Обвиняемият Цветанов установи, че правният мир е устроен несправедливо, но с негово съдействие

Обвиняемият Цветанов установи, че правният мир е устроен несправедливо, но с негово съдействие
Емилия Недева е адвокат от Пловдивската адвокатска колегия, член на Висшия адвокатски съвет. Има богата практика, предимно по наказателни дела, защитник и по редица дела пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Закон за МВР

Чл. 275. (1) (Предишен текст на чл. 275 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Който противозаконно пречи на орган на МВР да изпълнява функциите си, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.

Новината за възмущението, обзело екс-вътрешния министър Цветан Цветанов, от съдържанието на собствения му административен акт - Наредба №Iз-701 на МВР от 17 март 2011 г., няма как да не провокира на свой ред остра реакция от всеки практикуващ юрист. Когато от съдържанието на въпросната наредба за полицейската регистрация се възмущаваха адвокати и правозащитници, екс-министърът, той и вицепремиер, остана сляп, глух и самодоволен в своята непогрешимост. Точно като момъка, изкушен от дявола от "Приказка за стълбата" на Смирненски. 

Практикуващите наказателно право, както и много граждани, отдавна се сблъскват с безумията в тази наредба, чиято зле прикрита цел, според мен, е създаването на пълен дактилоскопски и ДНК фонд на цялото българско население, а не само на лицата с трайни противообществени прояви. Законът за МВР и наредбата налагат извършване на полицейска регистрация за всяко умишлено престъпление, без оглед на неговата тежест и характер, и многократно - при всяко повдигнато обвинение, без оглед на предходни регистрации. Независимо, че чл. 160 от ЗМВР предвижда снемане на полицейската регистрация, когато лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание, регистрацията се извършва задължително, дори когато обвинението е повдигнато по текст от Наказателния кодекс (НК), по който се очаква налагане именно на административно наказание при условията на чл.78а НК и нищо друго. Такъв е например случаят с умножилите се престъпления  по чл.227б от НК на изпаднали в неплатежоспособност търговци. Предвидената санкция е до три години лишаване от свобода, което допуска освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, и то задължително се определя от съда при наличие на предпоставките за това. Въпреки тази очевидност на изхода от делото, тя не освобождава обвинените лица от извършване на полицейска регистрация веднага след повдигане на обвинението. Декапитализирането на населението с активното съдействие на бившите управляващи, ликвидирането на малкия и средния бизнес, вследствие отказа на държавата да изпълнява задълженията си към фирмите, включително и фискалните по връщане на ДДС, огромната междуфирмена задлъжнялост, доведоха до образуване на лавина от дела против търговци, непоискали в 30-дневен срок от спиране на плащанията откриване на производство по несъстоятелност, защото са очаквали държавата или техни партньори да изпълнят паричните си задължения. Всички те "получават" полицейска регистрация с произтичащите от това последици. А след влизане в сила на решението, с което са освободени от наказателна отговорност, започва дълга и мъчителна одисея по снемане на  полицейската регистрация. Понякога е по-трудно да се постигне снемането на регистрацията, отколкото оправдателна присъда.

Отказът на гражданин да съдейства за полицейска регистрация се съпътства обичайно с глоби, доста по-високи от наложената на небезимотния бивш министър. Практиката е да се прилага санкцията по чл. 275 ЗМВР – глоба в размер от 500 до 1000 лева за противозаконно пречене на орган на МВР да изпълнява функциите си. Основание за налагане на тази санкция  дава обстоятелството, че  полицейските органи са задължени да извършат регистрацията, а държавните органи, осъществяващи наказателното производство, са задължени да предприемат необходимите мерки за извършването й. В определени полицейски управления на територията на специфичния с практиката си Пловдивски съдебен район обвиняемите лица, които се противопоставят на полицейската регистрация,  биват заплашвани с повдигане на обвинение по чл. 270, ал.1 НК.

Така например,  по описания способ с полицейска регистрация в Пловдив се сдобиха шофьор и кондукторка на автобус, изискали от дознателка да заплати билет, когато се вози в градския транспорт. Деянието им бе квалифицирано като хулиганство.

С регистрация се сдоби и управител на строителна фирма, който плаща разсрочено на НАП и задълженията му са обезпечени по надлежния ред. Той бил извършил деяние по чл. 227б НК, за което се следва освобождаване от наказателна отговорност и административно наказание.

Регистриран е изпълнителен директор на дружество, който бил отблъснал опит на протестиращ да нахлуе на територията на дружеството, като го подпрял в гърдите и му причинил болка. Той бил нанесъл квалифицирана лека телесна повреда по чл. 131, ал.1 НК, за която се следва до една година лишаване от свобода или пробация – т.е. отново административно наказание.

Унизително, но факт от правния мир, устроен несправедливо с активното съдействие на обвиняемия Цветанов. Гротеската е в това, че нарушителят на чужди права, четящият противоправно СРС, раздаващият присъди сценарист на полицейски риалитита, се бори за права само pro domo sua. *

* Рro domo sua (лат., прен.) - за своя полза, в свой интерес.

Още по темата

Съдебната тема в медиите

Предишна новина

София без ядрен реактор след окончателно решение на Върховния административен съд *

Следваща новина

Коментари

16 Коментара

  1. 1
    юн | нерегистриран
    17
    0

    А Цветанов ли ще възмезди хората,за нарушените им граждански права от както се прилага неговата наредба- ето така е редно- всички регистрирани след влизане на наредбата да заведат дела персонално с/у него- след като той сам я определя като нарушаваща "неговите права"

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.