излезе със становище срещу публикация, съдържаща неудобни за Лозан Панов факти. Това се разбира от публикувания в късния следобед в петък дневен ред за заседанието на Колегията на 27 февруари (вторник). "Приемане на становище на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка със статия в интернет сайта "Правен свят" от 19 февруари 2018 г. и последващи публикации", гласи последната точка (№ 30) от дневния ред, подписан от председателя на ВКС в качеството му на председателстващ Съдийската колегия на ВСС. Вносител на точката е самият Лозан Панов.

Миналия понеделник "Правен свят" публикува статия със заглавие: "Как съдийка, командирована от Лозан Панов от Пещера в София, реши дело в негова полза", която съдържа лесно проверими, но очевидно неудобни за Лозан Панов факти. 

На първо място, публикацията разкри, че съдия Лилия Терзиева-Владимирова, командирована със заповед на председателя на ВКС от 15 април 2016 г. от Районен съд-Пещера в Районен съд-София, разглежда дело по жалба на Мартина Динева, уволнена от Панов служителка на администрацията на ВКС. Ответник по делото се явява Лозан Панов, в качеството му на председател на ВКС. Командированият в СРС съдия оставя в сила уволнението на Динева, като я задължава да покрие и съдебните разноски в размер на 1611,19 лв. Тези факти водят до поне два въпроса:

Трябвало ли е съдия Лилия Терзиева-Владимирова да си направи отвод и делото да се разгледа от друг районен съдия, който не е командирован в СРС на основание заповед на председателя на ВКС? ;

Знаел ли е Лозан Панов, че дело срещу негова заповед за прекратяване на трудови правоотношения със служител от администрацията на ВКС се разглежда от командирован от него съдия в СРС?

В публикацията изрично е посочено, че съдебното решение не е обект на коментар по същество, а се обсъжда етичната и морална страна на въпроса и най-вече това, че уволнението на Динева и още 11 нейни колеги от администрацията на ВКС бе повод за дискусии в предишния ВСС. 

На второ място, публикацията разкри още, че със заповед на Лозан Панов, издадена на 15 януари 2018 г., съдия Веселина Димчева от Районен съд-Златоград е един от шестимата съдии, които са командировани от страната в СРС. Това става на основание на критерии, обявени от председателя на ВКС месец по-рано, но които не са съобразени с Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи, приети с две решения на ВСС от 2013 г. Така например, в критериите на председателя на ВКС е пропуснато да залегне въпросът - какъв би бил ефектът върху органа на съдебната власт, от който се командирова даден магистрат. Нещо, което в конкретната ситуация, се оказва въпрос от първостепенно значение. Защото, фактите сочат, че командироването на Димчева от Златоград в София поставя под въпрос изобщо функционирането на РС-Златоград. 

Проблем, който публикацията разкрива, но за който, оказва се, са били сезирани и членовете на кадровия орган Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков, които на заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 20 февруари настояха за извънредно обсъждане на ситуацията с РС-Златоград. Повдигането на темата от двамата кадровици стана повод за размяна на реплики между членовете на Колегията, част от които се позоваха именно на публикацията в "Правен свят".

Изнесените на 19 февруари факти несъмнено повдигат въпроси, свързани с наличието на потенциален конфликт на интереси, както индикират за действия, целящи прекрояване на съдебната карта, без да е налице легитимно, обосновано на задълбочен анализ, решение на ВСС.

Водени от принципа за представяне на всички гледни точки, преди още статията да бъде публикувана, на електронната поща на началника на кабинета на председателя на ВКС бяха изпратени три въпроса, на които Лозан Панов не е предоставил отговор и до днес. Точно заради това, визираната от председателя на ВКС публикация завършва с изричното уточнение, че "Правен свят" ще предостави на вниманието на своята аудитория становище от съдия Панов, ако такова, разбира се, бъде изпратено.

"Правен свят" публикува въпросите, изпратени от репортера Цветелина Янкова до началника на кабинета на председателя на ВКС, на които Лозан Панов не пожела да отговори:

1.   Г-н Панов, запознат ли сте с изхода на дело №25180/2017 по описа на Софийския районен съд, водено от Мартина Динева? В тази връзка, как ще коментирате факта, че командирован лично от Вас съдия, в лицето на съдия Лилия Терзиева-Владимирова, решава дело, по което Вие сте ответник и нарушен ли е в този смисъл Кодексът за етично поведение на българските магистрати?

2.   През 2013 г., по време на две свои заседания, Висшият съдебен съвет прие правила за командироване на съдии, прокурори и следователи. Кое наложи в края на 2017 година, с нарочна заповед, да издадете собствени критерии за командироване на съдии?

3.   Като председателстващ Съдийската колегия към ВСС, какви мерки сте предприел за кадровото обезпечаване на Районен съд-Златоград, който към момента все още няма титуляр административен ръководител? Работи ли съдът под критичния минимум за магистрати, които е необходимо да правораздават в малките съдилища?

Допълнителна проверка на "Правен свят" установи, че в момента в РС-Златоград не е на работа дори и последният останал съдия, командирован от съда в Мадан. Съдия Динко Хаджиев е в отпуск до 5-ти март, обясниха пред "Правен свят" от администрацията на съда в Златоград.

Репортер потърси позицията и на съдия Лилия Терзиева-Владимирова. В телефонен разговор тя отклони поканата за интервю, но все пак уточни, че при решаването на делото на уволнената служителка Мартина Динева срещу председателя на ВКС, се е водила единствено от представените доказателства. 

И още един факт, който няма как да остане встрани от темата. Включването на точката от Лозан Панов в дневния ред за заседанието на Съдийската колегия на ВСС става след разпространеното ден по-рано "Отворено писмо" на председателя на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ) Атанас Атанасов, в което с мотива да бъде защитено доброто име на магистратите, се настоява кадровият орган да вземе отношение по визираната вече публикация на "Правен свят". Изглежда, след като в продължение на два работни дни (четвъртък и петък) нито един от членовете на ВСС не е установил с публикацията от 19 февруари да са правени опити за внушения или да е засегнато доброто име на съдията от СРС Лилия Терзиева-Владимирова, защото такива не съществуват и не това е било целта на журналистическия труд, едва в късния петъчен следобед председателят на ВКС сам решава да включи точка № 30 в дневния ред.

Така се оказва, че публикация в "Правен свят", втора поредна седмица, ще е повод на дискусия в Съдийската колегия на ВСС. А ако трябва да обрисуваме ситуацията, в която Лозан Панов се опитва да постави Съдийската колегия на ВСС, заставяйки я да вземе становище по неудобни за него факти, само с едно изречение, то би изглеждало така: "Статия, разкриваща, че командирован от "Лозан Панов" съдия, решава дело в полза на "Лозан Панов" и че с действията на "Лозан Панов" се поставя под риск правораздаването в един български град, става повод "Лозан Панов" да внесе точка в дневния ред за заседание, председателствано от "Лозан Панов" и на което право на глас има "Лозан Панов", с искане за становище, с което да се защити доброто име на... "Лозан Панов".

Всичко изложено дотук, случващо се на 29-та година от края на тоталитарния режим у нас, дава основание, нито повече, нито по-малко, да изразим опасения, че е налице опит за налагане на цензура от страна на висш представител на съдебната власт. 

Още по темата

Нотариалната камара на Република България проведе редовно общо събрание

Предишна новина

Боян Магдалинчев: Съдебната власт се справя достатъчно добре

Следваща новина

Коментари

11 Коментара

 1. 11
  Дори най-малката критика вади "нарциса" от равновесие | нерегистриран
  9
  0

  Не е опит за цензура, а е недопустима за правова държава цензура.

  Председателят на ВКС иска Съдийската колегия на ВСС да излезе със становище срещу публикация, съдържаща неудобни за Лозан Панов факти ? Не затвор за журналисти и закриване на медии за критики към председателя на Върховния съд, а е основание за дисциплинарно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния съд, та дори и той да носи името Лозан Панов. Председателят на Върховния съд, а не Лозан Панов се смята за публична фигура и че предметът на тези новинарски материали е въпрос от обществен интерес. Свободата на словото по отношение на председателя на Върховния съд може да включва известна степен на преувеличение и дори провокации. Критиката срещу действия и думи на председателя на Върховния съд може да бъде в много по-широки граници, защото той за разлика от частните лица, съзнателно избира да е публична фигура, който е изложен на показ пред журналистите и обществото. Това естествено не означава, че когато е изложен на неоснователна критика, председателят на Върховния съд трябва да бъде лишен от възможността лично да защити репутацията си, а не Съдийската колегия на ВСС да е принудена да му защитава репутацията. Фактическите твърдения, разпространени чрез медиите, подлежат на доказване за истинност, докато оценъчните съждения са мнения и коментари и не могат да се доказват, но следва да се преценява дали е налице достатъчно фактическо основание в тяхна подкрепа. ЕСПЧ многократно е заявявал, че защитата, предоставена от член 10 от ЕКПЧ на журналистите по въпроси от общ интерес, зависи от условието те да действат добросъвестно и на точна фактическа основа и да предоставят надеждна и точна информация в съответствие с етиката на журналистиката. По-широките граници на свободата на изразяване на гражданско мнение включват и възможност за хиперболизиране и провокативност на употребените оценъчни съждения, след като същите имат в случая достатъчно фактическо основание в тяхна подкрепа и при положение, че на обществеността не се поднасят подвеждащи факти.

 2. 10
  Командироване... | нерегистриран
  5
  -9

  "Правен свят", не сте много наясно с нещата. Ако Панов е командировал съдия от Пещера в СРС, повярвайте ми, същият съдия има всички основания да не реши делото в полза на Панов ;)

 3. 9
  | нерегистриран
  15
  -5
  До коментар #6 от "Тлъстия от ЦУМ ги прави тези интриги | нерегистриран":
  Съд за Цацаров

  В статията има изложени факти с конкретни действия на председателя на ВКС. На мен не ми изглежда да са в реда на нещата, независимо от интриги на странични лица.

 4. 8
  *** | нерегистриран

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 7
  Омерзен от глупостта Лизанова | нерегистриран
  45
  -36

  Срам, срам и пак срам за Бай Лизан!

  Това съдийско недоразумение и присмех на съдебната система позори нас като съдии, а и цялата съдебна система като председател на съдийската колегия на ВСС.

  Позане, върви си в мир най-накрая и не омерзявай повече почтените и отрудени магистрати...

 6. 6
  Тлъстия от ЦУМ ги прави тези интриги | нерегистриран
  54
  -14

  Съд за Цацаров

 7. 5
  данъкоплатците ли да плащаме глоби от СЕС | нерегистриран
  13
  -9

  Ами припомнете си решението на Съд на ЕС, публикувано именно от Правен свят преди две години. За престой на интернет страницата на медията- глобата беше гожлямо число. Публикувайте го отново, моля. Светът е Правен.

 8. 4
  Просташки стана този сайт | нерегистриран
  36
  -15

  Като много от медиите. Лика-прилика.

 9. 3
  Калин Калпакчиев | нерегистриран
  22
  -31

  Колеги, призовам Ви да бъдем пред сградата на ВСС на 26.02.-да защитим председателя на ВКС!!! Макар, че го уловиха по бели гащи, ние трябва да застанем зад гърба му!!!

 10. 2
  ЗАЩО ПАНОВ СЕ Е РАЗБЪРЗАЛ ДА ЗАНИМАВА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ?! | нерегистриран
  23
  -9

  ЗАЩОТО ИМА ЕТИЧНА КОМИСИЯ ,КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ САМОСЕЗИРА И ДА ГО ИЗПРЕВАРИ...!

  АКО ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ СИ ВЪРШИ РАБОТАТА НЕКА ПРЕГЛЕДА ПРОТОКОЛИТЕ НА ПРЕДИШНАТА ЕТИЧНА КОМИСИЯ И НА ПРЕДИШНАТА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ НА ПРЕДИШНИЯ ВСС.ЩЕ НАМЕРИ ИНТЕРЕСНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СЪЩИТЕ ТЕЗИ КОМАНДИРОВАНИЯ,ЗА КОИТО Г-Н ПАНОВ ПОЛУЧИ УПРЕК,НО РЕШИ ,ЧЕ Е ВЕЛИК,ЧЕ ВСИЧКО Е В НЕГОВИТЕ РЪЦЕ,ПАРДОН ГЛАВА И САМО ПРЕДИ СЕДМИЦА СЕГАШНАТА СК ПАК ГО ПОМОЛИ И МУ НАПОМНИ ДА СПАЗВА ЗАКОНА!!

 11. 1
  Милко Балев | нерегистриран
  23
  -14

  "Правилно" е постъпил др.Председател. Защо не се придържате към "правилната" линия на отразяване на постиженията на съда под ръководството на мъдрия ръководител ? Председателят е прав, дори и когато съгреши, ако перефразираме Хр.Радевски.Не е лошо да се създаде специален отдел към ВСС за отразяване на коментарите, статиите, становищата, мненията. Както едно време имаше отдел Пропаганда и агитация към ЦК на БКП.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.