ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за заем (Проект за преструктуриране на здравния сектор) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и на Споразумението за заем между Република България и Фонда за социално развитие на Съвета на Европа

Обн., ДВ, бр. 83 от 1.10.1996 г.

Чл. 1. Ратифицира Споразумението за заем (Проект за преструктуриране на здравния сектор) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер 26 млн. щатски долара, подписано на 9 май 1996 г. във Вашингтон.

Чл. 2. Ратифицира Споразумението за заем между Република България и Фонда за социално развитие на Съвета на Европа в размер 11 млн. щатски долара, подписано на 22 май 1996 г. във Париж.