ЗАКОН за ратифициране на Кредитното споразумение (проект за тържища в България) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие

Обн., ДВ, бр. 60 от 16.07.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Кредитното споразумение (проект за тържища в България) между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 декември 1995 г. в София.