ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Обн., ДВ, бр. 83 от 1.10.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите , подписана на 24 май 1996 г. в Ханой.