Некоректните аргументи във ветото на президента


Президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за опазване на околната среда. Държавният глава е върнал за ново обсъждане текстовете, с които се премахваше втората съдебна инстанция при обжалване на екооценките на инвестиционни проекти.

Публикуваме бърз коментар на юристите на КРИБ, който те направиха, след като стана ясно решението. Публикуваме и позицията на КРИБ по ветото на президента и писмото на Камарата на строителите до президента.

Некоректен е аргументът, че с намаляването на инстанциите при съдебния контрол ще се засегне прогласеното в чл.15 от конституцията основно благо за опазване на околната среда, както и основното право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда, предвидено в чл. 55 от конституцията.

Законопроектът касае проекти относно национални обекти, които същевременно са и

обекти със

стратегическа

важност

в областта на транспорта или енергетиката. По своята юридическа същност това са проекти, които преимуществено са свързани с обекти, попадащи в обхвата на чл.18 от конституцията, който урежда изключителната държавна собственост и суверенните права на държавата.

Както нееднократно се е произнасял Конституционният съд, обектите включени в чл.18 от конституцията, се характеризират с най-висока степен на значимост по отношение на всички граждани. Именно поради очевидната всеобща полза от тези обекти обявяването им за обекти, изключителна държавна собственост, и обекти, върху които държавата упражнява суверенни права, има за цел да осигури тази полза за всички граждани.

Видно е, че в случая законопроектът няма за цел да засегне конституционно прогласения принцип за защита на околната среда и основното право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда.

Тъкмо обратното,

целта е да се

осигури

навременната

реализация

на проекти, отнасящи се до обекти, които самата конституция е прогласила за такива с най-голяма важност за обществото.

Не е коректен и аргументът, че с приетите промени ще се затрудни изпълението на функцията на върховния административен съд по чл.125, ал.1 от конституцията да осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Съгласно действащото законодателство административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение, се издават от министъра на околната среда и водите. Съгласно чл.125, ал. 2 от конституцията и чл.132, ал. 2, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс компетентен да разглежда жалби срещу актовете на министрите е Върховният административен съд. Видно е, че всъщност в пълно съответствие с приложимите конституционни принципи, жалбите срещу административните актове, включени в обхвата на законопроекта се разглеждат именно от Върховния административен съд. Нарушение на тези конституционни принципи би било налице, ако законопроектът предвиждаше жалбите срещу въпросните административни актове да се разглеждат от административните съдилища като единствена инстанция,

какъвто очевидно

не е случаят

Аналогични на разпоредбите на Законопроекта са и действащите правила за обжалване на актове по устройство на територията и разрешения за строителство, касаещи реализацията на обекти от национално значение, съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ. Последните редакционни изменения в този текст са приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Този закон е обнародван в Държавен вестник, бр. 13 от 2017г. с указ именно на настоящия президент г-н Радев. Очевидно е, че

липсва каквато

и да бил

последователност

при преценката за

налагане на вето

от страна на президентската институция. Абсолютно аналогични нормативни текстове в един случай са обект на президентско вето, а в друг не.

Необоснован е и аргумента, че с отпадането на възможността за обжалване на решението на първата съдебна инстанция се създава съществен риск от непоправими екологични последици. Съгласно разпоредбата на чл. 217, ал.1 от АПК, решенията на ВАС като първа инстанция подлежат на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция. Така действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд - ВАС, като касационното обжалване включва единствено проверка относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл. 220 от АПК). Т.е. в случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар и действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция.

Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса от ВАС, което

може

необратимо

да забави и

на практика да

провали тези

проекти,

е неоправдано и всъщност не отговаря на обществения интерес. В случая, фактът, че самият административен акт се издава от най-висшия компетентен административен орган в областта на екологията - министъра на околната среда и водите, както и че жалбите срещу тези актове се разглеждат от най-висшата съдебна инстанция в областта на административното правораздаване, са достатъчна гаранция за законосъобразното протичане на екологичната процедура в интерес на цялото общество. Некоректно в мотивите на президента се изтъква и че самата процедура по приемане на законопроекта е протекла необичайно бързо. Видно от текста на самия законопроект, същият включва само пет параграфа (законови текстове, подлежащи на промяна), които се отнасят до

една-единствена

промяна

по същество,

а именно отпадането на втората съдебна инстанция при обжалването на административните актове по екологични процедури, касаещи обекти с национално значение.

Не е вярно и че при второто гласуване в Народното събрание са приети съществени допълнения. По същество е направено едно основно допълнение и с него на практика обхватът на законопроекта е стеснен значително, като в първоначалния вариант същият е включвал всички обекти с национално значение, а в окончателно приетия законопроект в него са включени само обекти с национално значение, които едновременно с това са и обекти със стратегическа важност в областта на транспорта или енергетиката.

(Заглавията са на редакцията.)

Абсолютно аналогични нормативни текстове в един случай са обект на президентско вето, а в друг не.

Камарата на строителите апелира преди дни президентът да не връща закона

На 4 август Камарата на строителите в България изпрати обръщение до президента:

Уважаеми г-н президент,

Камарата на строителите в България обединява над 5500 строителни компании, които осигуряват над 200 хил. работни места. Обръщаме се към Вас, за да изразим категоричната си подкрепа за приетия от НС на 27.07.2017 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. С приетия законопроект се облекчават процедурите по обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от голям обществен интерес, каквито са обектите с национално значение и стратегическа важност.

Свидетели сме на опит законът да бъде спрян от страна на псевдо природозащитни организации, които от години препятстват инвестиционния процес в страната.

Реализацията на редица големи инфраструктурни обекти беше забавена заради тези организации, страната ни загуби евросредства, а най-големият потърпевш са българските граждани и обществото. Блокирането на закона ще създаде сериозни пречки пред строително-инвестиционния процес, нестабилност в бранша и заетостта, която той осигурява.

Уважаеми г-н президент,

обръщаме се към Вас от името на строителния бранш на България с апел да не налагате вето върху приетия от 44-о НС ЗИД на ЗООС.

С уважение:

Инж. Николай

Станков,

председател на УС на КСБ

Евгени Иванов, КРИБ:

Ветото е саботаж на българската икономика

Ветото на президента може да се определи като саботаж на българската икономика в прекия смисъл на думата.

За нас да се вземе страната на зелените рекетьори, се е превърнало в бизнес на една група хора, които непрекъснато обжалват всяко инвестиционно намерение с оглед на материални или други облаги.

Виждаме какво става в Добруджа. Същите зелени рекетьори лишават местното население от поминък и в крайна сметка тази част на България ще обезлюдее. За нас това решение обслужва само опозицията. Тъй като опозицията има интерес да има глад, безработица, безредици и да се предизвикат предсрочни избори. И евентуално може би те да дойдат на власт.

Веднага щом се възстанови работата на НС, ние ще отидем и ще поискаме първият закон, който се гледа, да е преодоляване на ветото на президента.

Защитава интересите на чужди държави например в туризма. Защото карат ски в Швейцария и Австрия, а не в България.

Нужен е режим, какъвто е наложен на нас. Работодателските организации имаме преброяване на всеки 4 години. Показваме кой стои зад нашето финансиране и какви са нашите интереси. Докато в България в момента всеки може да каже "аз съм еколог и ще обжалвам това и онова решение, искам пари да преброя птиците в Добруджа, няма да има магистрала" и т.н.

Защото не е възможно с 1 лев да обжалваш проекти за милиарди и те да не влизат в икономиката.

Въвеждат контрол за автосервизите

Предишна новина

Виктория Бекъм се почувства обидена като икона на анорексията

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.