ЗАКОН за ратифициране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи

Обн., ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи , открита за подписване на 19 август 1985 г. в Страсбург.