post-featured-image-89325.jpg

Преназначиха 166 прокурори заради последната вълна на оптимизация на обвинението

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ 166 магистрати в 15 районни прокуратури в областните градове Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца,...
post-featured-image-87719.jpg

Обявиха конкурс за 12 свободни места във Върховна касационна прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви нов конкурс за повишаване във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Свободните места за върховни магистрати са общо 12. 14 дни, след публ...
post-featured-image-87566.jpg

ВСС предлага три варианта за реформа на съдебната карта на съдилищата

Висшият съдебен съвет (ВСС) предлага три варианта за реформа на съдебната карта на районните съдилища и предоставяне на пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с...
post-featured-image-87180.jpg

В атестационните комисии към съдилищата може да участват съдии с ранг по-нисък от този на атестирания магистрат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие становище на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК), което касае част от правилата за избор на членовете на новите помощни атестационни комис...