Как се кадрува в правосъдието


Пловдивските съдии и прокурори са сред най- натоварените в страната, а в същото време щатове със свободни работни места стоят празни с години. Магистратите вече са готови с отчетите за свършеното през миналата година. В тях няма изненади. Един прокурор в Районна прокуратура се е произнасял по 1607 преписки и досъдебни производства средно за миналата година. По този показател обвинителите от най-нисшето звено в йерархията в Пловдив са сред първите в страната. В същото време свободните места са 12, казва шефката на Районна прокуратура Гергана Мутафова. Обвинителите са минус още три, тъй като толкова са командированите в по-горната инстанция. В същото време новите попълнения са едва три. Те са съвсем пресни и са назначени, след като са спечелили конкурс, обявен от Висшия съдебен съвет. Това са бившият шеф на Пловдивския затвор Никола Карпаров, разследващият полицай от СДВР Тодор Денков и младата юристка Таня Георчева. На нея обаче в момента не може да се разчита да пише преписки и досъдебни производства, тъй като дамата е излязла в майчинство. Аналогична е ситуацията и в Районния съд. От 58 щатни бройки в момента работят реално 46 съдии, прави равносметка председателят на Районния съд Иван Калибацев. Средно за миналата година всеки е решавал по 62 дела. По този показател Пловдивският районен съд е сред водещите в страната. Едва миналия месец е имало ново попълнение от петима съдии, като една от юристките вече е излязла в майчинство. Конкурсът за техните места, обявен от ВСС, е вървял близо година. Други двама съдии са спечелили конкурси и ще отидат на работа в Специализирания съд в София и в Софийския районен съд. В момента тримата досегашни заместници на Калибацев са командировани в Окръжния съд. Това са ексшефовете на наказателното, гражданското и търговското отделение Екатерина Роглекова, Недялка Свиркова и Меглена Площакова. Техните места са заети от временно изпълняващи длъжността, които предстои да бъдат назначени от Висшия съдебен съвет. Така на новия шеф на Районния съд, който започна работа миналата година, се дава възможност да създаде свой екип. Надявам се конкурсите за преместване и заемане на свободни работни места, провеждани от ВСС, да бъдат поне два пъти в годината, за да се реши проблемът, казва Иван Калибацев. В Окръжна прокуратура-Пловдив при щат от 29 обвинители в момента реално работят 20, като трима са командировани в Апелативна. Така реалната бройка остава 17. Конкурс за нови прокурори не е обявяван от две години и половина. Очаква се ВСС да го направи в най- скоро време. В същото време пловдивските обвинители са сред най-натоварените в страната. Незаетите щатове в Окръжния съд се компенсират чрез командироване на съдии от по-долната инстанция, обяснява председателят на Окръжния съд Веселин Хаджиев . В момента това са петима съдии. В същото време един от окръжните е "вдигнат" в Апелативния съд. Средно по 13 дела на месец са решавали окръжните съдии. Уговорката е, че повечето дела са с голяма сложност. По този показател те са сред най-натоварените в страната. Рокади се очакват и в ръководството на Окръжния съд. В момента един от заместниците на Хаджиев - Станислав Георгиев, е спечелил място в Апелативния съд. Мястото му е вакантно. Ако шефката на наказателното отделение Магдалина Иванова спечели обявения конкурс за председател на Апелативния съд, и нейният стол ще се окаже празен. Развръзката се очаква да бъде на 29 май, когато ВСС ще каже тежката си дума по въпроса. За този възлов за цяла Южна България пост кандидатите са двама - досегашният председател на Апелативния съд Георги Чамбов и Магдалина Иванова. Най-големият проблем в момента е бавното заемане на освободените щатове заради забавянето в конкурсите, казва Веселин Хаджиев. Конкурсът, обявен от ВСС за места в Окръжния съд, е продължил близо година. Това блокира работата на магистратите през този период, защото лавината от дела залива съда. Тенденциите за много работа и много вакантни места е една и съща в трите пловдивски прокуратура и съдилища. За последната 2013 г. най-натоварен е Районен съд-Пловдив с 62 дела средно на съдия. След тях е Асеновград и Карлово, които са сред средно натоварените в страната. Изненадващо тази година с по-високи показатели е Първомайският съд, който традиционно е бил на дъното по натовареност с 39 дела.

Бомбата със закъснител с кадруването в системата е заложена с промяната в Закона за съдебната власт, направена преди няколко години. Дотогава нови съдии и прокурори са назначаваха чрез атестиране, а в още по-ранен период - по предложение на административния ръководител. От няколко години назначенията стават единствено чрез конкурси, обявени от ВСС. В момента един такъв продължава около година. На практика това означава блокиране на работата на целия съд или прокуратура и свръхнатовареност на едни и същи работещи в системата магистрати.

Нови райони в Пловдив
За Пловдивския регион може да се мисли за прерайониране, има идея шефът на Окръжния съд Веселин Хаджиев. Куклен е по-близо до Асеновград, а в момента делата са подсъдни на Пловдив. Там може да се стигне до решение тези дела да се поемат от Асеновградския районен съд. Същото може да се направи и с част от делата в Хисаря, които да се поемат от Карловския районен съд. Така ще се стигне до значително разтоварване на съдиите от Пловдивския районен съд.

До реални промени може да се стигне само след като бъде направен подробен анализ от специалната Комисия по натовареност към ВСС и се вземе решение от ВСС.

Работещ вариант
Единните конкурси, които се провеждат от ВСС, се наложиха, за да се избегне субективизмът на наши и ваши в системата. Забавянето им във времето обаче дава обратен ефект. Шефът на Окръжния съд в Пловдив смята, че работещ вариант ще бъде нови съдии да се избират по предложение на административния ръководител, комбиниран с възможността общи събрания по отделения от горната инстанция да взимат решение и да предлагат на база атестация и резултати от работата.

Екшън планът
Бързината в провеждането на конкурсите и новата география в правосъдието са формулата, която би решила проблемите, твърдят магистрати. Те са заложени в така наречения екшън план, разработен преди две години. В основата му са магистрати от 41 съдилища в страната, които предложиха пакет от мерки. Ако те бъдат предприети, ще бъде нужна не повече от една година, а реалната крачка напред ще бъде видима за обществото. Рецептата е сравнително проста, защото нейни автори са съдии, които всеки ден се сблъскват с проблемите на правораздаването. Те са се обединили около идеята, след като три години по-рано са започнали съвместна работа по проект, финансиран с европейски пари, и са решили, че могат да продължат да работят съвместно програма от неотложни мерки, които ще направят българското правосъдие "мисия възможна". Координатор на плана по онова време е бил сегашният главен прокурор Сотир Цацаров, който тогава беше председател на Окръжния съд в Пловдив. С част от тези мерки той спечели поста прокурор № 1. Екшън планът продължава да е на дневен ред в съдебната система. В пакета от мерки, освен работата на ВСС по нов начин, влизат: единен софтуерен продукт, с който да работят всички съдилища в страната, електронно правосъдие и новата география на правосъдната система. Според единното мнение на магистратите една от основните причини за бавното правосъдие е неравномерната натовареност с дела. Според официалните данни, публикувани от ВСС, средната натовареност на апелативните съдилища през 2012 г. е средно по 9,43 дела на месец на съдия и по 7,66 свършени дела на съдия. За Военно-апелативния съд са съответно по 2,27 дела и 1,88 дела. При окръжните съдилища разликата е още по-драстична, тъй като на окръжните съдилища се падат по 12,45 дела, а на военните по 5,95, като има два военни съда в страната, които имат по 3,87 и 2 дела на месец. Актуалните данни от 2013-а са в съизмерими пропорции. Решаването на проблема е съставяне на "съдебна карта" на страната. За целта е необходимо да се съпоставят данните за натовареността на съдиите и на престъпността в съответния регион, за да се прекрои "картата" и да се закрият някои съдилища за сметка на разкриване на нови длъжности в други. В момента се правят анализи на данните за цялата страна. Болезнено е, но може да се стигне до закриване на съдилища. В същото време трябва да се има предвид, че правосъдието е и социална дейност, напомнят магистрати.

Съдът отхвърли жалба срещу ОВОС на тунела под Шипка

Предишна новина

Пазарлъци за милиони в съдебната власт

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.