ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за културно сътрудничество

Обн., ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за културно сътрудничество , подписана на 19 март 1996 г. в София.