Обмислят създаване на съдилища за непълнолетни


Правораздавателните функции спрямо ненавършили пълнолетие правонарушители да бъдат възложени на специализирани съдебни състави. Това е едно от предложенията на ДАЗД за смяна на модела на работа с деца в конфликт със закона. Предложенията бяха направени по време на редовното заседание на Националния съвет по закрила на детето. От агенцията предлагат и отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и допълване на дефиницията на "дете в риск" с изрична разпоредба в Закона за закрила на детето. На този етап у нас липсват подходящи услуги за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение. Липсва и специализиран съд или друга подходяща система за осъществяване на правосъдие по отношение на деца със специфични нужди, която да има по-скоро възпитателни, отколкото наказателни цели.
На деца под 14 г. - възрастта за наказателна отговорност, да не бъдат налагани наказателни мерки, а само социални и защитни, предлагат от ДАЗД. Лишаване от свобода с цел наказване според агенцията трябва да се прилага само спрямо деца над 14 г., при това в крайни случаи. Предлага се и разработване на стандарти за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение, а престоят на малолетните и непълнолетните в специални заведения да бъде сведен до 6 месеца, през които се провежда корекционна работа и психологическата подкрепа с тях.
Представителите на Националния съвет изслушаха анализ на резултатите от извършените от ДАЗД проверки в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати. В тези заведения, които са 7, са настанени 200 момчета и 65 момичета предимно заради бягство от дома, от училище, скитничество, просия, проституция. Данните показват, че по-голямата част от тези извършители на противообществени прояви са били лишени от родителска грижа и контрол и не са имали подходящи условия за живот. Един от сериозните проблеми на момчетата и момичетата в тези училища е, че не разполагат с лични финансови средства. Това се явява предпоставка за нови противообществени прояви и престъпления.
Общият извод от анализа е, че системата в този вид е изчерпала възможностите си, а децата вместо помощ по Закона за закрила на детето получават санкционираща мярка и биват настанявани в специални училища с цел отглеждане и възпитание, което е в нарушение на техните права.

Италиански мафиот остава в Лондон, затворите в родината му били пренаселени

Предишна новина

Шампионка по три бойни изкуства е инструктор на съдебните охранители

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.