Кристиян Шкварек: Отстраняване на проф. Мирчев ще проправи пътя за бъдещи чистки в академичните среди, публичната сфера и частния бизнес

Кристиян Шкварек: Отстраняване на проф. Мирчев ще проправи пътя за бъдещи чистки в академичните среди, публичната сфера и частния бизнес
Кристиян Шкварек, Снимка: Фейсбук

Категорично се обявяваме против искания за “незабавното уволнение” на проф. Михаил Мирчев. Подобни действия биха създали опасен прецедент, проправящ пътя за бъдещи чистки не само в академичните среди, а и в публичната сфера и дори частния бизнес. Това се казва в декларация, подписана от Кристиян Шкварек, ръководител представителството на групата на ЕКР в България, Ангел Джамбазки, евродепутат, зам. председател ВМРО-БНД, председател делегацията на ВМРО в ЕП, Д-р Петър Москов, Ирини Зикидис, още няколко сдружения и съюзи, преподаватели, журналисти и др.

Както е известно само преди дни в социалните мрежи “Студентското общество за равенство при СУ” разпространи свое отворено писмо, адресирано до ръководните органи на Софийския университет и Факултета по науки за образованието и изкуствата, по повод “тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. Михаил Мирчев в неговия курс “Социална работа с ЕТНО групи”.

Скандалът е с обвинения в ксенофобия, расизъм и език на омразата, които се изповядват от проф. Мирчев, според студенти. Последва изпратено отворено писмо до ректора на Алма Матер, в което студентите настояват да бъде отстранен като гостуващ преподавател. 

В писмото авторите твърдят, че в своите лекции проф. Мирчев защитава и пропагандира “нацистки”, “фашистки”, “реакционни”, “ксенофобски”, “расистки”, “антисемитски” и т.н. тези. Писмото завършва с искане за “незабавното уволнение” на проф. Мирчев и заменянето на курса му с такъв, “който отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм”.

Тези искания са в пълен противовес на традицията на университетското образование, което от над хилядолетие насам повелява идеите да бъдат оборвани чрез дебат, а не чрез подмолни действия, клевети и доноси, пълни с епитети без никакво обосноваване и ясна дефиниция. Освен очевидните негативи от това един преподавател да бъде уволнен и публично порицан, просто защото лекциите му не удовлетворяват политически коректната трактовка на дискутираната от него тема, считаме, че подобни действия биха довели до масова автоцензура сред академичните среди“, се посочва в декларацията.

Това би било пагубно за бъдещето на българското образование и панорамата на съвременния академичен живот в страната. Именно образованието е гръбнакът на нацията и най-добрият начин да се възпитат свободомислещи граждани, а подобни действия силно ще обезкуражат инакомислието и инициирането на всякакво интелектуално предизвикателство в академичните среди“, пишат още в позицията си.

В писмото авторите призовават също така да бъдат приети поправки в Правилника за устройството и дейността на СУ, които “да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм” и да се приложат мерки по “изкореняването” на тези явления, за да се гарантира, “че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано”.

„За щастие, ние имаме привилегията да знаем до какво точно ще доведе това. В западните държави този процес тече от години, вследствие на което бяха уволнени и порицани редица преподаватели и учени, бе подменено фактологично коректно учебно съдържание с политически коректно такова, а дебатът в академичните среди бе непоправимо осакатен“, пише в декларацията.

И още:“Естественото развитие на този процес води до оправдаването и толерирането на все по-агресивни и настъпателни действия, което бе демонстрирано и на протестите под лозунга “Black Lives Matter” тази година в САЩ. Протестите, които привидно търсеха подкрепа за правата на малцинствата и бяха подкрепени от всички „борци за социална справедливост“, но които “наказваха” мирни граждани на случаен принцип с организирано посегателство върху тяхната частна собственост и дори личността им.

Определен сегмент от българското общество, подкрепен от неправителствени организации с чуждестранно финансиране, както и в този случай, прегърна прогресивизма като своя пътеводна доктрина и напоследък полага все по-големи и шумни усилия да го наложи като единствената такава - да заглуши инакомислещите, да ги остракира професионално и социално и да разчисти публичния живот от тях.

В момента на родна територия наблюдаваме генезиса на политкоректната инквизиция по западен модел, която трябва да спрем в зародиш преди бавно, но сигурно да ескалира до въвеждането на квоти, “реч на омразата”, политически коректен новговор, диктат на малцинствата, налагане на мултикултурна политика, приветстване на нашествието на исляма и т.н. Всичко това, разбира се, под маската на моралната извисеност, загрижеността, толерантността и антифашизма.“

Призоваваме ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков и министъра на образованието г-н Красимир Вълчев да не се поддават на необноснованите провокации на едно шумно малцинство, което цели разрушаването на публичния дебат, а съответно и на социалната тъкан на обществото. Ваше задължение е да не позволите академичната среда да бъде подчинена на шепа прогресивни идеолози и тяхната догматична непоносимост към различното мнение и тоталитарно преследване на изповядващите го, а да съхраните функциите ѝ като средище на свободомислие и достойнство, пишат подписаните под декларацита.

„Смятаме, че мястото на Софийския университет като образователно пространство е начело на борбата срещу цензурата, а не в нейна подкрепа. Затова призоваваме академичната общност и широката общественост също да се противопоставят яростно на всичките ѝ проявления в университета и отвъд. Качеството на образованието в Софийския университет и доброто му име са резултат от приноса на всички нас и няма да позволим на прогресивни гласове да накърняват традициите му и достиженията на социалните науки“, допълват студентите. 

Междувременно общественици скочиха в защита на проф. Михаил Мирчев и неговия курс "Социална работа с етногрупи". В отворено писмо, разпратено и до медиите от Кристиян Шкварек, ръководител представителството на групата на ЕКР в България и кандидат от ОП на последните избори за евродепутати, се изказва отпор срещу разпространената позиция на "Студентско общество за равенство към СУ", в която се иска отстраняване на проф. Мирчев.

Подписалите отвореното писмо общественици се обявяват категорично против искането за отстраняване на проф. Михаил Мирчев и предупреждават, че подобни действия биха създали опасен прецедент, който ще проправи пътя за бъдещи чистки в академичните среди, публичната сфера и дори частния бизнес. Целта, според отвореното писмо, е един университетски преподавател да бъде публично порицан, просто защото лекциите му не удовлетворяват политически коректна трактовка.

''Правен свят'' публикува в пълен текст, декларацията, която  е в защита на проф.Михаил Мирчев:

ДЕКЛАРАЦИЯ

На 11.11.2020 г. в социалните мрежи “Студентското общество за равенство при СУ” разпространи свое отворено писмо, адресирано до ръководните органи на Софийския университет и Факултета по науки за образованието и изкуствата, по повод “тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. Михаил Мирчев в неговия курс “Социална работа с ЕТНО групи”

В писмото авторите твърдят, че в своите лекции проф. Мирчев защитава и пропагандира “нацистки”, “фашистки”, “реакционни”, “ксенофобски”, “расистки”, “антисемитски” и т.н. тези. Писмото завършва с искане за “незабавното уволнение” на проф. Мирчев и заменянето на курса му с такъв, “който отчита достиженията на социалните науки и осигурява на студентите среда, свободна от предразсъдъци и расизъм”.

Категорично се обявяваме против гореизложените искания, тъй като подобни действия биха създали опасен прецедент, проправящ пътя за бъдещи чистки не само в академичните среди, а и в публичната сфера и дори частния бизнес.

Тези искания са в пълен противовес на традицията на университетското образование, което от над хилядолетие насам повелява идеите да бъдат оборвани чрез дебат, а не чрез подмолни действия, клевети и доноси, пълни с епитети без никакво обосноваване и ясна дефиниция. Освен очевидните негативи от това един преподавател да бъде уволнен и публично порицан, просто защото лекциите му не удовлетворяват политически коректната трактовка на дискутираната от него тема, считаме, че подобни действия биха довели до масова автоцензура сред академичните среди.

Това би било пагубно за бъдещето на българското образование и панорамата на съвременния академичен живот в страната. Именно образованието е гръбнакът на нацията и най-добрият начин да се възпитат свободомислещи граждани, а подобни действия силно ще обезкуражат инакомислието и инициирането на всякакво интелектуално предизвикателство в академичните среди.

В писмото авторите призовават също така да бъдат приети поправки в Правилника за устройството и дейността на СУ, които “да защитават академичната общност от дискриминация, насилие, расизъм и сексизъм” и да се приложат мерки по “изкореняването” на тези явления, за да се гарантира, “че подобен тип съдържание няма да бъде толерирано”.

За щастие, ние имаме привилегията да знаем до какво точно ще доведе това. В западните държави този процес тече от години, вследствие на което бяха уволнени и порицани редица преподаватели и учени, бе подменено фактологично коректно учебно съдържание с политически коректно такова, а дебатът в академичните среди бе непоправимо осакатен.

Естественото развитие на този процес води до оправдаването и толерирането на все по-агресивни и настъпателни действия, което бе демонстрирано и на протестите под лозунга “Black Lives Matter” тази година в САЩ. Протестите, които привидно търсеха подкрепа за правата на малцинствата и бяха подкрепени от всички „борци за социална справедливост“, но които “наказваха” мирни граждани на случаен принцип с организирано посегателство върху тяхната частна собственост и дори личността им.

Определен сегмент от българското общество, подкрепен от неправителствени организации с чуждестранно финансиране, както и в този случай, прегърна прогресивизма като своя пътеводна доктрина и напоследък полага все по-големи и шумни усилия да го наложи като единствената такава - да заглуши инакомислещите, да ги остракира професионално и социално и да разчисти публичния живот от тях.

В момента на родна територия наблюдаваме генезиса на политкоректната инквизиция по западен модел, която трябва да спрем в зародиш преди бавно, но сигурно да ескалира до въвеждането на квоти, “реч на омразата”, политически коректен новговор, диктат на малцинствата, налагане на мултикултурна политика, приветстване на нашествието на исляма и т.н. Всичко това, разбира се, под маската на моралната извисеност, загрижеността, толерантността и антифашизма.

Призоваваме ректора на Алма матер проф. Анастас Герджиков и министъра на образованието г-н Красимир Вълчев да не се поддават на необноснованите провокации на едно шумно малцинство, което цели разрушаването на публичния дебат, а съответно и на социалната тъкан на обществото. Ваше задължение е да не позволите академичната среда да бъде подчинена на шепа прогресивни идеолози и тяхната догматична непоносимост към различното мнение и тоталитарно преследване на изповядващите го, а да съхраните функциите ѝ като средище на свободомислие и достойнство.

Смятаме, че мястото на Софийския университет като образователно пространство е начело на борбата срещу цензурата, а не в нейна подкрепа. Затова призоваваме академичната общност и широката общественост също да се противопоставят яростно на всичките ѝ проявления в университета и отвъд. Качеството на образованието в Софийския университет и доброто му име са резултат от приноса на всички нас и няма да позволим на прогресивни гласове да накърняват традициите му и достиженията на социалните науки.

С уважение,

Младежки Консервативен Клуб

Сдружение "Международен правен център - ILAC"

"Съюз на младите юристи"

"Диалог за правосъдие", Мила Георгиева председател на УС

Сдружение "Съдебно-счетоводни експерти в Република България", представлявано от Ева Марчева,

"ХИКС- Интерактивно Консервативно Сдружение"

Студентски клуб "Спаичъ"

 

ДЕКЛАРАЦИЯ На 11.11.2020 г. в социалните мрежи “Студентското общество за равенство при СУ” разпространи свое отворено...

Публикувахте от Кристиян Шкварек в Петък, 13 ноември 2020 г.

Още по темата

Момче е пребито в парк в София

Предишна новина

HelpKarma“ - „Дарения между парите и надеждата“ - продължението

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  Andrewwem | нерегистриран
  0
  0

  https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka Glider - магнитная щетка для окон, которая сократит дата уборки в 2 раза. Упрощает процесс мытья окон, делает его безопасным также все больше эффективным.


  [URL=https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka][IMG]https://fedorovkarb.ru/wp-content/uploads/2021/04/shhetka-1.jpg[/IMG][/URL]


  [url=http://businesspskov.ru/forum/176515.html]Glider магнитная щетка для окон[/url] 57c3de0


  @@@***

 2. 4
  Mopsullgj | нерегистриран
  0
  0

  Консультация адвоката по банкротству.
  Задать вопрос юристу по банкротству физических лиц безвозмездно в онлайн чате круглосуточно.
  Бесплатная горячая линия (регионы РФ)
  Консультация по телефону (Москва и область)
  Цены на услуги юриста по банкротству.
  Услуги адвоката по банкротству.
  Банкротство гражданина Возбуждение дела о банкротстве Банкротство личного предпринимателя Банкротство кредитных организаций Банкротство должника Банкротство застройщика при долевом постройке Банкротство ООО Банкротство туроператоров Банкротство страховой компании Банкротство СНТ Банкротство юрлиц.
  Наши преимущества.
  Умелые юристы по банкротству.
  Адвокаты по банкротству физических лиц.
  Обращение к адвокатам по банкротству физических лиц очень необходимо:
  При столкновении с финансовыми сложностями; При обращении в суд (кредиторами либо судебными приставами); При необходимости защитить собственные права и интересы во время несостоятельности; При сохранении денежных средств в период юридических разбирательств.
  Б анкротство юридических лиц.
  Услуги юриста по делам банкротства можно разделить на несколько этапов:
  Анализ. На первой стадии юрист знакомится с обратившимся клиентом, принимает от него документы, выслушивает события дела и готовит анализ. В движение идет поднятие архивов, запросы в национальные органы, обращение к законодательным актам, например, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Инициирование судебных слушаний. Закончив с анализом и консультацией по вопросам несостоятельности, юрист приступает к сбору доказательной базы и материалов. Если сумма просрочки превысила допустимое значение (500 тысяч рублей), а клиент утратил платежеспособность – адвокат образовывает исковое заявление в суд. Встречи с кредиторами. Банкротство гражданина имеет кое-какие отличия от несостоятельности юрлица. Но в обоих случаях требуется встретиться с кредиторами и обговорить нюансы процедуры. Подача апелляций. При необходимости оформления и подачи апелляций юрист оказывает помощь с документооборотом. Защитник контролирует своевременное рассмотрение жалоб и оспаривания сделок должника.


  [url=http://juruslugi.xyz]закон об альтернативной гражданской службе[/url]

  @=43245sa

 3. 3
  | нерегистриран
  3
  -4
  До коментар #2 от "Това правен сайт ли е? | нерегистриран":
  А?

  Това е консервативен пееф сайт

 4. 2
  Това правен сайт ли е? | нерегистриран
  2
  -6

  А?

 5. 1
  Консерватор | нерегистриран
  7
  -4

  Браво, добре им го рекнахте!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.