НИП търси постоянен преподавател по гражданско право и процес

НИП търси постоянен преподавател по гражданско право и процес

Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2020/2021.

Изисквания към кандидатите да са съдии, които имат най-малко осем години юридически стаж и да заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд; да имат опит в обучението на магистрати и/или са преминали специализирано обучение на обучители; да имат висока професионална компетентност, да познават и спазват етичните норми на професионалната общност, да притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес.

За участие в процедурата кандидатите подават заявление в свободен текст, в което да посочат адрес за кореспонденция, e-mail и телефон за връзка.

Към заявлението кандидатите да приложат следните документи автобиография; мотивационно писмо.

Документите се подават в срок до 18 август 2020 г. по електронен път, на електронната поща на НИП: nij@nij.bg или лично в деловодството на Института на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 ч.

Още по темата

ВАдвС: Адвокатите няма да стават доносници и детективи

Предишна новина

Франция прие невиждани мерки срещу освободени от затвора терористи

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.