Тихомир Шабов за втори мандат ще е районен прокурор на Велико Търново

Тихомир Шабов за втори мандат ще е районен прокурор на Велико Търново
Изборът на прокурор Шабов се проведе онлайн

Тихомир Шабов, и.ф. районен прокурор на Велико Търново, поема втори мандат на поста. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Прокурор Шабов завършва висшето си образование в Юридически факултет на Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий " - Велико Търново. Провежда следдипломния си стаж в окръжния съд в града. От 01 февруари 2000 г. до 01 май 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба във Велико Търново. До 22 ноември 2015 г. е прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, като за периода от 16 март 2009 г. до 31 октомври 2012г. е командирован в окръжната прокуратура в града. От 23 ноември 2015 г. до настоящия е административен ръководител - Районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново.

„В Районна прокуратура - Велико Търново е изграден екип от образована, компетентна и много добре организирана администрация. Тя е структурирана и конкретните задължения на служителите са определени, съгласно регламентацията в Правилник за администрацията на прокуратурата и утвърденото щатно разписание. Служителите са подбирани и назначавани в резултат на прозрачно и обективно проведени конкурси. Повечето от тях имат висше образование, дори на длъжности, за които такова не се изисква“, отчете пред Прокурорската колегия кандидатът.

По думите му в прокуратурата няма върнати дела от особен обществен интерес. Върнатите дела от съда на прокуратурата са намалени като общ брой в сравнение с последните две години - 10 бр. за 2018 г. при 6 бр. за 2017 г. „Причините за връщането са налични, според съда, съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на обвиняемия поради липса в диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт за престъпление по чл. 211 от НК посочване на елемента особено тежък случай, наред с посочените особено големи размери“, каза прокурор Шабов. По думите му е нужно и оптимизиране на работата така, че да се увеличи броят на делата, възлагани на следователите в района.

„Дейността на Районна прокуратура - Велико Търново трябва да продължи да се усъвършенства в няколко посоки, първата от които е краткосрочна, но с особена важност, а именно да бъде създадена необходимата организация за работа на четирите териториални отделения - Елена, Горна Оряховица, Свищов и Павликени към Районна прокуратура - Велико Търново. Намирам за подходящ, целесъобразен и успешен този подход за преструктуриране на районните прокуратури, тъй като несъмнено ще доведе до постигане на равномерна и оптимална натовареност на всички прокурори от преструктурираната единна прокуратура. Познавам колегите от посочените четири прокуратури, работим в синхрон и колегиалност, поради което считам, че със съвместни усилия и добра мотивация бързо ще постигнем набелязаните цели“, каза още той.

На второ място той посочи и необходимостта от решаване на социално-битовия проблем на Районна прокуратура - Велико Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурорите и служителите, чрез използване на всички възможности за дългосрочното му решаване.

На трето място кандидатът изтъкна, че си поставя за цел и подобряване на срочността и качеството на разследване. „Следва да се предприемат действия за скъсяване на досъдебната фаза на наказателните производства, като същите по правило да приключват най-много в 6 месечен срок. Следва да се инициират и провеждат периодично съвместни срещи със съдиите от ВТРС, на които да се обсъждат принципни въпроси и противоречива съдебна или прокурорска практика без да се засягат конкретни казуси.“, каза още той, като допълни, че сред най-важните цели, която стои пред него е и уравновесяването на натовареността между обвинителите.

На въпрос на Гергана Мутафова относно това дали има проблем с достъпа на правосъдие в района, вследствие на прекрояването на съдебната карта. „Смело мога да кажа, че нямаме проблеми. Достъпът на гражданите до правосъдие с нищо не е ограничен“, отговори той.

В последствие в изказването си Мутафова посочи, че ще подкрепи прокурор Шабов, за когото изказа много добри впечатления и мнение, че притежава особено високи качествена като ръководител. Калина Чапкънова се присъедини към това мнение.

И главният прокурор Иван Гешев посочи, че е впечатлен от кандидата, особено по отношение на това как се е справил с администрирането на обвинението около окрупняването на районните прокуратури в предходния си мандат.

Накрая, резултатът показа, че единодушно кадровиците гласуват доверие на прокурор Шабов за втори управленски мандат.

Още по темата

Йенс Столтенберг поздрави Екатерина Захариева за успехите на България в разбиването на шпионската мрежа

Предишна новина

Със закон: Путин може да остане на власт до 2036 година

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.