Парламентът дължи спешни промени в законите след решението на СЕС за трафичните данни

Парламентът дължи спешни промени в законите след решението на СЕС за трафичните данни

Народното събрание трябва незабавно да извърши законодателни промени след вчерашното решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург, с което бе обявена за невалидна, като противоречаща на Хартата на основните права в ЕС, директивата за трафичните данни. Това заяви за "Правен свят" пловдивският адвокат-правозащитник Михаил Екимджиев, според когото забавянето на парламента би могло да послужи като основание за завеждане на дело срещу институцията за вреди от неадекватно законодателство. 

С решение от вчера СЕС обяви за невалидна Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО, с основен аргумент, че тя не дава достатъчно гаранции срещу тежка намеса  в основните права на личен живот и на защита на личните данни на гражданите. На въпрос какви са най-първите последици от това решение, адвокат Екимджиев заяви:

"На първо място, това означава, че незабавно законодателят трябва да извърши радикални промени в Закона за електронните съобщения, а вероятно и в Закона за специалните разузнавателни средства и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които да бъде съобразена отмяната на директивата от Съда на ЕС в Люксембург. В противен случай всеки български гражданин би могъл, позовавайки се на делото "Франкович", за което "Правен свят" нееднократно писа, да търси обезщетение от Народното събрание за съществуването на закон, противоречащ но европейското право и застрашаващо основни права и свободи на български граждани.

Интересни са и процесуалните последици от решението на СЕС по конкретни висящи наказателни дела, в които са използвани трафични данни като доказателства. От влизането в сила на  решението на СЕС, не само законите, но и практиките на всички български публични институции, трябва да бъдат съобразени с това решение. Това означава, че независимо, дали и кога ще бъдат извършени законодателните промени, които маркирах по-горе, разследващите органи и съдилищата в България не могат да базират свои актове на доказателства (трафични данни), събрани по начин, противоречащ на решението на СЕС."

Още по темата

Алексей Петров заминава за лечение в Австрия, след като съдът му разреши да напуска страната. Днес основният подсъдим по делото "Октопод" поиска разрешение да пътува в периода от 15 април до 31 август, като той ще се връща за насрочените заседания по дел

Предишна новина

Държавна помощ ли е плащането на пенсиите само през "Български пощи"?

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  скудоумието на пловдивската майничка | нерегистриран
  7
  -2

  Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се и подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси, а не подпомага Народното събрание. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Съгласно чл. 87, ал. 1 от Конституцията "Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет", а не пловдивската майничка Михаил Екимджиев.
  Екимджиев, чл. 1, ал. 1 от основния закон, прогласява България за Република с парламентарно управление, а не за Република с пловдивско адвокатско управление и
  по силата на разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за адвокатурата е налице ограничение за адвокатите и техните обединения, да рекламират своята дейност в "Правен свят", в "Мирославен свят". Подобна реклама противоречи на правилата на адвокатската етика. Адвокатът не може да рекламира своята дейност и да използва средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика. Съгласно правилата на Етичния кодекс на адвоката, чл.8 ал. 3 т. 1, адвокатът не може да рекламира своята дейност. За неизпълнение на задълженията си адвокатът носи дисциплинарна отговорност. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката - лично пряко рекламиране на професионалната си дейност, извършено в нарушение на този закон. За извършено дисциплинарно нарушение на адвоката се налагат наказания. Дисциплинарно производство се образува с решение на адвокатския съвет или на Висшия адвокатски съвет при авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено дисциплинарно нарушение.
  Aдвокатска колегия, Съвета на адвокатската колегия – Пловдив спи ли за системните нарушения на адвокат Екимджиев!?

 2. 1
  доволен | нерегистриран
  10
  0

  Мише, ставам телефонен измамник, брат! Да дойдат да ме хванат за....трафичните данни!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.