ЗАКОН за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия

Oбн., ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г.

Чл. 1. Денонсира Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи.

Чл. 2. Ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана на 3 юли 2016 г. в гр. Сен Дени, Франция.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 октомври 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.