Парола и ирис на окото за плащане по интернет


За да плащаме по интернет, ще бъде необходимо да използваме две пароли или код и ирис на окото. Това са част от по-строги правила за онлайн плащанията, които се въвеждат с нова директива на ЕС, стана ясно от думите на подуправителя на БНБ и ръководител на управление "Банково" г-жа Нина Стоянова при откриването на Финансовия форум "Иновации".

С дигитализацията на услугите и иновациите в сферата на плащанията настъпиха промени, което наложи приемането на нова Втора директива за платежните услуги във вътрешния пазар, по чието транспониране работим от края на 2016 г., каза Нина Стоянова. Директивата осигурява защита на ползвателите на платежни услуги, осъществявани в интернет или по друг дистанционен способ, и въвежда задълбочено установяване на идентичността на платеца. То включва използването на поне два елемента за идентификация при извършване на плащане, категоризирани като знание (нещо, което само ползвателят знае), притежание (нещо, което само ползвателят притежава) и характерна особеност (нещо, което характеризира ползвателя).

От тези три елемента в практиката досега най-често прилагани от доставчиците на платежни услуги са паролите (нещо, което само ползвателят знае) и еднократни динамични кодове за потвърждаване на дадено плащане, генерирани от токен устройства или получени чрез съобщение през личния мобилен телефон или имейл (нещо, което само ползвателят притежава). Относно третия елемент, касаещ характерна особеност на клиента, т.е. нещо, което характеризира ползвателя, може да бъде посочена идентификация чрез биометрични данни, като например пръстов отпечатък, разпознаване на ириса и др., каза Нина Стоянова.

Целта на промените е да се създаде по-сигурна среда за онлайн плащанията. Новата директива въвежда два нови вида платежни услуги, извършвани изцяло в интернет - иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка, и въвежда редица изисквания към доставчиците, които ги предлагат (банки, платежни институции и дружества за електронни пари).

Директивата ще бъде въведена с нов Закон за платежните услуги и платежните системи, който се очаква до средата на годината да бъде изпратен в Министерството на финансите за внасяне в Министерски съвет и за приемане от Народното събрание при спазване на срока за въвеждане на директивата от държавите - членки на ЕС, до 13 януари 2018 г., каза Нина Стоянова. В новия закон ще бъдат пренесени и текстовете на останалите директиви, регулиращи платежната инфраструктура и услуги - Директивата за окончателността на сетълмента, Втората директива за електронните пари и Директивата относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.

Панчев влезе в затвора

Предишна новина

Един от осъдените за убийството на Политковская е починал в затвора

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.