КПКОНПИ обжалва решението на Административен съд - София град да заплати 100 000 лв. на Трайчо Трайков

КПКОНПИ обжалва решението на Административен съд - София град да заплати 100 000 лв. на Трайчо Трайков
бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, Снимка: БГНЕС

По повод публикации в медиите за постановено решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което КПКОНПИ е осъдена да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди, както и по повод публични изявления на Трайков в тази насока

Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:

През месец август т.г. АССГ присъди обезщетение на Трайчо Трайков за претърпени неимуществени вреди и пропуснати ползи в резултат от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, с което е бил установен конфликт на интереси по отношение на Трайков във връзка с предоставянето на концесия на „Каолин“ АД. Производството по установяване на конфликта на интереси е водено през 2012 г. по сигнал на самия Трайков, след освобождаването му от поста министър на икономиката, енергетиката и туризма. През 2019 г., ден преди изтичането на петгодишния давностен срок за търсене на отговорност, г-н Трайков предяви иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ срещу КПКОНПИ, като правоприемник на КПУКИ. Решението на АССГ не е окончателно. В законоустановения срок КПКОНПИ внесе касационна жалба във Върховния административен съд (ВАС). В жалбата се посочва, че когато производството за установяване на конфликт на интереси е приключило, в сила са били разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ – отм./. Съгласно Глава Пета от действащия тогава закон, лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции. В тази връзка АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ. Невъзможността на Трайчо Трайков да започне работа на визираните в иска му длъжности всъщност се дължи на забраната на закона, в чийто обхват той попада в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – министър.

Решението на КПУКИ няма отношение към тези обстоятелства, поради което държавата, в лицето на Комисията, не следва да дължи обезщетение. И без такова решение и твърдяният отзвук от него, Трайков не би могъл да започне работа в такива компании, защото законът му забранява това. КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков. В този смисъл повишеният журналистическият интерес към него не е обусловен от публикуването на решението на КПУКИ на ведомствената интернет страница, а от заеманата висша публична длъжност от Трайков тогава - министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации

Предишна новина

Окръжна прокуратура - Хасково привлече като обвиняем мъж, опитал се да пренесе марихуана за близо 37 хиляди лева

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  да стане два пъти по-голям | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #2 от "Ако решението бъде потвърдено, КПКОНПИ да се закрие | нерегистриран":
  Очевидно това е свърталище на некомпетентни и зависими люде.

  До коментар #2 от безбуквеник неграмотен.
  Ако решението не бъде потвърдено, КПКОНПИ да се удвои ли, илитерате .

 2. 2
  Ако решението бъде потвърдено, КПКОНПИ да се закрие | нерегистриран
  4
  -1

  Очевидно това е свърталище на некомпетентни и зависими люде.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.