post-featured-image-89412.jpg

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев пред Етичната комисия на СУ: По догматичен и репресивен начин се налага „политическа коректност“

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, завеждащ курса „Социална работа с етно групи“, изпрати официално становище до Етичната комисия към Софийския университет, в опит да се защити от развихрилата се...
post-featured-image-87180.jpg

В атестационните комисии към съдилищата може да участват съдии с ранг по-нисък от този на атестирания магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), което касае част от правилата за избор на членовете на новите помощни атестационни комис...