ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Обн., ДВ, бр. 83 от 1.10.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото , подписана на 20 ноември 1995 г. в София.