ЗАКОН за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Обн., ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Договора между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за насърчаване и взаимна защита на инвестициите , подписан на 11 декември 1995 г. в Лондон.