ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за морско търговско корабоплаване

Обн., ДВ, бр. 53 от 21.06.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за морско търговско корабоплаване, подписана на 19 май 1995 г. в София.