Ненчев пита Цацаров: С разрешение ли съм подслушван?


Министърът на отбраната Николай Ненчев разпространи открито писмо до главния прокурор Сотир Цацаров. Писмото е публикувано на сайта на партията на военния министър – БЗНС.

Ненчев за първи път съобщава, че "в постановлението за привличането ми на обвиняем като "подбудител" за престъпление по чл. 282 от НК, извършено от мой подчинен, изрично е написано правото ми по чл. 55 от НПК "да се запозная с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства".

Това дава повод на Николай Ненчев да попита дали срещу него са използвани, прилагани и разрешавани специални разузнавателни средства.

Военният министър пита също дали лицата, "които са реализирали тези специални разузнавателни средства", имат съответното ниво за достъп до класифицирана информация". България е член на НАТО и военният министър всекидневно получава информация с най-висока степен на класификация.

Николай Ненчев пита къде е отивала такава информация – по-специално "теми, засягащи стратегическото и оперативното планиране, свързани с националната сигурност и сигурността на НАТО и които са обсъждани в мои разговори с министри на отбраната на съюзни страни, военни аташета на приятелски страни, членки на ЕС и НАТО".

Според министъра на отбраната "такава информация няма нищо общо с повдигнатото обвинение, но би била изключително опасна при използването и за политически преследвания и пробиви в националната сигурност".

Ето цялото писмо на Николай Ненчев до Сотир Цацаров:

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Изхождайки от декларираните от Вас принципи за законосъобразност в действията на прокуратурата и спазване на принципите за функциониране на правовата държава намирам за необходимо публично да задам няколко важни въпроса. Аз лично, в качеството си на обвиняем по досъдебно производство 19/2016 г. на Военно-окръжна прокуратура, не съм получил тези отговори до сега. Отговорите на тези въпроси според мен са от съществено значение за функционирането на демокрацията и за обществото.

В постановлението за привличането ми на обвиняем като "подбудител" за престъпление по чл. 282 от НК, извършено от мой подчинен, изрично е написано правото ми по чл. 55 от НПК "да се запозная с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства".

Ето моите конкретни въпроси:

  • Използвани, прилагани и разрешавани ли са в досъдебното производство специални разузнавателни средства спрямо мен в качеството ми на министър на отбраната на Република България?

  • Кой и на какво основание по закон и за какъв период е наредил това?

  • Лицата, които са реализирали тези специални разузнавателни средства, имат ли съответното ниво за достъп до класифицирана информация, включително информация на НАТО, която като министър на отбраната получавам ежедневно и е с най-висока степен на класификация в страната и в Алианса?

  • Къде е отивала информацията, която ежеседмично ми се докладва от служби "Военна информация" и "Военна полиция", от националния команден пункт на БА, от компетентните органи в МО и щаба на отбраната? Теми, засягащи стратегическото и оперативното планиране, свързани с националната сигурност и сигурността на НАТО и които са обсъждани в мои разговори с министри на отбраната на съюзни страни, военни аташета на приятелски страни, членки на ЕС и НАТО.

  • Кой гарантира опазването на тайната, в случая от значение за националната и съюзната сигурност?

  • Гарантирана ли е сигурността на тази информация и спазен ли е основният принцип на Закона за защита на класифицираната информация "необходимост да се знае"?

Такава информация няма нищо общо с повдигнатото обвинение, но би била изключително опасна при използването и за политически преследвания и пробиви в националната сигурност. Може ли Вие или някой друг компетентен орган да гарантирате на мен и българското общество, че някой няма да злоупотреби с данни и факти, станали му известни по този начин и те да достигнат до трети страни?

Г-н Цацаров, мисля, че Вие дължите тези отговори на българските граждани. Необоснованото подслушване на висши държавници е практика на едно отречено от българското общество тоталитарно минало, в което за осъществяване на политическа репресия бяха впрегнати всички ресурси на тоталитаризма, включително и българският съд и прокуратура. Затова и доверието в тези институции е толкова ниско.

Липсата на информация и разнопосочните политически интереси, както и системното пренебрегване на националната сигурност от някои публични институции ми дават основание да задам моите въпроси.

08.12.2016 г.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

Разпитват експерти от Австрия за космите по трупа на Яна

Предишна новина

Ръководството на Софийския районен съд подава оставка

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.