Методи Лалов, председател на Софийския районен съд: Съдът не е независим, когато е поставен в невъзможни условия


Проблемът със сградата на Софийския районен съд е с над двайсетгодишна давност, Темата отново е на дневен ред, след като миналата седмица председателят на съда Методи Лалов отказа да приеме ремонтираната сграда на бившите строителни войски ГУСВ. Там трябваше да се нанесат гражданските съдии, но срокът за това се отлага непрекъснато. Според Лалов сградата е неизползваема, защото има неотстранени дефекти. "Дневник" разговаря с председателя за хронологията на отношенията с министерството на правосъдието и  предстоящите събития.

 Какви са впечатленията ви след инспекцията на министерството на правосъдието и след посещението на съдиите в сградата на бившите строителни войски?

- Онзи ден в отговор на очакванията на съдиите насрочихме посещение в сградата и веднага имаше реакция от Министерството на правосъдието. Още  на следващия ден - девети май министърът на правосъдието Зинаида Златанова направи посещение - не знам друг път да е ходила на обекта. Преди време в нейно присъствие Висшият съдебен съвет прие, че въпросът със сградата на Софийския районен съд е приоритетен за решаване. Но пък едва вчера отиде. Бяха поканени само журналистите. В медиите изтече информация, че това е съвместно посещение заедно със съда, но аз не бях поканен. Отидох в сградата, която от името на съда чувствам повече като своя, отколкото на министерството и исках да защитя обективната истина. В противен случай бях убеден, че журналистите ще видят лустрото, а няма да видят проблемите.Моето присъствие беше очевидно нежелано от министерството и събитията се развиха по начин, който изключително ме изненада. Не можах да реагирам навреме,но след като мина вечерта и както се казва в поговорката "утрото е по-мъдро от вечерта", разбрах какво се е случило: министърът на правосъдието си позволи да се държи към съдебната власт по начин, по който показа, че не разбира нейната ценност и не зачита нейната независимост.Тя категорично каза, че ако не одобряваме това, което министерството е свършило - добро или лошо, просто не получаваме нищо. Не каза, че е готова в дух на кооперативност да види проблемите и евентуално да ги признае, и да ги решим съвместно.Думите, че ще даде сградата на някой друг са именно израз на това нещо. Заявявам категорично, че това няма как да стане. Не че решението сградата на кого да бъде предоставена, го взимам аз, но и днес видях подкрепата от колегите и администрацията, и съм убеден, че няма да позволим това. Тази сграда е предназначена за нас, ние сме вложили много усилия в нея и остава още малко да я направят, така както трябва, за да сме доволни и ние, и най-вече гражданите.

Има ли яснота, дали тези проблеми все пак ще бъдат отстранени?

- Вчера чух министърът да казва, че строителят ще отстрани проблемите, но аз не вярвам на тези думи.

Защо?

- Защото месеци наред преди това в разговори и писма, съм сезирал министерството с тези проблеми и никой не е възложил на строителя или някой друг да започне отстраняване. Защо да вярвам сега? Стигна се до тези публични изяви именно поради това. Губи се време в обещания и приказки нищо не се задвижва напред. Преди месец и половина бях в кабинета на министър Златанова, и й показах снимки и клипове, на които се вижда какво се случва. Тя не ги оспори, каза, че трябва да се намери решение и оттогава нищо не е направено.Предаването на сграда на орган на съдебната власт, е за да може тя реално да се ползва. Това не важи за тази сграда обаче, защото има още много неща, които трябва да се направят и ще препятства достъпа на граждани. Освен това има пропукване на основна носеща колона... Министърът попита: как така аз не вярвам на държавните институции? Отговорът е прост: поради резултатите, които виждам с очите си, няма как да вярвам на констатациите им. А именно: коя комисия от министерството на правосъдието е констатирала, че има криви врати, че има спукани стени, че има потъващи подове. Къде е написано това от министерството на правосъдието - нали е държавен орган?Напротив, приели са сградата от строителя без забележки. Това означава, че те не са видели неща, които днес и всеки ден в продължение на месеци виждам и аз. Видя ги и съдебният състав. Стотици хора видяха това, което виждам и аз. Аргументът, че аз съм се заблудил или прекалявам, не може да бъде посочен.Като магистрат и човек, който цени институциите, аз вярвам в държавните органи, но не и когато има факти, които да оборват това доверие в тях.

 Как се стигна дотук… Проблемът е от години...

- Ремонтът на сградата на ГУСВ започна през лятото на 2012 година, когато министър беше Диана Ковачева. Тогава беше обявена по безобразен начин обществена поръчка, така че да бъде отбит номерът. Голяма част от настоящите проблеми са изпълнени така, защото не са заложени достатъчно пари. Да, причина за този резултат е и министър Диана Ковачева.  Десетки писма има до нея, включително съм сезирал и тогавашния министър председател, за да му кажа, че министърът не работи по начин, по който да има добър резултат. И ефект нямаше.  Но това е началото. След това идва нова власт и нов министър. Златанова знае от първия ден за този проблем. Оправданието, че това е заварено положение, има своите основания, но ми липсва в едно държавническо поведение: какво ще направим, за да отстраним проблема. Кой е допуснал да се стигне до тук, също е важен въпрос, но е друга тема. Проблемът се замете, и в крайна сметка, и сегашният министър има вина за настоящия резултат. Поръчката започна с пет милиона за ремонт. Впоследствие покривът се оказа изключително компрометиран, по начин, че не можеше да бъде ремонтиран. По мое настояване, с невероятни усилия, по времето на министър Ковачева, бяха отпуснати допълнителни средства и проблемът беше отстранен.Едва октомври 2013 година бяха отпуснати един милион лева за околното около сградата пространство, ограда, козирка, противообледителна система. Това все още не е започнало да бъде изпълнявано, има сключен договор.По време на служебния министър се стартира процедура за отводняване на сградата. То е изпълнено, но видно от материалите, които предоставих на министъра не е дало 100 % резултат. Това показва, че не е огледана добре сградата отначалото и с цел да се спестят пари, всъщност се залагат проблеми. Но сегашният министър какво е направил, за да ги отстрани?Впоследствие бяха отпуснати още три милиона, след като съдът безпрецедентно обяви стачна готовност. Тогава заявих, и беше вярно, че проведох десетки разговори с министъра за парите и месеци наред ми беше обещавано, че те ще бъдат отпуснати. И след като обявихме, че може да излезем на улицата, на другия ден веднага бяха отпуснати. Тогава поисках пет милиона за компютри. За остатъка - милион и осемстотин хиляди лева министър Златанова обяви в събота, че ще ни бъдат осигурени. Но защо чак сега, защо не още тогава. Може би е имало някакви пречки, но откъде има пари, за да бъдат отпуснати сега?Става въпрос за компютри за 537 работни места, става въпрос за озвучителна система, монитори. Сумата е значителна, защото става въпрос за покупка на сървъри. Често ме питат дали не може да вземем старите неща. Не можем. Имаме сървъри, които ползваме съвместно с наказателното отделение, които трябва да останат тук. Тези сървъри не са годни да обслужват сградата на ГУСВ. Преобладаващата част от компютрите на Софийския районен съд са от 2003 година, съвременните хора разбират какво означава техника на над 10 години. Имаме малко от 2005, 2008 година и няколко десетки броя от 2010 г. Това ли е нещото, с което трябва да отидем в новата сграда.Друг аргумент е, че парите за мебели и за компютри били задължение на Висшия съдебен съвет. Миналата година и сега съдебната власт работи при недостиг на бюджет. Когато няма пари, не е ли задължение на друг държавен орган, и то на министъра на правосъдието да аргументира пред министъра на финансите, че парите трябва да бъдат отпуснати и предоставени. Естествено, че е така. Това е ангажимент, който Златанова трябва да изпълни. Трябва да е ясно - министерството на правосъдието, особено по отношение на сградите, обслужва съдебната власт. Те работят за нас, те създадат условия. Противното не е нито законосъобразно, нито отговаря на всички принципи, които касаят институционалното устройство на съвременните държави.  Хора, които не познават добре работата на съдебната система, защото не са работили вътре в нея или нямат около себе си хора,които познават съдебната система и да ги съветват, няма как да разбират проблемите й и да бъдат пълноценни. По отношение на сградния проблем на съда министър Ковачева не ги разбираше, надявам се министър Златанова да ги разбере.

Може ли да очертаем варианти  за преместването на гражданските съдии - кой е оптимистичният и песимистичният вариант?

- В най-добрия случай ще се преместим около Коледа. Защото обществената поръчка, която тепърва трябва да се обяви и проведе, ще отнеме най-малко три месеца и още три месеца за доставка и монтаж на компютърното оборудване - т.е. поне шест месеца още и това е минималният срок. В най-лошия - една процедура може да трае и месеци повече, а парите също да се забавят - може би отново да говорим за другото лято.  Когато в петък министър Златанова съобщи, че парите за обзавеждане ще бъдат отпуснати скоро, направих справка. През март е публикуван проектът на постановление, с което се искат тези средства. От тогава няма никакво движение. Прочетете доклада към това постановление - в него няма никакви съществени мотиви за искането.Опитите за разрешаване на проблема със сградата на Софийския районен съд е емблематичен за отношенията в обществото. Няма синхрон, има сръдливи политици, мудност. Не чух нито един път някой да каже за някое предложение: ще го направим, не така, както го искате, а по-добре. Това, което аз съм получавал са обещания, след които следва мълчание или че няма пари. Нищичко не се случва.

Какво става с другата сграда - на Военното НДК, където трябва да се преместят наказателните съдии?

- И там са предпоставени проблеми от министър Ковачева. Една година се тупа топката или се работи по проектната документация. Аз минавам оттам - сградата се пази, но по нея не се работи. В началото на годината попитах министерството какво се случва и оттам ми отговориха, че няма средства, но е приоритетно и ще се работи.  Когато заявиш, че нещо е приоритет, значи има шанс да намериш финансиране. И тук центърът не трябва да са съдиите, а какви са нуждите на обществото и дали ние можем да работим.

Каква е щетата за обществото от това, че вече толкова години проблемът със сградата не се разрешава?

- Бавното правосъдие - съдиите правят грешки, това не го отричаме. Но основната причина за бавното правосъдие са невъзможните условия, в които работим. И когато тези условия са налице месеци и години наред се стига до едно деформиране на съдиите, до едно изхабяване на магистратите и невъзможност да бъде поправено.Положителен ефект върху обществото, ако се преместим ще има след години. Не се борим само за сграда, борим се за нашето достойнство. Това го правим от първият възможен момент. Сградният проблем е само предпоставка, съдебната система  очевидно трябва да продължава да отвоюва достойнството и независимостта си от другите власти. Не е независим съдът, поставен в такива невъзможни условия.Надявам се Златанова да ме е попитала риторично не е ли по-опасна сградата на бул. "Драган Цанков" от тази на ГУСВ. Не искам да правя сравнения, но аз питам: не е въпросът коя е по-опасна сграда, а коя е безопасна. Не коя е по-негодна, а коя е по-годна. Къде са всички останалите институции? Има ли сградата на "Драган Цанков" достатъчно аварийни изходи, асансьори, вентилация, площ, която да отговаря на изискванията за безопасност на администрацията.. Има ли адекватен достъп за инвалиди? Няма нужда да има отговор на тези въпроси от държавните институции, на които министър Златанова иска да вярвам. Не знам защо не се е произнесла главна инспекция по труда?Ако трябва да перефразирам епиграмата на Радой Ралин: не се притеснявам от министъра на правосъдието, а от правосъдието на министъра. От неговото правосъзнание. Не виждам нито в предишния, нито в сегашния такова правосъзнание, което да отговаря на конституционното устройство.Понеже говорим за пукнати - емоциите ще отминат, надявам се тези пукнати да са като пукнатите при едно земетресение и да доведат до разтоварване на напрежението между Софийския районен съд и министерството на правосъдието и след това нещата да тръгнат нормално. Моята цел не е да се карам с институциите, нямам полза от това. В личен и професионален план аз рискувам, но за да бъда истински свободен, както трябва да е всеки магистрат, аз трябва да се освободя от това усещане. И се опитвам да го правя.

Кога видяхте дефектите по сградата?

- Питат ме много често защо това, което съм видял, защо не съм го казал по-рано. Не е важно кога аз съм го казал, а кога отговорните институции са го забелязали. Най-притеснителните пукнатини се появиха лятото миналата година. Министерството беше сигнализирано от строителя, аз съм присъствал на експертни групи, неколкократно. Беше определено вещо лице да прегледа неща и след това нямаше реакция.Причината според строителя най-вероятно е процедурата по отводняване, но всъщност не е направено никакво специално изследване. Отказвам да стана съучастник в тази "вероятност", която ще е в ушърб на 537 служители и гражданите и тяхната безопасност и това да е с мое съгласие.

Не могат да ви принудят да влезете в сградата.

- Не разбира се, аз помолих да се отмени заповедта, с която стопанисването на сградата ми е възложено. Фактически няма да приема сградата, след което ще възникне спор за отговорността. За всичко плаща държавата. Нямам мотив аз да не желая да я приема, за да спестя някакви разходи на съда. Все са държавни разходи. От месец март 2013 година строителят е приключил ремонтните дейности. Една година вече е минала, през това време никой не е направил нищо, за да се отстранят дефектите. За това време 13 съдии от т.нар брачно отделение, стоят в друга сграда, за която се плаща наем от над 10 хил. лв. на месец. Преценете колко хиляди лева са дадени за издръжката на празната сграда на ГУСВ. Когато говоря  за первази, казват, че съм дребнав. Не разбирам логиката.

Вие заявихте, че може да се стигне до оставка.

- Не е важно дали ще подам оставка. Готов съм разбира се, няма да се отметна от думите си. Моето  заявление беше в посока, че съм готов да стигна докрай, да не отстъпя за проблемите, които съм констатирал. Ако видя, че те не могат да бъдат отстранени или по някакъв начин се иска от мен да приема сградата, аз съм готов, считайки че пред  мен има непреодолима стена, да се оттегля. Противното означава, че ако приема сградата безкритично, означава да стана в някакъв смисъл съучастник. За това и заведох хората там.

Мислите, че може да се стигне отново до стачна готовност на съдиите?

- При всички положения, ще трябва да намерим форма да се съберем съдебният състав и администрацията и да обсъдим какво сме видели. Аз и миналия път казах - протестът е крайна мярка. Сигурен съм, че министерството на правосъдието и на финансите ще направят всичко необходимо за отпускане на необходимите пари. Те нямат аргументи за противното. Но въпреки всичко, ако към нас се действа силово и трябва да покажем, че търпението наистина е на изчерпване и мнозинството го реши, такава мярка не е изключена. Нищо, че по закон съдиите не могат да стачкуват. Ние ще намерим форма да изразим нашия протест. Но ако е забранено да стачкуват, позволено ли е да работят в невъзможни условия с оглед на безопасност, натовареност - и това не е законосъобразно, но се допуска, защо?

25 години затвор за бивш син лидер

Предишна новина

Почернени майки искат строги присъди за убийци на пътя

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.