Валентина Маджарова към спецпрокурорите и следователите: Гордея се с вас!

Валентина Маджарова към спецпрокурорите и следователите: Гордея се с вас!
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) изслушва настоящия и.ф. ръководител на Специализираната прокуратура (СП) Валентина Маджарова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе и избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Шумен, в който участва атестираният кандидат Любомир Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен.

С 6 гласа „За“ и 1 глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Георгиев притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2001 г. като „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Разград, която длъжност заема до 2002 г., след което последователно заема длъжностите „прокурор“, изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, „административен ръководител – районен прокурор“, като поради изтичане на мандата е определен за изпълняващ длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на същата. В периода от 2015 г. до 2020 г. е назначен за втори мандат като неин административен ръководител, като през 2020 г. отново е изпълняващ функциите, считано до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, а от 2021 г. до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Шумен.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) изслуша и избра настоящия и.ф. ръководител на Специализираната прокуратура (СП) Валентина Маджарова за титуляр на поста. В гласуването не участва главният прокурор Иван Гешев, който по това време се срщна с турския си колега Бекир Шахин.

Уважаеми прокурори и следователи, уважаеми служители при Специализирана прокуратура. Намирам се тук и в тази процедура само заради вас. Уважаеми магистрати, благодаря ви за стоицизма, който проявявате последните дни. Времената са трудни, за нас са особено трудни. Работата, която вършите ежедневно е високо ценена. Гордея се с вас!“, започна емоционално изложението си прокурор Маджарова

Тя се обърна и към журналистите и магистратите, които наблюдават онлайн заседанието на Прокурорска колегия: „Прокурорите и следователите от СП се подчиняват единствено и само на закона. На този закон, на който се подчиняват всички магистрати в България. Втората точка, която удобно се подминава в последно време, е следният неоспорим факт – борбата с корупцията е безспорно важна. Резултатите не са на това ниво, на което ни се иска да са, но не можем да подминем това, че отговорността на Специализирана прокуратура в тази насока е едва от няколко години. Така е решил законодателят. Успеваемостта  в борбата с корупцията по високите етажи на властта зависи от нетърпимостта на обществото към нея, второ – преди това органите по регистриране и разкриване на тези корупционни практики трябва да си свършат работата. Визирам КПКОНПИ, МВР, ДАНС и ред други органи, каквито в България има. Не като оправдание, а като факт – в последните почти 2 години СП, както и всички останали органи на съдебната власт, работихме в ситуация на пандемия. Тя се отрази и рефлектира в работата на всеки един от нас, без значение в коя сфера работи. На първо място бяха изведени човешкият живот и здраве. Структура като Евроджъст, чийто доклад е публичен, публикува и коментира като добър пример два казуса на СП. Това не е малко признание. Признание от международните партньори СП получава почти ежедневно – и в писмен, и в устен вид. Това са проверими факти. Партнираме с ДЕА, Сикрет сървис, ФБР, ЦРУ, Европол и други“, посочи прокурор Маджарова.

Тя коментира още, че няма да занимава публиката и Колегията със статистика, защото без обективен анализ тя за нея не значи нищо. „Обществото разбира всички процеси, но когато информацията за тях е достъпна и предадена обективно“, каза тя и допълни, че и СП, като всеки друг орган на съдебната власт, има много проблеми, които обаче се решават с време и усилия.

Като проблеми, прокурор Маджарова посочи – по-дългата продължителност на разследванията, както и големия брой на досъдебните производства със забавено решаване по същество. По тях обаче временният ръководител на СП е предприела действия, с които е намалила тези производства на половина.

“Безспорно, след проблема в кадрово отношение, основен проблем на Специализирана прокуратура са делата с необосновано продължителна досъдебна фаза. И тук причините са комплексни: Първо, в голямата си част тези дела са приети по компетентност в СП,след недотам успешно разследване по места. Второ, броят на прокурорите и следователите на фона на обема на делата и на ръста на новообразуваните такива е бил недостатъчен, за да обезпечи качественото им и срочно приключване. На следващо място, причина за съществуването на този проблем е обстоятелството,че от 2018г. плавно до края на 2019г. се е получило състояние на огромен дисбаланс на натовареността на прокурорите. Това се дължи на обстоятелството, че не съществува възможност за преразпределяне на преписки и дела и подмяна на първоначално определеният наблюдаващ прокурор. Фактически титулярите в Специализирана прокуратура са в пъти по натоварени от командированите прокурори”, казва прокурор Маджарова.

Натовареността, по думите й не е проблем за решаване от магистрата, а който стои пред административния ръководител. „Всички помним как този орган беше изключително трудно облечен в кадри. Тези хора трябва да са и мотивирани“, коментира още тя.

Прокурор Маджарова отчете още, че по-голямата част от върнатите или прекратени от Специализирания съд дела, всъщност идват от други прокуратури. Все пак вътрешноорганизационно е създадена мрежа на запознаване на всеки новопостъпил магистрат с поредица от дела, които са с висока фактическа и правна сложност, за да се улесни навлизането им в работата.

„Уравновесяването на натовареността, за което прилагам конкретен механизъм, няма да се случи веднага. Ще стане плавно и бавно, но аз и колегите ми – заместници – се стараем да балансираме. Особено щом се отнася до влизането в зала. Благодаря на колегите наистина. Вие сте смели хора“, коментира още и.ф. ръководителят на СП.

Тя отчете още, че през 2020 г. прокурорите от СП са наблюдавали рекорден брой дела за корупция - 274 дела. В това число – престъпления на длъжностни лица, подкуп, злоупотреба със служебно положение и други. 86 от тези дела са образувани през 2020 г. „Очевидно е, че през 2020 г. е тенденция за чувствително увеличаване – с 24% спрямо 2019 г.  – на новообразуваните и наблюдавани дела за корупционни престъпления в СП“, каза Маджарова. В съд са внесени 17 прокурорски акта по отношение на 56 лица. Осъдени и санкционирани са 5 души, при само по 1 подсъдим през предходните 2 години. Има увеличение и на образуваните дела за подкуп.

Положена е основата. И при един обективен анализ тези факти няма как да бъдат скрити. Те трябва да бъдат посочвани и изтъквани“, каза накрая Маджарова.

На въпрос на Калина Чапкънова относно избора й на бъдещ екип, тя посочи, че не би променила настоящия му състав, тъй като работи отлично с колегите си. „Считам, че в момента работата върви добре“, каза Маджарова.

„Ние трябва да можем и да губим, и да понесем последиците от това. И в момента се правят съвещания по отдели относно продължителността на делата. В отделите прокурорите са тясно профилирани. Не са все още задоволителни резултатите, но ще полагам усилия в тази насока. Проблем е и състоянието на съдебната администрация. Допреди 3 години структурата на администрацията не е била съобразена със специализацията на магистратите. Благодарение на Прокурорската колегия администрацията бе облечена с щатове, но липсват хора за тях. Работата в администрацията на прокуратурата и още повече от Специализираната прокуратура, не е особено привлекателна“, отговори Маджарова на въпрос на Огнян Дамянов относно причините за проблемите в обвинението, които спомена по-рано.

На въпрос какво мисли за идеята да се направи законова промяна, с която да могат да се дават дела на СП на следователи от цялата страна, Маджарова отговори, че е позитивно настроена към такова предложение. „Надделява ми мнението да се използва пълноценно ресурса на колегите от Националната следствена служба. Това са хора с изключително висока експертиза и професионализъм. Преди няколко години законодателят прецени, че в следствения отдел на СП могат да бъдат назначавани и младши следователи. И слава Богу, че това се случи, защото там постъпиха изключително мотивирани и умни млади хора“, посочи Маджарова.

От своя страна Евгени Иванов я попита как се справя с предизвикателството да ръководи СП, заедно със всички трудности. „Вие сте жена, как успявате?“, попита Иванов. „Надявам се, че успявам все пак“, отговори шеговито Маджарова и допълни: „Не ми е лесно, но имам подкрепата на колегите си. В момента те са ми най-важни. Защото СП без кадрите в нея, няма нужда от закриване, просто тогава няма да има СП. Важни са хората. Искам хората да научат, че съм горда, че в СП работят прокурори и следователи, които са хабилитирани и са доктори по право. Това е чест за всеки орган на съдебната власт, такива магистрати да правоприлагат в него“.

Тя отговори и на въпроси на БОЕЦ, макар че са били внесени непосредствено преди изслушването и  извън законоустановения срок. „Дайте ни време. Каня ви, господа от БОЕЦ, посещавайте заседанията на Специализирания наказателен съд. Там са тезите и контратезите, там са доказателствата, там се формира вътрешното убеждение“, обърна се Маджарова към сдружението. И допълни по отношение на въпрос, зададен относно бившия главен прокурор Сотир Цацров и работата му: „Аз имам хигиена на говорене. Магистратът не коментира клюки. Не е етично. Не е професионално“.

След представянето, се оказа, че кадровиците са повече от впечатлени и от концепцията, и от изложението на прокурор Маджарова. Калина Чапкънова посочи, че е удоволствие за нея, че е работила заедно с кандидата. „Познавам изключителното й качество да обединява магистратите и служителите си около себе си, така че да се подобрява работата на обвинението. Колегата определено умее да работи под напрежение“, каза Чапкънова.

Евгени Иванов сподели това мнение, като посочи, че е изключително впечатлен от силите и упоритостта, които демонстрира прокурор Маджарова. „Бих я нарекъл мъжко момиче и мъжка майка“, каза Иванов.

Накрая, единодушно, със 7 гласа „за“ Валентина Маджарова бе избрана за административен ръководител на Специализираната прокуратура.

Още по темата

Мила Георгиева: Съветвам всички български прокурори да отстояват позициите си и закона

Предишна новина

Главният прокурор обсъди с турския си колега Бекир Шахин взаимодействието между прокуратурите на Балканските страни

Следваща новина

Коментари

24 Коментара

 1. 24
  ГЪДЮ | нерегистриран
  1
  0

  ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ В РЕПУБЛИКАТА!!!!!!!
  ДА СА ВНИМАТЕЛНИ ОТНОСНО ТОВА,КАКВО ГОВОРЯТ ИЗВЪН СЪДА И ПРБ,С КОГО СЕ СРЕЩАТ И КАКВО ПРАВЯТ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ.ТОВА Е НЕОБХОДИМО,ЗА ДА СА ЧИСТИ И ОТТУК-НЕЗАВИСИМИ!!!!!

 2. 23
  магистрат | нерегистриран
  2
  -2

  Как прокурор от селска прокуратура е издигнат за административен ръководител?
  Колко дела на тази са приключени с влязла в сила присъди?
  Въпросите са риторични-срам и позор!
  Но си купи фабрика на девети септември!

 3. 21
  искане за правна консултация с въпроси: | нерегистриран
  2
  -1

  Законопослушно ли е прокурор, ударил дете в училищна лавка, да не бъде наказан?

  А ако пък въпросния непълнолетен беше ударил прокурора какви щяха да бъдат последиците?

  Видно е има двоен аршин пред закона.

 4. 20
  А аз | нерегистриран
  3
  0

  се срамувам от вас.

 5. 19
  | нерегистриран
  7
  -3
  До коментар #18 от " | нерегистриран":
  "Прокурор Маджарова ръководи Специализирана прокуратура от една година вече и се вижда, че успява да създаде благоприятна среда за работа."
  Колко благоприятна и за кого е благоприятна тази среда, все пак не говорим за директор на начално училище...

  "Хаха"

  Мислиш, че това не е важно? Я питай някой от МВР дали му е приятно да ходи на работа с на Рашков простотиите. Но като не си наясно с нещата от вътре, нормално е да се тролва и да се приема всичко с насмешка....

 6. 18
  | нерегистриран
  2
  -4
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  Никъде не казвам, че е безполезно знанието на език, напротив - винаги е добре дошло. Но това не е изискване по ЗСВ да заемеш ръководна длъжност, а и не би трябвало според мен. Никъде в останалите държави членки няма такова изискване. Писането на монографии и статии е предимно за доктрината, но разбира се практикуващи също могат да пишат и е полезно да го правят, но отново - това не е изискване по ЗСВ и правилно да е така, защото съответната структура няма да се ръководи с монографията. Единствено е важно да се изготви стратегическа концепция за ръководство на дадения орган на съдебната власт, която ще подобри работата в НЕГО. "Печелените" дела също са в полза на кандидата, но не определящи. Способността да се ръководи даден орган на съдебната власт е определящ, което се установява във времето и посредством концепцията, която се излага пред ВСС. Прокурор Маджарова ръководи Специализирана прокуратура от една година вече и се вижда, че успява да създаде благоприятна среда за работа. Това е важното.

  А дали ЗСВ не трябва да е основание за т. нар. "кариерно израстване", то тогава кой закон - ЗМВР?

  "Прокурор Маджарова ръководи Специализирана прокуратура от една година вече и се вижда, че успява да създаде благоприятна среда за работа."
  Колко благоприятна и за кого е благоприятна тази среда, все пак не говорим за директор на начално училище...

 7. 17
  | нерегистриран
  4
  -4

  Никъде не казвам, че е безполезно знанието на език, напротив - винаги е добре дошло. Но това не е изискване по ЗСВ да заемеш ръководна длъжност, а и не би трябвало според мен. Никъде в останалите държави членки няма такова изискване. Писането на монографии и статии е предимно за доктрината, но разбира се практикуващи също могат да пишат и е полезно да го правят, но отново - това не е изискване по ЗСВ и правилно да е така, защото съответната структура няма да се ръководи с монографията. Единствено е важно да се изготви стратегическа концепция за ръководство на дадения орган на съдебната власт, която ще подобри работата в НЕГО. "Печелените" дела също са в полза на кандидата, но не определящи. Способността да се ръководи даден орган на съдебната власт е определящ, което се установява във времето и посредством концепцията, която се излага пред ВСС. Прокурор Маджарова ръководи Специализирана прокуратура от една година вече и се вижда, че успява да създаде благоприятна среда за работа. Това е важното.

  А дали ЗСВ не трябва да е основание за т. нар. "кариерно израстване", то тогава кой закон - ЗМВР?

 8. 16
  до № 15 | нерегистриран
  2
  -4

  аз пък съм съгласен с № 9. ЗСВ не може да е основание за кариерно израстване,а това че българският език е официален в ЕС и че официалният вестник на ЕС излиза и на български, не изключва нуждата да се владеят езици, позволяващи по-лесното общуване с чуждестрнни колеги,когато си на ръководна длъжност.А писането на статии не е приоритет на академичните,а на мислещите.Във всеки срлучай професионализмът се доказва в практиката-така и не стана ясно колко дела е спечелила и какви.

 9. 15
  | нерегистриран
  5
  -6
  До коментар #9 от "Може ли малко повече информация за новата шефка? | нерегистриран":
  В кое висше учебно заведение е завършила право? Колко публикации има като юрист в България и в чужбина? Къде е специализирала? Колко езици владее? Колко и какви знакови дела е спечелила в съда с влезли в сила присъди като държавен обвинител през последните три години?

  Ще ти дам повече информация за ЗСВ. Никъде в споменатия закон не се изисква завършване на определен университет, колко публикации има и има ли изобщо, владее ли езици и пр. Да не кажа, че българският език е един от официалните езици на ЕС, грамотнико. Това не ти е академична длъжност, че да развиваш разни теории, които в практиката трудно биха се реализирали. Айде стига вече с тоя трол и хейт, че накрая ще ви погуби.

 10. 14
  | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #13 от " | нерегистриран":
  8-те джуджета, друже. Забравяте си опорките вече.

  С тази корекция си правите мечешка услуга - колкото повече джуджета, толкова повече свидетели и толкова по-зле за вас.

 11. 13
  | нерегистриран
  0
  -6
  До коментар #10 от "Въпрос | нерегистриран":
  С пръскачките гордее ли се? А с 7-те джуджета?

  8-те джуджета, друже. Забравяте си опорките вече.

 12. 12
  | нерегистриран
  18
  -6

  Измислена награда за Селски Прокурор на годината от Асоциацията на прокурорите по предложение на Окръжна прокуратура Бургас,поради липса на други желащи.Дори селската прокуратура в Грудово тогава не е повече натоварена от другите гранични прокуратури.Винаги готова да докладва и да изпълнява каквото й наредят!Преминала за малко и през Шумен.Послушни прокурори от провинцията,готови на всичко,за да се издигнат!Но накрая всеки селянин си отива у дома!А това ще е скоро!

 13. 11
  1 | нерегистриран
  14
  -3

  Да започнем от прокурор на годината...

 14. 10
  Въпрос | нерегистриран
  20
  -7

  С пръскачките гордее ли се? А с 7-те джуджета?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.