ЗАКОН за ратифициране на Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Договора на Световната организация за интелектуална собственост за авторското право, подписан на 20 декември 1996 г. в Женева.