Наш магистрат получи европейски пост


Приеха Соня Найденова в борда на съдебните съветиСоня Николова Найденова е родена на 16.07.1969 г. в Асеновград. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1993 г. с общ успех от курса на следване "Отличен 5,76" и успех от държавния изпит "Отличен 6,00". Владее английски и руски език. До избора й във ВСС е работила последователно като младши съдия в Софийски градски съд, съдия в Софийски районен съд и съдия в Софийски градски съд. Избрана е за представляваща ВСС на 3 октомври 2012 г.За първи път роден магистрат бе избран на висок пост в Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС). Председателстващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова стана член на Изпълнителния борд на ЕМСС с мандат от две години. Тя е първият български магистрат избран на такъв висок пост в рамките на Мрежата. Найденова бе номинирана от ВСС като кандидат заради опита си в сътрудничеството с Европейската мрежа и личното си участие в проектния екип "Независимост и отчетност". Изпълнителният борд е една от най-влиятелните организации в Европа. Състои се от седем от съдебните съвети, членуващи в Европейската мрежа на съдебните съвети. Това е международна организация с идеална цел, която е създадена и действа по силата на белгийското законодателство, със седалище в Брюксел.Нейни цели са подобряване на сътрудничеството и доброто познаване на съдебните съвети, както на държавите от Европейския съюз, така и на страните кандидат-членки. Решенията, които се вземат от ЕМСС, не влияят върху автономността и компетенциите на членуващите в нея държави.Към 1 януари 2014 г. в Мрежата участват 20 органа на съдебната власт от ЕС, а със статут на наблюдатели са 16 страни. Някои от тях са членки на ЕС, но нямат съдебен орган, а други все още не са членки или са в процес на присъединяване.След присъединяването на България към ЕС през 2007 година ВСС стана пълноправен член на мрежата, а преди това в периода 2004-2007 година бе със статут на наблюдател. Сега президент на ЕМСС е ирландският съдия Пол Гилиган.В момента ВСС участва със свои представители в три проектни екипа. Представляващият ВСС Соня Найденова заедно с Елга Цонева - председател на Административен съд-Русе, и Христина Тодорова - директор на дирекция "Международна дейност" на ВСС, работят по проекти за изработване на критерии за оценка на независимостта и отчетността на съдебната власт, определянето на стандарти за разпределение на делата и разработване на наръчник на ЕМСС. Изборът на Найденова за член на борда до голяма степен е заради проявената активност, професионализъм и ангажираност на българските магистрати към дейността на ЕМСС. Още повече, че през 2013 г. като домакини на Деветото общо събрание на ЕМСС в София от ВСС се справиха отлично. Тогава участниците във форума се обединиха около призива за независим механизъм за върховенство на закона в Европа при отчитане на различията между съдебните системи, който, inter alia, ще способства за защитата на независимостта на съдебната власт и ще гарантира насърчаването на ефективна съдебна система и растеж в полза на всички граждани. Този месец в Рим се проведе Десетото общо събрание, на което за президент беше избран Джефри Вос - член на Съвета на съдиите на Англия и Уелс, чийто мандат започва да тече от 1 януари 2015 г. За членове на Изпълнителния борд с мандат от 2 години заедно със Соня Найденова бяха избрани и представителите на Съветите на Белгия и Полша, а членове с мандат от 1 година станаха представителите на Франция, Италия, Румъния и Испания. Мандатът на членове на Изпълнителния борд започва веднага след провеждането на избора им. Участие в Общото събрание взеха представители на всичките 17 членуващи организации от Белгия, България, Дания, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Великобритания-Англия и Уелс, Великобритания-Северна Ирландия и Великобритания-Шотландия, както и представители на организации или институции на съдебната власт със статут на наблюдатели на ЕМСС от Австрия, Германия, Унгария, Люксембург, Норвегия, Македония, Швеция и Турция, също и гости от Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Косово и Молдова. Сред присъстващите бе Барт ван Лиероп - президент на Консултативния съвет на европейските съдии, и Ивана Борзова - представител на СЕПЕЖ. От страна на ВСС на България участие в събранието взеха участие представляващият Соня Найденова и членовете Милка Итова, Васил Петров и Ясен Тодоров.За десетгодишния период на съществуване на Европейската мрежа България извървя пътя от наблюдател до участник в управлението и определянето на приоритетите в работата на престижната организация.Захари БЕЛЧЕВ

Баща на три деца отива в затвора, не плащал издръжка

Предишна новина

Прокурори преписват една и съща концепция

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.