ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Гаранционното споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка за предоставяне на държавна гаранция по Финансов договор за заем в размер 10 млн. евро между Европейската инвестиционна банка и "Насърчителна банка" АД, подписано на 6 октомври 2000 г.