Пламен Георгиев отговори на атаката на ССБ

Пламен Георгиев отговори на атаката на ССБ
Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ

Интервюто на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев за "Правен свят", което в сряда доведе до излизането със становище на Съюза на съдиите в България (ССБ), в четвъртък предизвика и отговор от самия Георгиев. В Отворено писмо ръководителят на новия антикорупционен орган отговаря на атаката на магистратската организация, като подчертава, че във визираното интервю е посочил редица факти, които са били "пропуснати" в позицията на ССБ.

"Правен свят" публикува пълния текст на писмото на Пламен Георгиев, адресирано до председателя на Народното събрание, Висшия съдебен съвет и Европейската комисия:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към вас във връзка с опит за грубо погазване на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от неправителствената организация Съюз на съдиите в България – сдружение на магистрати, призвани априори да бранят и защитават законността и основните човешки права. Повод е тяхно открито писмо от 4 април 2018 г., което презумира, че аз като ръководител на висш държавен орган нямам право в интервю да изказвам мнение по съдебно решение. Става дума за позиция, изразена от мен пред специализираното интернет издание "Правен свят", в която коментирам въпросите, с които съдия от Софийски градски съд се обръща към съда в Люксембург в преюдициално запитване по дело, по което оглавяваната от мен Комисия е страна.

Изразената от Съюза на съдиите в България позиция е в разрез с чл. 10 от Конвенцията, който еднозначно постановява, че "всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи". Нещо повече, концепцията, че ръководител на висш държавен орган трябва да търпи ограничения в свободата на мнение, нарушава чл. 14 от Конвенцията, според който упражняването на права не може да бъде обект на дискриминация по никакъв признак.

Текстът на Конвенцията в чл. 10 дава възможност на държавите да ограничават свободата на словото чрез законодателство, което забранява увреждането на репутацията и нарушаването на правата на другите, както и такова, което способства за поддържане на авторитета и безпристрастието на правосъдието. Но тези ограничения в не по-малка степен важат и за съдиите и техните организации, които по дефиниция са призвани да бранят както авторитета на съда, така и безпристрастността на правосъдието.

От тази гледна точка бих обърнал внимание на твърденията в тяхното открито писмо, а именно: "господин Георгиев съвсем еднозначно изразява своята позиция, че това запитване е било ненужно за правилното решаване на делото, че също така ненужно ще го забави", както и че "институтът на преюдициалното запитване е в тежест на Българската държава". Подобни твърдения, ако биха били верни, биха били груба намеса в работата на български съд и неуважение към съда в Люксембург. Само че те не отговарят на изразената от мен позиция. В нея няма дори намек за това кое би било "правилното" решаване на делото, а единственият ми коментар по сроковете е, че "времето, за което ще се стопира дейността на Комисията, е голямо." Колкото до мнението ми за съда в Люксембург, от думите ми, че "това е много сложно производство" трудно може да се направи предположение, че го смятам за процедура, която е "в тежест за Българската държава".

В допълнение, на директен журналистически въпрос дали виждам скрит умисъл в действията на съдиите от Софийския градски съд отговарям: "Не мога да коментирам такъв въпрос, просто излагам фактите." Поради тази причина изводът в писмото на Съюза на съдиите в България "може да се приеме, че в цялост интервюто внушава, че българският съд е некомпетентен, зависим, обвързан" е извод в сферата на личното мнение и усещанията, с които българското законодателство не се занимава.

Нещо повече, в този дух е и Конституционно Решение № 13 от 13 октомври 2012 г., което обявява за противоконституционни текстове от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и в частност формулировката на чл. 3, ал. 1 в частта "и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите" с мотива, че чувството за справедливост, както и поначало всички чувства, не са обективни факти.

В отвореното си писмо Съюзът на съдиите в България припомня чл. 4 ал. 1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който постановява, че в работата си оглавяваната от мен Комисия трябва да се ръководи от принципите на законност и обективност. Същевременно чл. 4 от Закона за съдебната власт постановява, че "Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно." Същото би трябвало да важи в не по-малка степен за съдиите и техните организации, а изопачаването на думите ми хвърля съмнение върху тази безпристрастност.

В същото време Съюзът на съдиите в България не се занимава с изложените в интервюто факти, а именно:

Факт е, че от над 20 искания на страни по дела за преюдициални запитвания до съда в Люксембург това е второто, уважено и изпратено от български съд.

Факт е, че преюдициалното запитване се отправя две години след внасянето на иска от страна на Комисията и отговорите на ответната страна по този иск.

Факт е, че въпросите по запитването повтарят в голяма част мотивите на една от страните по това дело.

Факт е, че делото към този момент не е тръгнало по същество и след повече от 2 години е на етап подготовка на делото в закрито заседание.

Факт е, че България е в наказателна процедура заради Директива 2014/42/ ЕС, която не е транспонирана в българското законодателство и към настоящия момент.

И накрая, факт е, че като страна по делото Комисията научи за решението на съда от медиите, а не от самия съд, както би следвало.

Дотолкова, доколкото Съюзът на съдиите в България се обръща към Народното събрание като орган, който осъществява контрол върху ръководената от мен Комисия, към Висшия съдебен съвет като орган, който трябва да защити съда и отделния съдия от "недобросъвестни коментари" и Европейската комисия в качеството й на "пазител на правото на ЕС", аз също се обръщам към тези институции с призив за защита на правовия ред и на прокламираните в Европейската конвенция основни права.

Идеята, че представителите на една от властите в страната не могат да бъдат критикувани и следователно са априори непогрешими нарушава всички демократични принципи, на които се основава Европейският съюз, от който България е част. Тази идея за непогрешимост не би следвало да се толерира, независимо дали произтича от представител на законодателната, изпълнителната или съдебната власт.

 

                                                                                                                              

Още по темата

Наказателно-изпълнителната политика в България е погрешна, тотално сбъркана, порочна, не съответства на стандартите на ЕС

Предишна новина

Бившият бразилски президент Лула да Силва трябва да отиде в полицията

Следваща новина

Коментари

45 Коментара

 1. 37
  Мда | нерегистриран
  1
  -12

  Някой по-долу прогнозира,че ги е страх от КОНПИ и затова плюят.Май е прав.Редовно дежурят на този форум.

 2. 34
  До Сталин | нерегистриран
  3
  -7

  Какви умове пишат в този форум.СЪн не ги лови да дежурят във Фейса и да леят акъл срещу АПКОНПИ.Ей, това парата може и за смях да те направи.

 3. 33
  ГоркиЯт Ти! | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #32 от "Горкият Сталин | нерегистриран":
  Оставили го снощи дежурен по форум до 20,52 за да плюе.Ж алки,платени хейтърчета

  Истина Е! И не сам при Сталин е било така. По времето на Суворов, профилактично, са разстрелвали тиловаците на 3 години!  Истината е много простаq и тя отдавна е ясна за всички които имат понятие от държавно управление и контрол - власт - властта възпира! Т.е. оставиш ли който и да било държавен орган /едноличен или колективен/ без контрол, пиши я работата бегала с корупцията! Най-вече - парламента ...  Калинка, калинка, калинка моя ...[[_70376_]]

 4. 32
  Горкият Сталин | нерегистриран
  3
  -5

  Оставили го снощи дежурен по форум до 20,52 за да плюе.Ж алки,платени хейтърчета

 5. 31
  Сталин | нерегистриран
  13
  -5

  Първи се корумпират органите за борба с корупцията -това аз съм го казал

 6. 30
  Мръсни, дежурни ,платени хейтъри | нерегистриран
  12
  -13

  ССБсе роди като организация на председателите на окръжните съдилища.След като НДСВ им сложи мандат и Куцкова изпадна от властта се развихриха докато стигнаха опасни граници и вече не могат да качат никой на админ.длъжност.Старите кримки са под прикритие но имат пари от Америка и дирижират хаоса в съдебната система.

 7. 29
  За едно нещо П.Георгиев не е прав! | нерегистриран
  8
  -12

  Не е прав да критикува съдебната (ни) система, понеже такава ... няма. Т.е. има, ма проформа. Все едно да вади на умряло куче - нож.  Пламенчо, защо не поумня и не разбра, че нарочно ти бавят делата! Понеже насреща си имаш - продадена невеста. Понеже така ти изнася на тебе и с-ие библиотекари и вестникари, нали? Понеже ние ви лъжеме че работиме срещу корупцията, а те ви лъжат, че правораздават, нали? Така или иначе не поиска да разбереш, че си трябва нова К със съдебна власт и разбира се държавна (върховна) контролна институция - сметна палата със специален съд, който да ги поема далата ИМ!

 8. 28
  | нерегистриран
  15
  -10
  До коментар #16 от "Към 11 | нерегистриран":
  Значи ССБ ,измислена организация със 70 члена от 3500 съдии,може да пише за щяло и не щяло а председателят на КОНПИ не.Като ви натри носовете следва да знаете,че няма да ви мълчи от тук нататък.Ще продължава да ви прави смешни.По гражданско дело да правите запитване, по регламент нямащ отношение към разглежданата материя.Жалки некадърници.

  Председателят на КОНПИ да не е нещо повече от който и да е съдия? Иначе и твоите "факти" са като тези на Георгиев - директивата има отношение към делото, пък и да няма, това ще го каже не П.Г., а съда в Люксембург; в България съдиите са 2 200 и една четвърт от тях са декларирали членство в ССБ /справка в регистъра на декларации на страницата на ВСС/ - малко повече от 70 се получава май.

 9. 27
  | нерегистриран
  31
  -10

  Това, което Георгиев не осъзнава е, че направи гаф с международни последствия. По време на прдседаелството да поставяш под съмнение процедура ДФЕС, а съдията който я е приложил наричаш лъжец е дъното.

 10. 25
  Елементарно въпросче | нерегистриран
  26
  -7

  Това ли ще "работи" новата "независима" /за пореден път/ комисия към НС?  Да влиза в публичен дебат със съдии на първо(инстанционно) ниво?! КОЙ бил крив и КОЙ - прав?! През медиите и медиаторите? И Пеевски да си го мери с ФАБ, т.е. КОЙ колко медийни слуги притежава и кои са "по-качествени" в обслужването?  Ако ти е крив съда - защо "липсваше" при общественото обсъждане на ЗПКОНПИ? Като председател на КОНПИ?  Пламене, самозакривай се, Брато - молим ти се! Само money for nothing. И ПАК за наша сметка. За КОЙ ли път?[[_70366_]]

 11. 24
  За ВИИ "Крал Мас" от Парвус | нерегистриран
  10
  -6
  До коментар #18 от "Радев | нерегистриран":
  Този постулат, че "актовете на съда не се коментирали, а се изпълнявали" е остатък от миналото. Той е повтаряне на казаното от поета-комунист Христо Радевски, че "Партията е права, когато съгреши дори". Съдиите се взеха, в този смисъл, за партийни секретари, за истина от последна инстанция и се сърдят, когато някой ги критикува. Осланят се върху привилегиите, дадени им от Конституцията и съдебния закон- имунитет, независимост, самостоятелност. Като създават съдебни актове, те фактически създават понякога една паралелна правна действителност, нещо като съдебна действителност, която е далеч от обективната истина. Съдебната истина я превъзнасят до истина от категорията на партийната истина или на божията истина. Както казваше покойният професор Владо Петров-Мир на праха му !: Ако е необходимо съдът ще запише в съдебното решение, че Атлантическият океан започва от Перловската река. Щом е необходимо за съдебната "истина".Ако трябва да обобщим към конкретния спор- Председателят на КПКОНПИ е прав за изразява мнение, все пак той не е представител на задругата на майсторите, а на държавен орган, който пряко е засегнат от съдебните актове.

  Точно така е, разбира се!  За това основният принос е на др. Кучкова и на др. Костова (Капка във ВКС), които с мангизите на $КОЙ създадоха казионния ССБ. Новата партийна организация на съдиите, но без чл. 1 в К. Даже в пълно противоречие на принципа за правовата държава! Но ЦРУ не е благотворителна организация, още по-малко пансион за благородни девици и рано или късно ще има Новичок! Не питайте къде е произведен, понеже все още има спор?[[_70365_]]

 12. 23
  Не гледай | нерегистриран
  8
  -4

  Не гледай датата на бланката а кога е вписването в канцеларията.Т ази умница е седнала да пише и дълго се е ослушвала за указания и съвети.

 13. 22
  | нерегистриран
  15
  -9

  Тя информацията за запитването излезе в медиите седмица след определението. Това означава, че една седмица КОНПИ въобще не са проверявали какво става с най-голямото им дело. Резил...

 14. 21
  Така ли | нерегистриран
  12
  -10

  Ами, когато съдът сътрудничи на дадена медия и изпраща информация в мига на вписване в канцеларията или пък,както е известно и там сред деловодителките има двойни агенти,ще научиш какво е решил съдът точно от медиите Те веднага са заредени с нужната им информация.

 15. 20
  | нерегистриран
  20
  -9

  Най-забавното е дето били разбрали от медиите за определенеито. Пламене, ако справки през интернет не знаеш как да правиш, каква корупция си тръгнал да бориш...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.