Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Излъчиха десет претенденти за европейски делегирани прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) излъчи десетимата претенденти за европейски делегирани прокурор от страна на България след четиридневен маратон от изслушания, обсъждания, представяния и събеседвания.

Трима от кандидатите, предпочетени от главния прокурор Иван Гешев, обаче не успяха да съберат доверието на мнозинството в колегията. Това бяха Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и Димитър Младенов от СГП. Иначе, процедурата беше тежка, но от нея членовете на ВСС излязоха с усещането и вярата, че са подбрали най-достойните кандидати, които да представят на Колегията на европейските прокурори, чиято е и последната дума за назначаването им.

Гергана Мутафова първа взе думата, за да посочи мотивите си да подкрепи десет от представилите се кандидати. „Изслушвахме през последните дни 31 кандидати, от които аз останах с много приятно впечатление от високата им компетентност. Не само по документи, но те направиха и едно отлично представяне пред нас, като голяма част от тях показаха завидно познаване на правната рамка за създаването на Европейската прокуратура, компетентност и функции. Според правилата има 4 основни критерия, с които ние трябва да се съобразим. На първо място, освен документите за професионалния им опит, за мен беше важно да чуя и техния практически опит в икономическите престъпления с международен елемент. На следващо място – за мен беше важно да чуя отговори на въпроси, свързани пряко с работата на европейския делегиран прокурор съобразно регламента. Важно е и кандидатът да притежава безупречни етични стандарти, като да няма съмнение за неговите високи етични стандарти. Не на последно място по важност са и комуникационните умения на колегите. Това са и критериите, по които самата аз избирам“, коментира Мутафова. Тя изреди и имената на кандидатите, които подкрепя: Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП-Кюстендил, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски - прокурор в СГП, Преслава Петкова, която е следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Радостина Цанева - следовател в Окръжния следствен отдел в ОП – Пловдив, Светлана Шопова-Колева от СГП, Тодор Куюмджиев - прокурор в СРП.

Георги Кузманов също мотивира вота си, като коментира, че това е една трудна и дълга процедура, при която отсяването на кандидатите е сериозна отговорност. „Колегите са с много сходни качества, с добър юридически опит, затова е трудно да гласувам само за 10 от тях. Познавам много от кандидатите лично, но за да не бъда пристрастен наблегнах на тяхното представяне на това изслушване. Не мога да подкрепя кандидати, които с цел да промотират себе си, се впуснаха в преразказ на делата, в които са работили, не мога да подкрепя и по-плахите колеги. Отличиха се колеги, които направиха брилянтно представяне, няма да се спирам на всеки един от тях, моят глас ще покаже избора ми. Поздравявам ги за смелостта и начина, по който се представиха“, каза Кузманов.

Калина Чапкънова от своя страна посочи, че е била очарована от голям брой от кандидатите, за които е останала с впечатлението, че са на много високо ниво на подготовка. „Мисля, че всички сме убедени, че почти приключихме една ясна и прозрачна процедура. Няма да повтарям критериите, по които съм се водила при избора си. Пред нас се явиха едни изключително мотивирани колеги. Те действително изразиха реална воля и желание да дадат всичко от себе си и да положат максимално усилие да покажат своя професионализъм, така че да защитят името на българската прокуратура и системата, от която са излъчени.  Не съм съгласна, че само от представянето можем да направим извод за качествата на колегите. Аз се съобразявах с това представяне, но не бих си позволила да игнорирам изключителното напрежение, което личеше от кандидатите, което не беше продиктувано от обстановката и средата, а от желанието да се представят добре пред нас“, посочи тя и заяви имената на избраните от нея претенденти, които донякъде се припокриха с мнението на Мутафова. Това са Бисерка Стоянова - следовател в Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Ирина Арменова-Янчева от Специализираната прокуратура, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, съдията Христо Крачунов от СРС.

Евгени Иванов от своя страна отбеляза факта, че през всички четири дни на изслушването реално са присъствали всички членове на Прокурорската колегия, което показва й сериозното й отношение към процедурата. „Моят категоричен извод от тази четиридневна процедура е че има страшно много интелигентни и способни колеги в системата. Голяма част от колегите, които се явиха, познавам освен като професионалисти, но и като хора – от дългогодишната ми работа в съсловната организация на прокурорите. Това ми дава и още една гледна точка. Това изслушване не е стрестест, но в крайна сметка е изпитание, тъй като всеки колега осъзнава отговорността и сериозността на позицията“, заяви Иванов и допълни, че ще гласува за кандидатурите на Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Венцислав Фердинандов - прокурор в Специализираната прокуратура, Вероника Трифонова от СРП, Вихър Михайлов - следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, Димитър Беличев - прокурор в ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Станислав Стойков от СГП и съдия Христо Крачунов.

Йордан Стоев посочи, че е изградил впечатленията си на база на първо място представянето на събеседването, след това личните впечатления, както и изложенията в мотивационните писма. Сред основните критерии, от които се е водил Стоев при избора си, е практическият опит в наказателното право и умението за работа в екип. „Много трудно се спрях върху цифрата от 10 имена. Мога да кажа, че почти за всяко място има поне по 2-ма кандидати, за които бих гласувал“, каза Стоев, като уточни, че повечето кандидати, върху които се е спрял, вече са цитирани от членовете на колегията.

И Светлана Бошнакова сподели мнение, че процедурата и избора са били много трудни, както и че, съвпаденията в част от имената на избраните се дължи именно на добрата ми подготовка и професионализъм, както и на перфектната им презентация. Тя ще гласува за Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Хаджийски от СГП, Мая Ковачева - следовател в Следствения отдел в СГП, Преслава Петкова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдия Христо Крачунов.

Огнян Дамянов поздрави всички участници в процедурата за смелостта. „Аз съм се явявал в много конкурси и процедури, в някои съм успявал, в други откровено съм се провалял. Затова ще се обърна към тези, за които няма да гласувам – колеги, не се отказвайте, това е правилната позиция. Тази фигура е уникална и няма аналог в България. Няма български магистрат, който да съвместява всички тези правомощия. За такъв делегиран прокурор се изисква комплекс от качества. Спазването на условието за 10 минути представяне. Голямо умение е да кажеш много за малко време. Това показва дисциплинираност, желание да спазваш правилата и уважение към другите участници. Безспорно познанията за правната рамка е водеща, но са важни и хъсът, почтеността, както и желанието за работа в екип“, мотивира се и Дамянов.

Накрая главният прокурор Иван Гешев също взе дума, за да се аргументира относно вота си. „Освен заложените в регламента критерии, за мен беше важно да видя и някои други качества при кандидатите. Имаше много колеги с безупречна професионална биография и компетентност, което бе и очаквано. Още от началото беше ясно, че изборът ще е труден. Въпреки че крайната дума е на Европейската прокуратура. Аз се водех при избора си най-вече от атестациите на колегите, как представиха те качествата и професионалната си биография пред нас и ще кажа защо - ние нямаме съмнения в професионалната компетентност на колегите, но при положение, че си неуверен в една такава процедура, ако не можеш да представиш себе си по най-добрия начин, това създава основателния въпрос по какъв начин ще представяш и защитаваш интересите на ЕС пред съда. Другият важен критерий, който съм съблюдавал при своя избор, е способността за екипност и комуникативност. Макар и всеки един от тях, в случай че бъде избран от Европейската прокуратура, ще си взаимодейства официално и колегиално както и с други европейски делегирани прокурори, така и с колегите си, с които ще работи от България. Ако ти не показваш качества, че умееш да работиш в екип и видимо егото ти е доминиращо, това също за мен е критерий, че би било потенциален проблем да работиш в екип, който се състои най-малко от 10 делегирани прокурори. Другото, от което съм се водил, е това, че е хубаво тези 10 човека, които ще предложим на Европейската прокуратура, да имат различен профил, различни доминиращи добри качества, които да се допълват, тъй като няма как всеки кандидат да е идентичен по качества с друг избран от мен. Стремял съм се тези, които предпочета, да притежават и допълнителни над базовите качества, които да се допълват. Важно е не само да си работил като прокурор, а и да си извършвал действия по разследванията, важно е да има следовател, който има друг поглед върху разследванията, ценно е да имаш опит и в други специфични области“, заяви главният прокурор. Той също посочи имената на избраните от него кандидати, а те, според него отговарят напълно на профила, който предварително е зададен и от самата Европейска прокуратура. Гешев заяви, че макар и трудно, е решил да гласува за кандидатите - Бисерка Стоянова от Национална следствена служба, Божидара Ганева-Димова от СРП, Бойко Калфин от ОП – Кюстендил, Вероника Трифонова от СРП, Десислав Цанев - следовател в Следствения отдел в СГП, Димитър Беличев от ОП – Пловдив, Димитър Младенов от СГП, Светлана Шопова-Колева от СГП, Станислав Стойков от СГП, както и съдията Христо Крачунов.

Накрая главният прокурор отново увери, че отрицателният вот за останалите кандидатури, които няма да бъдат излъчени, не е оценка за професионалните качества на който и да е магистрат. „Преценката в крайна сметка е на Европейската прокуратура. Ние имаме много добри кандидати и не са само тези 10, които ще излъчим“, каза Гешев и изказа похвала за Тодор Куюмджиев от СРП, Анна Алексова от СГП, Венцислав Фердинандов от Специализираната прокуратура, към следователя Вихър Михалов, към Дочо Дочев от в СГП, към Ирина Арменова -Янчева - прокурор в Специализираната прокуратура и всички останали кандидати, за които уточни, че няма как да гласува по регламент. „Уважаваме всички кандидати в тази процедура, дори тези, които не уважават нас“, завърши Гешев.

Последва и гласуване, което показа, че предложените към Европейската прокуратура кандидати за европейски делегирани прокурори са Светлана Шопова-Колева, Вероника Трифонова, Бойко Калфин, Божидара Ганева-Димова, Бисерка Стоянова, Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова, Мая Ковачева, Христо Крачунов, Димитър Беличев. Трима от тях не бяха подкрепени от главния прокурор Иван Гешев по време на гласуването, а именно - Венцислав Фердинандов, Преслава Петкова и Мая Ковачева, но Колегията все пак ги излъчи с голямо мнозинство.

Списък на одобрените претенденти ще бъде изпратен в Министерството на правосъдието, откъдето ще го обявят пред Колегията на европейските прокурори.

Още по темата

Прокурорската колегия на прага на избора на претенденти за европейски делегирани прокурори

Предишна новина

ВАП сезира МВР и Столична община за мерките по време на т.нар. „Луковмарш“

Следваща новина

Коментари

61 Коментара

 1. 47
  | нерегистриран
  12
  -8
  До коментар #39 от "нерегистриран | нерегистриран":
  Хайде стига с този Хаджийски! И с какво е по-различен, освен с това че е бил 10 години на синекурна длъжност в Хага с голямо заплащане, да си прави CV, докато ние тук се гърчим от работа? При ясни правила - представяне 10 мин., той 40 мин. ни занимава с егото си. Не е зле да се успокои и да поработи като прокурор тук в България, да обърне внимание и на личностните си качества, защото думите "колегиалност", и "почтеност", са непознати за него. Готов е да забие нож в гърба на колега, само да е ТОЙ! Преди всичко трябва да си Човек и след това всичко останало.

  Един, разумен коментар

 2. 46
  не разбрах... | нерегистриран
  16
  -4

  Арменова ли?!Тя ще се бори със злоупотребата с европейски средства!!!???Виц на деня!

 3. 43
  | нерегистриран
  13
  -17
  До коментар #36 от "r | нерегистриран":
  За Дочев и Младенов съм съгласен, но Хаджийски не е работил като прокурор повече от 10 години. Дълго отлежава в Хага, а сега седи и чака нова блага служба.

  Явно си и новобранец, щото не знаеш преди Хага колко и какви дела е работил Хаджийски, още като младши прокурор.
  Питай го, ще ти разкаже, той е възпитано момче.

 4. 42
  | нерегистриран
  17
  -6
  До коментар #40 от " | нерегистриран":
  Добре, че всичко беше публично, та да се види! Такава е родната действителност. Как са станали прокурори е ясно - роднина-милиционер. Така се и издигат в кариерата. Без срам, свян, морал. За владеене на език да не говорим-измислени сертификати от измислени курсове-утре ще ти покажат сертификати за китайски, пакистански и еврит. А това трябва да бъде елитът на прокуратурата! Свестните хора, които по случайност са попаднали в съдебната власт със знанията си, уви, са някъде в дъното на йерархията и не са за този конкурс.

  Изводът пак е същия.
  Трябва да се сече от корен.

 5. 40
  | нерегистриран
  34
  -5

  Добре, че всичко беше публично, та да се види! Такава е родната действителност. Как са станали прокурори е ясно - роднина-милиционер. Така се и издигат в кариерата. Без срам, свян, морал. За владеене на език да не говорим-измислени сертификати от измислени курсове-утре ще ти покажат сертификати за китайски, пакистански и еврит. А това трябва да бъде елитът на прокуратурата! Свестните хора, които по случайност са попаднали в съдебната власт със знанията си, уви, са някъде в дъното на йерархията и не са за този конкурс.

 6. 39
  нерегистриран | нерегистриран
  37
  -9

  Хайде стига с този Хаджийски! И с какво е по-различен, освен с това че е бил 10 години на синекурна длъжност в Хага с голямо заплащане, да си прави CV, докато ние тук се гърчим от работа? При ясни правила - представяне 10 мин., той 40 мин. ни занимава с егото си. Не е зле да се успокои и да поработи като прокурор тук в България, да обърне внимание и на личностните си качества, защото думите "колегиалност", и "почтеност", са непознати за него. Готов е да забие нож в гърба на колега, само да е ТОЙ! Преди всичко трябва да си Човек и след това всичко останало.

 7. 38
  Въпроси??? | нерегистриран
  28
  -2

  Номинираният Бойко Кирилов Калфин, не е ли роднина на депутата от ГЕРБ Кирил Боянов Калфин (член на комисията по правните въпроси)?
  Членовете на ВСС от квотата на ГЕРБ не са ли в конфликт на интереси, като гласуват за кандидат вероятно депутатски син, ако не е някакво невероятно съвпадение, което едва ли е така (и двамата са от Кюстендил, възрастта съответства,приличат си визуално)?
  ВСС в този състав действа от 10.2017г., а депутатът Калфин работи в 44 НС от м.04.2017г. Възможно ли е да е участвал в номинорането на квотата на ПК във ВСС и подбора на членове депутатска квота, които после са гласували за сина му? Според европейските правила допустимо ли е подобно поведение и не е ли налице конфликт на интереси в някои членове на ВСС?

 8. 36
  r | нерегистриран
  19
  -7
  До коментар #32 от " | нерегистриран":
  И кой от тези умници можеш да сравниш с колегите Д. Хаджийски, Д. Дочев, д-р Д. Младенов? Кой?

  За Дочев и Младенов съм съгласен, но Хаджийски не е работил като прокурор повече от 10 години. Дълго отлежава в Хага, а сега седи и чака нова блага служба.

 9. 35
  l | нерегистриран
  18
  -6
  До коментар #26 от " | нерегистриран":
  Най- ми е мъчно за колегата Димова, ще кажат , че са я избрали заради мъжът и, щото е апелативен прокурор.:)
  Пък тя, вярно че е на два петъка служба, ама качества има.

  Какави качества, щото и английски език не знае?

 10. 34
  Щастливеца | нерегистриран
  17
  -3
  До коментар #23 от " | нерегистриран":
  Да не само от ЮЗУ , а удостоверенията или т.н дипломи за владеене на английски от Нов Български Университет ,смях та тези избраните не знаят и една дума на английски . Защо не ги изпитвайте за ниво на владеене на английски . Ако ги препитат в Европейската прокуратура отново смях . Хайде пак в Съда на ЕС. Срам за България.

  Че кога не сме ставали за смях. В Брюксел знаят за нашите магарии, дано вземат мерки, възможно е да ревизират "избора". Да беше Алеко жив, тъкмо за него материал за нов роман- бай Ганьо-правоохранител.
  , блюстител на законността.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.