ВСС предлага три варианта за реформа на съдебната карта на съдилищата

ВСС предлага три варианта за реформа на съдебната карта на съдилищата
снимка: БГНЕС

Висшият съдебен съвет (ВСС) предлага три варианта за реформа на съдебната карта на районните съдилища и предоставяне на пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефективността, съобщиха от органа.

В проекта, освен дейности, свързани с реформата на съдебната карта се предвижда и разработване на Единна информационна система на съдилищата.

Както „Правен свят“ писа, на настоящия етап от изпълнението на проекта е планирано обсъждане сред професионалните среди и местната власт на възможните механизми и варианти за реформа на съдилищата.

Обсъждането ще се проведе в петте апелативни района на страната – София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна, като в зависимост от възможностите за спазване на противоепидемичните мерки, някои от тях ще бъдат поведени дистанционно.

Основните въпроси на обсъжданията ще са насочени към:

- приложимост на всеки от вариантите;

- силни и слаби страни;

- потенциални ефекти от прилагането.

Вариантите за осъществяването на реформата са базирани на разработени от Висшия съдебен съвет базови критерии за промяна на съдебната карта, а именно:

- Минимална численост на магистратите;

- Натовареност на съдилищата;

- Данни за разпределение на населението по съдебните райони;

- Географски разстояния и достъпност на обществения транспорт;

- Индекс за социално-икономическото развитие на съдебните райони;

- Дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите.

Отделно, в рамките на дейностите по проекта са дефинирани отделни показатели по критериите натовареност, ефективност и ефикасност, на основата на които са извършени детайлни анализи на съдилищата на ниво районен, окръжен и апелативен съд.

В резултат са разработени три варианта за реформа на съдилищата, които се свеждат основно до следното:

Вариант 1 – трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд.

Вариант 2 – обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район.

Вариант 3 - комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистрати и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен  регион на база на определени стандарти за численост.

Припомняме, че събитията ще се проведат през месец юли, като публичните обсъждания, касаещи съдилищата са планирани в периода 6-20 юли, а тези за прокуратурите в периода 8-16 юли 2020 г.

А първото публично обсъждане сред професионалните среди и местната власт на механизми и варианти за реформа на съдилищата се зарадва на голям интерес. То бе осъществено за съдебния район на Софийския апелативен съд чрез видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник, и представител на работната група по Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“, Силвия Цанева – ръководител на проекта от страна на изпълнителя „Глобъл Адвайзърс“, и Бойка Бойнузова от работния екип.

В обсъждането се включиха 108 представители на общините, адвокати, нотариуси, магистрати и съдебни служители, които поставиха 73 въпроси и коментари.

Представителите на ВСС и на работния екип по проекта презентираха трите възможни модела за реформа на съдилищата.

Посочено бе, че разработените три модела, отчитат международния опит в реформирането на съдебната система, практиката на българските съдилища и необходимостта съдебната власт да отговори на съвременните изисквания. Представени бяха силните и слабите страни на предлаганите модели, фазите на тяхното реализиране и оценка на въздействието им. Подчертано бе, че отчитайки спецификата на съдебните райони, екипът ще предложи различен подход при реформата на съдебната карта на районните съдилища. Целта на обсъждането е да очертае най-подходящия модел за всеки съд, включително съдилища, за които не се налагат промени. Очаква се, посредством публичните обсъждания, да се усъвършенства моделът, който ще бъде предложен на ВСС.

Красимир Шекерджиев подчерта, че не се търси финансовият ефект от реформата на съдилищата, а се цели постигане на специализация и повишаване на качеството на правосъдието, балансиране на натовареността и модернизиране на съдебната власт. "Предлаганите модели отчитат много повече правата на гражданите, отколкото тези на магистратите", обърна  внимание той и призова всички заинтересованите страни да изпращат становища, питания, бележки и други на интернет пощата на ВСС.

Още по темата

Лекарският съюз осъди действията на прокурора от ВКП, хулиганствал в болница в Плевен

Предишна новина

Върховният съд на САЩ проправи път на държавното финансиране на църковните училища

Следваща новина

Коментари

5 Коментара

 1. 5
  Кольо | нерегистриран
  4
  -2

  Защо е тази реформа?
  За да може да се окрупнят и вместо да са на държавна издръжка.. Разходите да се прехвърлят върху нормалния гражданин, който трябва да се влачи килметри... За да има достъп до правосъдие?!?

 2. 4
  | нерегистриран
  5
  -5

  Съдилищта трябва да си върнат категориите , слабо натоварените да отидат към по големите като участъци,призовкарите от първа категория съдилища да се водят и първа категория труд ,те са навън при всякакви атмосферни условия , секретарките втора категория и т.н. !

 3. 3
  | нерегистриран
  4
  -2
  До коментар #2 от "Щтрак | нерегистриран":
  Рефо́рма (на латински: reformo) – преобразование, промяна на определени обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятно състояние. реформата обикновено е свързана с отстраняване на грешки, неправди и злоупотреби, но без промяна на основите на системата. Реформата се стреми да подобри определена система на обществени отношения. И докато се кълнете за работните места на магистратите, съдебни служители ще отлетят. Колко ли пари ще спестите, сграден фонд, поддръжка, материали? Вместо да се напъвате, можеше да се съсредоточите върху електронен документооборот, ИТ решения в деловодствата, при разпитите, работата на вещите лица, събираемостта на приходите от длъжниците на съдебните органи, ма то акъл трябва и чак тогава при работещи решения, да мислите каква администрация е необходима. Върховната е тотално раздута, да знаете. Що нямате катдидат за Главен секретар, щото е пълно със змии, не може всички да сте му шефове? Па за тия под него жална им ..... Не може тези който назначават служители най-вече при Вас да са хора, за които компютъра е нов модел пишуща машина. Не може да назначавате шефове на съдилища и прокуратури, за който това е само кариерен трамплин, а пък за други допълнителен доход и като стане напечено нема кой!В крайна сметка в кой от всичките “анализи”, които се правят по проект за усвоявяне на средства от фирми занимаващи се със статистика, да не говорим за грешните им формули, с достатъчна сигурност се говори, че Вашата реформа ще подобри обществените отношения, който се регулират чрез органите на съдебната власт или пък ще подобри усещането за справедливост у гражданите, или пък в крайна сметка ще икономиса средства, за която реформа, според финансовия министър била наложителна за да даде средства за по-високи възнаграждения в следващия бюджет? Чии възнаграждения? Живеете в миналото!

  Драги ми, щ"т"рак, много истина откривам, особенно в събираемостта на съдебните вземания и то от държавните съдебни изпълнители, т.е. несъбирането. Вземат си заплатите и не ги е грижа колко са събрали, защото никой не ги е проверявал. Съдиите от районни, окръжни, административни, апелативни съдилища гонят срокове, разсипват ги от справки и отчети. А ДСИ-то си живее лежерно и доволно без контрол. И за да осмисли труда на колегите си съдии, като довърши делата със събирането на държавните такси и глоби, за да постигнем и ние тъй дългоочаквана превенция, то реализираме само едно голямо НИЩО, защото няма контрол върху събираемостта. Държавния съдебен изпълнител, уважаеми г-н Министър на правосъдието, дали успява собствената си заплата да изкара...?

 4. 2
  Щтрак | нерегистриран
  10
  0

  Рефо́рма (на латински: reformo) – преобразование, промяна на определени обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятно състояние. реформата обикновено е свързана с отстраняване на грешки, неправди и злоупотреби, но без промяна на основите на системата. Реформата се стреми да подобри определена система на обществени отношения. И докато се кълнете за работните места на магистратите, съдебни служители ще отлетят. Колко ли пари ще спестите, сграден фонд, поддръжка, материали? Вместо да се напъвате, можеше да се съсредоточите върху електронен документооборот, ИТ решения в деловодствата, при разпитите, работата на вещите лица, събираемостта на приходите от длъжниците на съдебните органи, ма то акъл трябва и чак тогава при работещи решения, да мислите каква администрация е необходима. Върховната е тотално раздута, да знаете. Що нямате катдидат за Главен секретар, щото е пълно със змии, не може всички да сте му шефове? Па за тия под него жална им ..... Не може тези който назначават служители най-вече при Вас да са хора, за които компютъра е нов модел пишуща машина. Не може да назначавате шефове на съдилища и прокуратури, за който това е само кариерен трамплин, а пък за други допълнителен доход и като стане напечено нема кой!В крайна сметка в кой от всичките “анализи”, които се правят по проект за усвоявяне на средства от фирми занимаващи се със статистика, да не говорим за грешните им формули, с достатъчна сигурност се говори, че Вашата реформа ще подобри обществените отношения, който се регулират чрез органите на съдебната власт или пък ще подобри усещането за справедливост у гражданите, или пък в крайна сметка ще икономиса средства, за която реформа, според финансовия министър била наложителна за да даде средства за по-високи възнаграждения в следващия бюджет? Чии възнаграждения? Живеете в миналото!

 5. 1
  | нерегистриран
  9
  0

  Единственото, което се чува от пилотните съдилища за тая система единна е, че е пълен bullshit! Много е лесно да си чешеш въшките в Съвета и да се хилиш на работещите съдии.....докато не изтиктака мандата

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.