Жалба срещу правилата за избор на съдия в Люксембург

Жалба срещу правилата за избор на съдия в Люксембург

Върховният административен съд (ВАС) е оставил без движение жалбата на главен асистент д-р Катерина Йочева срещу постановлението на Министерски съвет (ПМС №214 от 21 септември 2010 г.) за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд в Люксембург. Приемането на този регламент бе наложено, след като нашият съдия в Общия съд Теодор Чипев си подаде оставката по здравословни причини. В последния брой на "Правен свят" може да се прочете становището на правосъдния министър Маргарита Попова за принципите на конкурса за избор на магистрати в Люксембург.
Жалбоподателката д-р Йочева е оспорила като незаконосъобразни текстовете в ПМС №214, които се отнасят отличното писмено и говоримо владеене на френски език – официалния език в Съда на Европейския съюз, както и реда на провеждане на писмен изпит и събеседване за лингвистичните умения на кандидатите: " неоснователно се въвежда като абсолютно и елиминиращо предварително изискване към кандидатите за съдии в СЕС и Общия съд на ЕС да владеят перфектно френски език (подлежащо на проверка с изпит по същия език от неюристи филолози)". Според нея тези текстове в постановлението противоречат на Договора за функционирането на ЕС относно недопускането на дискриминация по признак на език.
Съставът на ВАС е оставил без движение жалбата, тъй като д-р Йочева не е представила доказателства, че попада в кръга лица, които имат правен интерес от обжалване на постановлението. В смисъл дали отговаря на условията в чл. 253, параграф първи от Договора за функционирането на ЕС, според който съдиите в СЕС  следва да отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност. Съгласно чл.254 от ДФЕС съдиите на Общия съд следва да притежават необходимата правоспособност за заемане на висши съдебни длъжности.
Изискванията, на които следва да отговаря съдия във ВКС и във ВАС са 12 години юридически стаж.
Съдът е дал срок от седем дни на жалбоподателката да представи доказателство за правния си интерес. В противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане.
 

 


 

 


В новия брой на сп. "Правен свят" четете

Предишна новина

Яне Янев съди Цветанов за обида и клевета

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

  1. 1
    Hugo Grotius | нерегистриран
    0
    0

    „... които се отнасят отличното писмено и говоримо владеене на френски език – официалния език в Съда на Европейския съюз,...“ Е ха посочете ми откога и с какъв акт е прието, че френският език бил официалният език на СЕС?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.