ЗАКОН за ратифициране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея приридозащитни аспекти

Обн., ДВ, бр. 64 от 30.07.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея приридозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон.