Tрима се състезаваха за районен прокурор на Ямбол - избраха досегашния ръководител

Tрима се състезаваха за районен прокурор на Ямбол - избраха досегашния ръководител
Сградата, в която се помещава Районна прокуратура-Ямбол

Избраха и административен ръководител на Районна прокуратура-Берковица

 

Прокурорската колегия избра и Мария Димитрова Соколова за административен ръководител на Районна прокуратура-Берковица.

Прокурор Соколова притежава юридически стаж над 22 години, като професионалната си кариера започва като следовател в Берковица при Окръжен следствен отдел - Монтана през 1998 г., след което от 2006 г. и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Берковица. Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС, изготвените от нея актове са добре мотивирани и законосъобразни. Прокурор Соколова следи съдебната практика и я прилага в своята работа. Проявява добри правни познания и извършва законосъобразна оценка на фактите по отделните дела. Има добра комуникация и организация на работа с разследващите полицаи по възложените й досъдебни производства. Осъществява контрол върху органите на досъдебното производство. Прокурор Соколова категорично показва, че е независим и безпристрастен магистрат, спазва принципите на справедливостта и почтеността.

Според концепцията си за стратегическо управление на Районна прокуратура – Берковица, прокурор Соколова излага своята мотивировка да се кандидатира за заемане на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Берковица с натрупания професионален опит и желанието й да продължи и доразвие наложените добри практики в управлението на районната прокуратура.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев, Евгени Диков и Евгени Иванов – членове на ВСС, които поискаха мнение й относно предстоящото закриване на Районна прокуратура – Берковица и разкриването й като териториално отделение към Окръжна прокуратура – Монтана. Интерес за тях бе натовареността на прокуратурата и каква е личната й мотивация за заемане на длъжността, дори за кратко, предвид предстоящото закриване на Районната прокуратура в град Берковица.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) даде втори мандат на досегашния ръководител на Районна прокуратура-Ямбол Мина Грънчарова.

Впечатление в процедурата направи напливът от кандидати за поста. Първоначално те бяха четирима, но след депозиран отказ от участие на един от тях - Стойко Иванов, в състезанието участвха Ваня Колева Баракова - Илиева и Милена Кирова Кирова – прокурори в Районна прокуратура – Ямбол, и Мина Желева Грънчарова – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ямбол. С 6 гласа „за“ и 2 гласа „против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Мина Желева Грънчарова.

Прокурор Грънчарова притежава над 25 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като младши съдия в Окръжен съд – Ямбол през 1994 г., в периода от 03.01.1997 г. до 02.04.2015 г. е прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, в периода от 02.04.2015 г. до 02.04.2020 г. е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, а от 03.04.2020 г., до настоящия момент е изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на същата прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Грънчарова, спрямо длъжността, за която кандидатства. Тя спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за административен ръководител на Районна прокуратура – Ямбол. Тя проявява присъща за магистрат висока безпристрастност, притежава развито чувство за справедливост, вежлива, толерантна и внимателна.

Личната мотивация на прокурор Грънчарова, според Концепцията й за стратегическо управление на Районна прокуратура – Ямбол, е изградена въз основа на натрупания административен опит, създадените контакти и подкрепата на колеги и съдебни служители. Принципите, към които ще се ръководи са осигуряване на добра работна среда и микроклимат за прокурори и служители, изработване на ясни и принципни правила за администриране и обективна преценка за работата на всеки магистрат и служител.

Въпроси към кандидата поставиха Огнян Дамянов, Гергана Мутафова и Георги Кузманов – членове на ВСС, които поискаха мнение за административните решения, които прокурор Грънчарова е взимала през изминалия й мандат и как са повлияли те през времето на нейното ръководство – как е регламентиран случайния подбор при разпределение на делата, как се регламентирани дежурствата и в какви групи, също и как е контролиран микроклиматът в органа. Членовете проявиха интерес и към това какви мерки счита, че са необходими, за подобряване мотивацията на прокурорите и тяхната работа. Обсъдено бе и периода на провеждане на срещи на прокурорите от районната прокуратура с административния си ръководител и дали те са информирани, относно резултатите от направени ревизии.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Калина Чапкънова и Пламен Найденов – членове на ВСС, като се обосноваха с притежавания административен опит и капацитет, както и с постигнатите резултати на Районна прокуратура – Ямбол, през предходния мандат на прокурор Грънчарова.

COVID-19 влезе и в Окръжен съд – Шумен

Предишна новина

Атаката срещу Гешев, в опит за очернянето му зад граница, е достигнала и Wikipedia *

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  RRR | нерегистриран
  1
  -2

  Представяне пред търтеите ли.......това ли е критерия вече за избор на началници..........щото преди 20 години се гледаше кой как работи и какъв авторитет има................

 2. 3
  Nataly | нерегистриран
  3
  -1

  Отлично представяне на прокурор М.Грънчарова, поздравления!

 3. 1
  RRR | нерегистриран
  4
  -4

  Ма може ли.Що не се учудвам.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.