ЗАКОН от 15.01.1990 г. за утвърждаване на Указ № 2900 за изменението на Указ № 1342 за осигуряване жилища на младите новобрачни семейства

Обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.1990 г.

Член единствен. Утвърждава се Указ № 2900 за изменение на Указ № 1342 за осигуряване жилища на младите новобрачни семейства от 20 декември 1989 г., издаден от Държавния съвет на Народна република България на основание чл. 94, точка 2, ал. 2 от Конституцията на Народна република България.

Законът е приет от Девето народно събрание на тридесетата му сесия, първо заседание, състояло се на 15 януари 1990 г., и е подпечатан с държавния печат.