Може ли да доведат COVID мерките до касиране на изборите за органи на ВАдвС, предстоящи през май?

Може ли да доведат COVID мерките до касиране на изборите за органи на ВАдвС, предстоящи през май?

Възможно ли е COVID кризата и съпътстващите я здравни мерки да доведат до хаос и, в най-лошия сценарий, до касиране на изборите за органи на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), предстоящи през май? Този въпрос си задава един от кандидатите за председател на органа – адв. Райна Аврамова – която е съзряла нормативна празнота по отношение на организацията на предстоящите общи събрания на колегиите в страната.

Както „Правен свят“ писа, се очаква на 24 и 25 април 2021 г. да се проведат общи събрания по колегии за излъчване на делегати, които да се включат в предстоящото на 29 и 30 май 2021 г. общо събрание на адвокатурата, по време на което реално ще се случат изборите за ново ръководство на ВАдвС. Патова обаче се оказва ситуацията, след като в последната заповед на здравния министър провеждането на подобен тип мероприятия, като общото събрание на колегиите в страната, са забранени до 30 април. Така на практика ще се окаже, че в последствие в общото събрание на адвокатурата по време на изборите, част от колегиите ще участват със старите си делегати от миналата година, докато друга част - може и да са избрали нови такива, въпреки заповедта на министъра, която изглежда неясна за гилдията. Именно последното крие и сериозно основание за последващо касиране на изборите и обявяването им за нередовни.

Адв. Райна Аврамова

За да се избегнат подобни проблеми обаче, адв. Аврамова е сезирала здравния министър Костадин Ангелов с писмо, в което го моли изрично да уточни дали въпреки наличната заповед общите събрания на колегиите за избор на делегати са допустими, доколкото провеждането им е залегнало в Закона за адвокатурата. „На практика тези събрания са приравнени на парламентарни избори. Моля ви за становище дали, ако бъдат проведени общи събрания на 27-те адвокатски колегии в страната, ще е налице нарушение на Вашата заповед“, пише адв. Аврамова до министъра.

В тази връзка тя настоява и, ако проф. Ангелов се произнесе, че общите събрания са допустими, то това да бъде отразено изрично в заповедта му от 31 март 2021г. Предвид това, че общите събрания са на прага, тя моли и за решение по казуса в спешен порядък.

Молбата на адвокат Аврамова вече е при главния секретар на министъра, а становище по нея се очаква до вторник.   

Още по темата

Изпитът за юридическа правоспособност ще е през декември

Предишна новина

ВСС видя противоречие с 4 разпоредби от Конституцията в създаването на „свръхглавния“ прокурор

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  Прочети закона! | нерегистриран
  1
  0

  Райна, защо питаш министъра на здравеопазването по въпрос, изрично уреден със законов текст, който министърът не може да променя или ограничава със своя заповед. За твое удобство чети:

  Преходни и Заключителни разпоредби
  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
  (ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2020 Г., ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 11.12.2020 Г.)
  § 7. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 11.12.2020 г.) Сроковете за провеждане на редовните общи събрания през 2021 г. по Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни изпълнители се удължават с три месеца.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.